1435320131
Oбщина

Две могили

ВИЖ общините (8 общини)

Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина върху площ от 345 кв.км. Административно принадлежи към област Русе и заема 13,1 % от територията и. Селищната мрежа на общината обхваща 12 населени места. Административен център е град Две могили. Той се намира на 32 км на юг от град Русе. Разположен е от двете страни на жп линията Русе – Горна Оряховица.

Характерна особеност на община Две могили е красивата екологично чиста природа, съчетана с богато културно-историческо наследство. В общината има възможност за развитие на селски, еко, пещерен, риболовен, религиозен, културен туризъм. Най-голямата природна забележителност на територията на общината е пещерата „Орлова чука”. Намира се в скален масив край село Пепелина по поречието на река Русенски Лом. Дълга е 13 500 метра и по този признак се нарежда на второ място от благоустроените пещери в страната. Пещерните галерии изпъстрени с множество сталактити, сталагмити и сталактони я правят една от най-красивите пещери в България, привлекателна за многобройните туристи от страната и чужбина. В галериите й живеят над 15 пещерни вида. В скалните галерии се размножава и вида писклив прилеп, който е уникален за цяла Европа. В община Две могили се намира и манастирът „Света Марина”, разположен край с. Каран Върбовка.Манастирът е един от най-старите български манастири, които са от периода на Второто българско царство /1187-1396/. През 2013 г. е включен в списъка на 100-те национални туристически обекти в България. В град Две могили може да откриете Къща-музей и паметник на Филип Тотю – борец за национално освобождение, наричан от народа “Хвърковатия войвода”.

КОНТАКТИ:

 

Адрес:  гр. Две могили, п. код 7150, бул. „България” №84

e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg