Кюстендил подменя тръбите към минералните извори

  • 17 януари 2018, 15:33
  • Автор Кирил Иванов, Владимир Симеонов
  • БЮДЖЕТ

Medium %d0%9a%d1%8e%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bb

34 423 875 лв. е рамката на проекта за Бюджет 2018 на община Кюстендил. Собствените приходи са в размер на 13 620 600 лв., стана ясно на предварителното обществено обсъждане на финансовия разчет за града и общината. Увеличението в бюджета е с около 8%, сравнено с този за 2017 г. Това даде основание на градоначалника Петър Паунов да каже в аванс: „Годината я започнахме мъчно, но с победа - като Григор Димитров“.

Поименният списък за капиталови разходи предвижда 1 712 800 лв. По-значимите инвестиции в него са свързани с реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа за минерална вода. Няма как да не е така - шансът на Кюстендил е в балнеологията и туризма, градът дори вече стъпи на „Пътя на римляните“, за което Kmeta.bg писа. Сега първоначално ще се отпуснат 372 хил. лева за подмяна на част от трасето на 74-градусовата минерална вода, за да стига тя до почивни бази, хотели, до центрове за рехабилитация и пр.

Ще започне изграждането на център за кризисно настаняване със 100 места, какъвто градът няма и това е пропуск от години - за целта ще се реконструира бившето помощно училище в близкото с. Лозно и столавата към него, предвидени са 314 хил. лева. Ще се подобряват отоплителни инсталации в някои училища и ОДЗ-та. Не са забравени и най-малките селца - ще се прави ремонт на общински път Кюстендил - с. Дождевица, с дължина 7.6 км, за което са осигурени 292 000 лв. от бюджета. Както и основен ремонт (саниране) по фасади на сградата на Община Кюстендил - 228 499 лв. и др.

Неслучайно в „преамбюла“ си по общественото обсъждане на бюджета кметът Паунов не скри, че за негова изненада „бюджетната рамка се очертава да има положителен привкус“. Дай Боже, казват кюстендилци и припомнят, че всеки работен ден на градоначалника започва с молитва и палене на свещ в храма.

Благоевград ремонтира социални заведения и улици с 66,5 млн. лв.

Община Благоевград е с проектобюджет за тази година в размер на 66,5 млн. лв. Вече се проведе общественото обсъждане и кметът д-р Атанас Камбитов изслуша мнения и предложения на граждани и пое ангажимент те да бъдат разгледани и по възможност включени в бюджета. Бюдетната рамка е съобразена с икономическите тенденции и със Закона за държавния бюджет за 2018 година, наредбите, приети от общинския съвет, тенденцията в развитието на собствените приходи. Средствата са разпределени по следния начин: за делегирани държавни дейности - над 33 милиона лева, или с 4 милиона повече в сравнение с началния бюджет за 2017 година, а за местни дейности и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – близо 27 милиона лева. И тук се отчита увеличение с 1 милион лева спрямо предходната година. С най-висок ръст са дейностите по образование - с 18 %, и здравеопазване - с 27 %, като се отчита увеличението на минималната работна заплата, което влезе в сила от 1 януари тази година.

Ще бъде ремонтирана и улица „Възрожденска“, каквото обещание даде на живущите там градоначалникът. Във връзка с безопасността на жителите и гостите на града през новия бюджетен период предстои да бъдат поставени светофарни уредби на входа на квартал „Струмско“ и на улица „Славянска“.

Инвестиционната програма на община Благоевград за 2018 година включва още изграждане на спортни площадки в двора на СОИУЧЕ, както и на XI ОУ, ремонт на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания на ул. „Скаптопара“ № 26, газифициране на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Зорница“, както и на Защитено жилище на ул. „Славянска“.

Враца вдига парите за бебе от 200 на 250 лв.

Основен акцент в проектобюджета на община Враца за 2018 г. е стабилността и изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти, обяви кметът Калин Каменов.

Градът под Околчица ще разполага със средства в размер на 49 491 243 лв., което е с 3 500 000 лв. повече, в сравнение с Бюджет 2017 г.

По разходната част беше отбелязано, че се разчита на подобрена ефективност при управлението на разходите. Увеличени са средствата за образование с над 3 млн. лв., както и разходите за местни дейности, които имат над 500 000 лв. повишение, без да се включва преходният остатък.

Предвидените средства за спортните клубове са в размер на 300 000 лв., почти 110 000 лв. ще отидат за издръжката и обновяването на общинските пазари.

През 2018 година се увеличава и размерът на помощите за новородени деца от 200 на 250 лв. и по 300 лв. за близнаци.

В рамките на презентацията на проектобюджет 2018 г. беше поставен акцент върху програмата за капиталови разходи на общината. Заложените средства са в размер на 2 345 201 лв., без преходния остатък. Предвидените инвестиции са за основен ремонт на ул. „Теменуга“, изграждане на ул. „Венец“, обособяване на паркинги в града, завършване на дейностите за общинския приют за кучета и др. Чрез капиталовата програма, посредством преходния остатък, който е в размер на 200 000 лв., ще бъдат реализирани ремонти в селата и кварталите на Враца. Нещо повече – 132 000 лв. са средствата, предвидени за текущи ремонти в населените места.

През настоящата година Община Враца ще продължи изпълнението на проектите за воден цикъл на града и обновяването на административната сграда на местната администрация. През 2018 година ще започне изпълнението на проекти, чиято стойност е близо 34 млн. лв.