1435320131
Oбщина

Две могили

ВИЖ общините (8 общини)

Населените места в община Две могили са: Две могили, Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Пепелина, Помен, Чилнов, Широково.