Бургас спечели с екология, Банско води битка със скици от 90-те

  • 07 февруари 2017, 07:40
  • Автор Александра Петрова, Владимир Симеонов, Николай Сълов, Станка Христова
  • БЛАГОУСТРОЙСТВО

Medium c5ef360f027bd758902248574362f0c1

Бургас е една от малкото общини в страната, които имат Общ устройствен план (ОУП), приет още през 2011 г. след решение на местния парламент. „ОУП стартира като задание на общината, но проведените обществени обсъждания върху основната концепция позволиха в плана да бъдат отразени общественият интерес и идеите на бизнеса“, коментираха от администрацията на кмета на Бургас Димитър Николов. При приемането на ОУП в Бургас са взети под внимание няколко основни приоритета, свързани с развитието на града – зелената система, зоните за рекреация и спорт, образованието и културата, историческото наследство, предложенията за обходни пътища, инфраструктурата и транспорта. Съществуващите паркове се запазват и се свързват с нови в интегрирана структура. ОУП предвижда свързване в единна зелена крайбрежна паркова зона територията на Приморски парк, парк „Езеро“ и нов парк „Ъгъла“ до парк „Сарафово“. Една от най-важните цели е да създаде устройствена основа за изнасяне на промишлеността от атрактивните крайбрежни територии в тила. В атрактивни зони, разположени около основни транспортни артерии и в непосредствена близост до Промишлена зона – Север и северно от к-с „Изгрев“ са обособени смесени устройствени зони с потенциал за развитие на високотехнологични производства и обслужване. Има идея Промишлена зона – Юг и Промишлена зона – „Победа“, които в момента са наситени с производства, да се превърнат в смесена устройствена зона за чисти производства. Предстои разширяване и преструктуриране на териториите на летището и пристанището. Предвижда се разширяване на сателитните квартали Крайморие, Банево, Ветрен, Долно Езерово и Сарафово. Там ще бъде реализирано предимно ниско застрояване.

От своя страна ръководството на община Банско над 3 години води битка за изготвянето на Общ устройствен план. В края на миналата година общинският съвет прие внесения от кмета Георги Икономов проект за Общ устройствен план на общината. Градоначалникът преди време се захвана с проблема с презастрояването в града и с безразборното вдигане на сгради в населеното място. Целта му бе да регулира процесите на урбанизация, така че те да отговарят на гражданите и на инвеститорите. Старият план от 1990 г. бе изключително остарял и не отговаряше на съвременните условия, настъпили в резултат на бурното застрояване на Банско. Резултатът от този хаос са липса на улична регулация в новите зони в града, липса на зелени площи, липса на места за паркиране, затруднено придвижване по улиците на пешеходци и автомобили. По време на мащабното застрояване на града започна изграждането на сгради, хотели и апартхотели на терени, преобразувани от земеделски в урбанизирани. Първоначалното строителство се е извършвало без ясна концепция за развитието на тези райони. Урегулирането на имотите и уличната регулация не е осъществено. Причината е, че много територии не са обявени за селищни образувания от местен тип и не са включени в границите на града. ОУП ще регулира всички процеси със застрояването, правилно или неправилно, извършено след 1990 г. Правилата в него ще локализират градоустройството.Решаваме проблем за 30 г. напред

Георги Икономов, кмет на Банско

Решаваме голям проблем на хората в дългосрочна перспектива. Планът се направи за огромна територия - 200 хектара. Новият общ устройствен план ще бъде онази крайно необходима рамка за устойчиво развитие на общината през следващите 30 г. Следващата много важна крачка в посока градоустройство е изработването на подземен кадастър.Враца пита за логистика на Дунав мост 2, Силистра с план за трето съоръжение

Община Враца вече има задание за създаване на общ устройствен план. Това заяви главният архитект на града Чавдар Спасов. „След като се изчерпат възможностите за развитие на града, трябва да знаем накъде вървим. Общият устройствен план трябва да отчете новите реалности“, заяви арх. Спасов. Един от факторите за бъдещото развитие на Враца е и Дунав мост 2, тъй като през града под Околчица минава голям поток от превозни средства от Централна и Западна Европа. „Трябва да знаем дали ще се създават логистични центрове, каква промишленост ще се създава във Враца, както и накъде ще се развива жилищната среда“, допълни още главният архитект на Враца. Всички въпроси ще бъдат изчистени при създаването на общия устройствен план. Заданието за него вече е изготвено, заложени в бюджета за 2017 г. са и средства за създаването му.

В същото време община Силистра има ОУП още от 2007 г. Важно място в него заемат предпроектните проучвания за изграждането на Дунав мост 3, който да свързва Силистра и Кълъраш. Разработката има белезите на фундаментален документ за градоустройство, който ще е актуален за следващите поне 10 години. В неговия обхват са включени всичките 19 населени места от общината.