Русе променя и центъра, и кварталите

  • 17 януари 2018, 15:30
  • Автор Галина Стоянова, Цвета Иванова
  • БЮДЖЕТ

Medium %d0%a0%d1%83%d1%81%d0%b51

106 052 733 лева е макрорамката на проектобюджет 2018 на община Русе.

Акценти през настоящата година са привличането на финансови средства по национални, европейски и международни програми; активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради; балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура, както и въвеждане на електронни административни услуги.

В проектобюджета се забелязва ръст при финансирането на функции „Образование“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите по ОП „Региони в растеж“, които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих; надграждане с втори етап на проекта за интегриран градски транспорт; ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура; проекта за ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и др.

Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма на община Русе за 2018 година са ремонт на Семизовата къща; реконструкция и основен ремонт на Художествената галерия; ремонт на сградата на Клуба на дейците на културата; обновяване на 20 бр. детски площадки; изграждане на площадки за фитнес на открито, стрийт фитнес и спортни игрища.

Ще бъдат ремонтирани 96 000 квадратни метра асфалтова настилка, а девет района на Русе ще са с ново улично осветление. Камери за контрол на скоростта ще бъдат монтирани по булевард „Липник“. През тази година се предвижда да бъдат направени козирки на два от секторите на Градския стадион и санитарни възли към ВИП ложата.

Видин разкрасява сърцето на града

Бюджетът на Видин за 2018 година е рекорден – 40 323 000 лв., съобщи кметът Огнян Ценков. Той е разумен и балансиран, осигурява нормално функциониране на общината и укрепване на финансовата й стабилност.

За сравнение, бюджетът за 2017 година бе 35 935 370 лв. Размерът на местните приходи бе 12 млн. лв. В новия средствата от тези приходи са 16 млн. лв. При това не се увеличават местните данъци и такси. Ще се разчита на събираемостта. Общината натрупа опит в това отношение и през 2017-а събра с четвърт милион повече приходи. Тъй като сме в условията на финансовооздравителен план, новият бюджет най-напред ще бъде одобрен от финансовия министър и след това гласуван от общинския съвет, обясни кметът.

Започваме обновление на централната градска част, основни ремонти на сградите на театъра и езиковата гимназия. Ще ремонтираме най-сетне гребната база на брега на Дунава, ще строим спортни зали в две учлища. Ще започнем и реставрация на сградата на Синегогата и превръщането й в културен център „Жул Паскин“. Наричаме 2018-а година на видимите резултати, защото всичко това ще става пред погледите на гражданите, каза кметът Огнян Ценков.