Деля хората не по партии, а на почтени и бандити

  • 07 февруари 2017, 09:25
  • Автор Антоанета Петева
  • ГОВОРИ КМЕТЪТ

Medium spartanski

Георг Спартански е един от емблематичните политици за Плевен и региона. От миналата година е кмет на община Плевен, а преди това 12 години е бил начело на местния парламент. Разговаряме със Спартански за ключовите приоритети пред администрацията за 2017 година.- Г-н Спартански, в началото на годината подписахте договор за изграждането на водния цикъл на Плевен и Долна Митрополия, който ще подобри услугата за над 130 000 души. Как хората ще усетят промяната след 3 г., когато проектът трябва да бъде завършен?

- Първо се надявам фанфарите да свирят не когато подписваме проекта, а когато го отчетем и бъдат верифицирани разходите. Разбирате, че проект, който е на стойност почти 120 млн. лв. с ДДС, е сериозно финансово усилие, но още по-голяма отговорност. Що се касае до практическите ползи, те са в много отношения. Създаваме една съвременна услуга, която е липсвала. А не е допустимо по европейските стандарти да има общини без канализация, без нормално водоснабдяване. За съжаление като цяло в България сме много далече в покриването на тези стандарти и в този смисъл финансовата помощ от ЕС е добре дошла. Ще бъде осигурено по-добро водоснабдяване, по-добра канализация и не на последно място - пречистването на отпадните води ще се осъществи по отношение на 130 000 души. Ще се даде възможност тези води да бъдат третирани след използването им за битови нужди по един екологичен начин. А няма просто да бъдат изливани в почвата, да замърсяват водоизточниците и почвата. С проекта ще се възстанови екологически водният фонд на общините от този воден цикъл. Ще постигнем по-добра вода за хората, с по-малко загуби, с изграждане на нормална водоснабдителна и канализационна мрежа. Но пак подчертавам, фанфари ще свирят, след като проектът бъде приключен без финансови корекции. Всичко останало са добри пожелания на този етап.

- Какви инвестиции се планират на територията на общината, ще се разкриват ли нови работни места и в какви сектори?

- Не е тайна, че като повечето български общини и ние ще реализираме проекти с европейските фондове. По „Региони в растеж“ Плевен е един от 39-те града и общини, за които целево ще бъдат осигурени средства. За Плевен са близо 50 млн. лв., които ще бъдат разпределени в три направления - интегриран градски транспорт, по-добра градска среда и образователна ифраструктура. Във втория етап на интегрирания градски транспорт ще се въведе тикет-система в тролейбусния транспорт, ще се изградят видеосистеми за наблюдение на кръстовищата и ще се закупят още 14 към първоначално закупените 40 чисто нови тролеи и обслужващи машини за работата на тролеите. Едно усилие, което е от около 17 млн. лв., но ще можем да отчетем, че градският транспорт на Плевен е изцяло подновен, 100 % екологичен и ще предоставя много по-добра услуга на гражданите и гостите на града и общината. По отношение на образователната инфраструктура ще бъдат обновени и оборудвани доста детски градини. Третата ос на програмата е свързана с градската среда. Ще бъдат ремонтирани 20 основни улици, пешеходни мостчета над река Тученица, нови детски площадки. Знакови за Плевен обекти като Градската градина и Водната каскада ще бъдат реновирани. Ще бъде обновен изцяло и площадът пред Драматичния театър. Тези проекти ще допринесат Плевен да изглежда по-красив и модерен. Ние сме на доста напреднал етап при провеждането на процедурите. По доста от позициите имаме вече и избрани изпълнители. Стремим се да се вместим в сроковете на оперативната програма и да не допуснем финансови санкции или на индикативите на програмата, защото сме си поставили за цел да усвоим до стотинка тези средства, които получаваме даром от ЕС, и ще бъде не просто жалко, а ще бъде престъпление в чисто човешки план да не ги видим на сто процента реализирани на територията на нашата община. Очевидно, че при този огромен обем от работа - говорим за воден цикъл, за европейски проекти, ще се разкриват работни места. Тези средства ще бъдат усвоявани от фирми, които имат съответната работна сила. Водим разговори с инвеститори и за разкриване на нови производства, които ще доведат до разкриване на нови работни места.

- Не планирате увеличаване на местните данъци и такси, а добра събираемост. Как ще се случи това?

- Добрата събираемост я постигаме на първо място с добрата работа на служителите от дирекция „Местни данъци и такси“, които своевременно изпращат съобщенията за дължимите суми и се стараят да събират задължения и от предишни години. Работим добре и с НАП във връзка със задълженията, които имат определени граждани към фиска на община Плевен. Не мисля, че приходите на общината трябва да се увеличават с повишаване на данъци и такси, а по-скоро е необходимо да се подобрява събираемостта. Данъците в България са може би най-ниски в цяла Европа, но пък и страната ни в рамките на ЕС не е в челото на най-развитите европейски държави. Не можем да си позволим да увеличаваме данъците до безкрай. Знаете, че има и нормативни рамки, в които общинските съвети могат да коригират данъчната тежест в посока надолу или нагоре. Често имаме разбиране от гражданите, че парите не достигат. Хората имат основания и високи очаквания, но пък приходната ни база е силно стеснена. Давам пример с това, че ако плащаш данък за среден размер жилище и кола на 15 години в рамките на 150 лв. годишно, а за цигари плащаш грубо по 5 лв. всеки ден, сметката излиза, че за данък всеки ден даваш по-малко от 50 стотинки, а за цигари - десет пъти повече. Но с тези примерни 150 лв. не можем да осигурим това, което гражданите очакват, сравнявайки инфраструктурата в големите развити европейски страни. Там ще погледнат с недоумение на данък от 70-100 евро за година.

- Плевен се очертава като един от стълбовете на подготовката на медицински кадри у нас, специалистите са търсени от хора от цялата страна, работят с високотехнологична апаратура. Как успявате да привлечете лекари и медицински сестри?

- Плевен се утвърди, и то не от вчера, като един от центровете на здравеопазването в България. Имаме голяма университетска държавна болница, но имаме и доста частни болници и поликлиники. Разполагаме с голям набор от кадри и специалисти, чиито услуги се търсят от хора не само от страната, а и от чужбина. Имаме медицински университет, който през годините се утвърди като водещо учебно заведение. Броят на чуждестранните студенти там се увеличава всяка година и вече имаме учащи от над 40 държави от цял свят. От миналата година имаме и нов факултет по фармация. В Плевен се демонстрира върхът на медицината - достатъчно е да спомена метода „Да Винчи“ и името на чл.-кор. проф. Григор Горчев. Плевен предлага високо ниво на обучение, добри специалисти и модерна материална база и добър мениджмънт, защото само материалната база не е достатъчна, а да предлага и достъпна услуга. Неслучайно през последните две години в годишните награди на Kmeta.bg Плевен печели в категорията „Здравеопазване“. Но винаги казвам, че това не е награда за кмета, а за специалистите в сферата на здравеопазването и от частния, от държавния и от общинския сектор. Когато общите усилия са в една посока, успехът идва. Народ без добро здравеопазване и добро образование няма бъдеще.

- Създадохте организационен комитет, който ще работи за подготовката на честванията за 140-ата годишнина от Плевенската епопея, чиято кулминация ще се състои на 10 декември 2017 г. Какви събития предвиждате, какви гости очаквате?

- Знаете, че най-драматичните събития по време на Руско-турската освободителна война, които решават хода на войната, са битките за Плевен и Шипченската епопея. Не само Плевен, но и България трябва да отбележи 140-ата годишнина от епичните боеве край Плевен, открили пътя към освобождението на България от турско робство. В инициативния комитет за честванията са включени всички бивши кметове на Плевен, както и политици от национален мащаб. Създадохме и организационен комитет с участието на всички директори на културни институти от Плевен, служители от администрацията, които ще изнесат практическата тежест на провеждането на събитията. Имаме добро партньорство с градовете Москва, Ростов на Дон. Ще има богата културна програма, научни конференции. Ще реновираме голяма част от паметниците, свързани с тези събития. Тук искам да отворя скоба и да припомня, че след Руско-турската война на територията на България са изградени над 400 паметника в чест на тези събития. А 166 от тях са на територията на община Плевен. В т.ч. и Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“. Тази година ще се навършат 40 години от изграждането й, както и 110 години от създаването на първата мемориална структура в Следосвобожденска България - „Военноисторически музеи - Плевен“, обединяваща и до днес всички паметници на признателност. На самата кулминация на честванията - 10 декември, ще поканим и чуждестранни гости и партньори, както и всички институции, които олицетворяват държавата - президент, председател на Народното събрание, министър-председател...

- Каква е оценката ви за първата година от мандата, в какво състояние заварихте общината?

- Традиционно всеки нов началник се оправдава с тежкото наследство. И другата грешка, която се прави, е да се хвали колко много е постигнал. Наистина имахме довършване на 5 европейски проекта, които бяха на ръба на провал, но се справихме и ги приключихме в срок. Успешно стартирахме и новия програмен период, нямаме финансови задължения като община. Сега ще сме под голямо напрежение заради многото проекти, които реализираме, и големия финансов ресурс, който трябва да контролираме. Но нека оценката я дадат плевенчани. Мисля, че една година и няколко месеца от началото на мандата ми са твърде кратко време, за да се направи по-генерална оценка докъде сме стигнали.

- Ще се наемете ли да направите прогноза за 2017-а за България?

- В началото на всяка година очакванията на гражданите са за по-добра и по-успешна година. Така е устроен светът, че човек се надява и се стреми към по-добро. Започваме годината с нов президент, през март са изборите за нов парламент, ще има съответни промени и в изпълнителната власт на централно ниво. Нашите очаквания са с миминум сътресения да приключи смяната на властта по върховете и колкото може по-бързо новите избраници на България да встъпят в своите правомощия и съответно да изпълняват своите задължения. Годината е първа от новия програмен период за общините. Ние, общинските кметове, разчитаме, че държавната власт, националните власти много бързо и, както се казва, в движение ще влязат в правомощията си. Общините очакват от държавната власт съдействие, сътрудничество, а не противопоставяне и противоборство, още по-малко очакваме забатачване и спиране на процедури, свързани с европейско финансиране. Даваме си сметка, че догодина България ще бъде поставена в светлината на всички прожектори по линия на председателството на Съвета на ЕС. Това е огромна по обем работа и отговорност и не може да си позволи държавната власт половинчато или още по-малко некомпетентно или несвоевременно отношение. Затова и пожелавам на всички ни бързо и в синхрон да решаваме евентуални проблеми, а не да създаваме нови. Общините на България - това е държавата и държавата - това са общините. Всички сме в една лодка и когато гребем в една посока и с равномерни усилия, тогава ще има и резултати. Аз отдавна съм престанал да деля хората на партиен признак, а на такива, които са на страната на почтеността или на бандитизма. Винаги съм на страната на тези, които си изпълняват ангажиментите почтено и честно в рамките на закона. Залагам на петте принципа, или петте „П“, с които станах пословичен по време на местните избори - Публичност, Прозрачност, Професионализъм, Почтеност и Практичност при управление на общинските дела. Не съм отстъпил от петте „П“, а и от Плевен, който започва със същата буква, и докато съм кмет - ще ги следвам.