Две фирми ще търсят подземни богатства в Димово и Созопол

  • 20 ноември 2013, 17:19
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a5dba9a51f7

Разрешения за търсене и проучване на подземни богатства в общините Димово и Созопол получиха две компании - "Минно дружество Белоградчик" АД и "Асарел-Инвестмънт" ЕАД. Разрешенията бяха одобрени на днешното правителствено заседание.


И двете фирми ще могат да търсят подземни богатства през следващите три години. "Минно дружество Белоградчик" ще изследва възможностите за добив на твърди горива от площта "Бенжамен" в община Димово, и "Асарел-Инвестмънт" ще проучва залежите от метални полезни изкопаеми в площта "Зидарово", община Созопол.


Дружествата ще инвестират съответно 191 хил. лв. и над 3.2 млн. лв. в проучвателните дейности. За екомероприятия са предвидени 5 хил. и 130 хил. лв.


Очакваните ефекти от издаването на разрешенията са привличане на инвестиции, създаване на нови работни места и осигуряване на заетост на инженерно-техническия персонал в двете общини, както и увеличаване на суровинния потенциал на страната.