Kmeta 20
Брой

Брой 20, Февруари 2017

Обратно Новина Следваща

Детските площадки – цената на безгрижието

  • 07 февруари 2017, 07:15
  • Автор Павел Стаменов, Станислава Антова
  • ТЕМАТА

Medium %d0%94%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0 %d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0 %d0%9d%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0 1 %d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82

За всяко дете играта е необходимост и забавление, но за съжаление в съвременния свят децата все по-малко играят физически активно. Липсата на редовни физически натоварвания и недостиг на чист въздух вредят на здравето на детето. Последните проучвания показват, че над 25% от децата са с наднормено тегло, а ефектът от обездвижването води до агресивност, хиперактивност, дефицит на внимание и др.

Детските площадки са жизнено необходими за развитието на детето – играейки децата израстват физически и умствено и научават нещо изключително важно – да преценяват риска в контролирана среда. Играейки, всяко дете се учи да управлява риска, даже без да го съзнава. По принцип за детето е трудно да прецени докъде се простира приемливият риск. Затова е важно всяка площадка да бъде конструирана така, че да се гарантира максимална безопасност по отношение на съоръженията, елементите на обзавеждането и настилките. И тук основна е ролята на сертифициращия и контролиращ орган.

Според експертите на „Булгарконтрола“ АД през 2016 г. повече от 85% от контролираните детски площадки не отговарят на изискванията за безопасност. Всяка година се случват неприятни инциденти, които при правилен надзор е можело да бъдат избегнати. Основната причина за всички необичайни ситуации и злополуки, възникнали на площадките за игра, е липсата на контрол от страна на отговорните лица.

Какво може да постигне правилният надзор?

Техническите аспекти на безопасността се отнасят до правилната подредба на съоръженията на територията на площадката, осигуряването на необходимите пространства за разполагане, конструкцията на съоръженията, както и наличието на подходящи ударопоглъщащи настилки.

Още в процеса на проектиране трябва да се обърне внимание за осигуряване безопасността на зоните за игра – те трябва да се изграждат на сухо и умерено осветено място, да бъдат спазени изискванията за минимална площ на площадката, минимален брой занимания/съоръжения, възрастова група, а площите да бъдат осигурени с подходящи ударопоглъщащи настилки.

Всеки производител на съоръжения за игра и на ударопоглъщащи настилки трябва да ги предлага в съответствие с изискванията на европейски стандарти EN 1176. Съоръженията за игра и техните части трябва да са конструирани така, че рисковете, които могат да възникнат при ползването им, да се разпознават лесно от съответната възрастова група, за която са предназначени. Голяма заблуда остава, че когато монтираните съоръжения на площадките са произведени съгласно действащите европейски стандарти, това е достатъчна гаранция за безопасност. Не! Това е важна част, но само част от процеса. Тук от изключително важно значение е точното изчисляване на площите на удара и изпълнението на предвидените ударопоглъщащи настилки.

Кого да държим отговорен?

Поддръжката на площадките за игра е задължение на стопаните им, а именно: общините се грижат за площадки, разположени в паркове и детски градини и ясли, междублокови пространства, а собствениците на закрити детски клубове или ресторанти - за площадките към тях.

Огромно е значението на контролиращите органи и затова експертите на „Булгарконтрола“ АД предлагат в информационната табела на всяка площадка, освен информация за безопасна експлоатация, да се записва и органът за контрол, който я е сертифицирал. Така родителите ще знаят кой е поел отговорност за децата им.

Контролът на площадките за игра се извършва в пълно съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията и настилките, както и с изискванията, посочени в Наредба № 1 от 12.01.2009 г. на МРРБ, МВР, Държавна агенция за закрила на детето.

В Наредбата са указани видовете контрол, които трябва да се прилагат, за да бъде гарантирана безопасната среда за игра на децата.

Постоянен контрол - рутинни визуални проверки (на всеки 7-10 дни), които позволяват да се идентифицират очевидните опасности, които може да са резултат от вандализъм, износване или климатични влияния;

Периодичен /функционален/ контрол - по-детайлни инспекции, на всеки 1 до 3 месеца или както е указано в инструкциите на производителя за проверка на изправността и стабилността на съоръжението.

Годишен основен контрол - контрол, извършван с периодичност не повече от 12 месеца. Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо нормативните изисквания.

В много общини има стратегия как да бъдат управлявани площадките за игра по отношение на текущото поддържане, контрол и изисквания за изграждане на нови съоръжения. Поздравления заслужават общините Столична, Свиленград, Ямбол, Берковица, Враца и др.

С общи усилия контролиращите органи, стопаните на детски площадки и всички граждани могат да се борят за следните неща, гарантиращи правото на безопасна игра и развитие на нашите деца:

Да се изисква от общините извършването на годишни независими инспекции от компетентни за това органи, тъй като докладите от инспекциите са неразделна част от техническия паспорт на площадката за игра;

Да се изисква изготвянето на вътрешна система за управление на площадките – план за контрол, включващ график за контрол и изготвянето на технически паспорти (досиета) за всяка площадка за игра.

Нека не се самоуспокояваме с мисълта, че по времето, когато бабите и дядовците ни са били деца, никой не се е грижил толкова за тяхната безопасност. Да оставяме децата ни да се контузват, защото не можем да осигурим контрол на местата за игра, днес е липса на цивилизованост. 

Във Велико Търново проверяват катерушките след снега

Веднага след стопяването на снеговете във Велико Търново започва проверка на съоръженията за детска игра. Специалистите внимателно ще огледат всяка люлка и катерушка, а при констатирана необходимост от ремонти, те ще бъдат извършени в най-кратки срокове. Превантивните мерки са с цел гарантиране на сигурността и безопасността на децата, младите хора и спортуващите великотърновци. Последната подобна проверка бе извършена преди началото на учебната година. Всички амортизирани части и елементи бяха подменени, а съоръженията – освежени.

Плановете на общината в старопрестолния град са в най-скоро време да бъдат обновени над десет детски площадки. Дейностите са заложени в различни проекти по одобрената инвестиционна програма на общината, част от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. По време на последното заседание на Общинския съвет кметът Даниел Панов заяви, че ремонтните дейности на материалната база на пет детски градини са част от Интегрирания план за градско развитие. В това число са включени и пет детски площадки. За още три зони за игра тече проектиране. Три са и дарените съоръжения на общината от Бурса, като все още се уточнява къде ще бъдат монтирани.

Още няколко квартални зони за игра са включени и в големия проект за рехабилитация на 40 улици и обществени пространства в старата градска част. Наскоро Управляващият орган към ОП „Региони в растеж“ одобри разработката, а общината вече работи по процедурите за избор на изпълнители.

През миналата година шест детски площадки бяха изцяло обновени. Те са в детски градини „Щастливо детство“, „Рада Войвода“, „Евгения Кисимова“, „Пролет“, „Ален мак“ и „Слънчев дом“. Всички ремонтни дейности отговарят изцяло на законовите изисквания за безопасност. За поставените съоръжения производителят е представил сертификат и протоколи за съответните стандарти. 

Перник влага 140 хил. лв. в игри за най-малкитеВъпреки тежкото финансово положение, община Перник тази година ще вложи 140 хил. лв. в изграждането на площадки, където ще играят малките жители на града. В рамките на новия бюджет са включени две детски площадки в - кв. „Изток“ и кв. „Бела вода“.

Освен тях ръководството на общината предвижда и още три площадки, които ще бъдат в общ комплекс в Централния градски парк. Всяка от тях ще бъде обособена за различна възрастова група – до 3 до 7 и до 12 години. Монтирането на люлките, пързалките и катерушките ще бъде със сертификат по европейските изисквания.

Ремонтните дейности на площадките включват монтаж на нови детски съоръжения, осигуряване на вход, изход и указателна табела. Ще бъдат поставени пейки, кошчета за битови отпадъци и ограда, ударопоглъщащи настилки и осветление. Детските площадки са предназначени за най-малките перничани, забранено е разхождането на домашни любимци.

През миналата година също бяха заложени в капиталовите разходи и изградени пет детски площадки при същите условия - уредите бяха закупени от завод с квалификация, за да издържат и да не сe увреждат от климатичните условия.