Нови водопроводи и ремонт на улици в Ивайловград догодина

  • 27 ноември 2018, 13:17
  • Автор Михаела Благоева
  • КМЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ

Medium %d0%9a%d0%9c%d0%95%d0%a2 %d0%9d%d0%90 %d0%93%d0%9e%d0%94%d0%98%d0%9d%d0%90%d0%a2%d0%90 2018  %d1%81%d0%bd.krsvrakov106

Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова спечели наградата „Кмет на гражданите“ в конкурса „Кмет на годината“ 2018 г. в раздела за малка община с население под 20 000 жители.

- Г-жо Овчарова, вие сте „Кмет на гражданите“ за 2018 в раздел „малка община“, как приемате отличието?

- Наградата „Кмет на гражданите“ е признание за работата, която гражданите дават като оценка за работата на кмета. Това е най-голямото признание, което носи изключително удовлетворение. Но е и заряд, който дава и стимул за още и още дела на кметовете. Искам да благодаря на всичките си колеги в общинска администрация, които понасят на плещите си множеството проекти, които реализираме. За 2018 г. проектите, които община Ивайловград реализира, са за повече от 12.5 млн. лв. на фона на близо 6 млн. лв. бюджет, който държавата отпуска. Това е два пъти повече средства, но и умора, усилия и работа, за което съм им благодарна! Благодаря и на жителите на Ивайловград, които оцениха това, което правим, и гласуваха това доверие, присъждайки ни тази награда.

- Как изпращате отминаващата 2018 г. и какви са приоритетите ви за следващата година?

- Да, годината почти отмина. Реализирахме всички проекти, които бяха заложени в програмата ми за управление – отговорно, последователно, така както сме ги набелязали стъпка по стъпка. Приключваме с един от основните проблеми на Ивайловград – изключително остарялата водопреносна мрежа. Изграждаме водопроводи и канализации на над 8 от основните водопроводи. Липсата на питейна вода вследствие на честите аварии и амортизираната водопреносна мрежа бе проблем, с който се сблъскваха ивайловградчани. От 2018 г. реализираме и два важни проекта в сферата на образованието – за модернизация на образователна инфраструктура, за създаване на добра материална среда, за подобряване на условията за работа с децата както в детските градини, така и в училищата. Приключваме годината финансово стабилни и спокойни. Успяхме да създадем трето общинско социално предприятие, в което ангажирахме повече от 32-ма души – чрез него осигуряваме не само топла храна, но и здравни и социални услуги до всяко едно населено място. Общината е с територия 780 кв. км, разпокъсана, с отдалечени населени места. Но чрез този проект успяваме да достигнем до всяко населено място с добра дума, топла храна, здравна и социална подкрепа.

През 2019 г. върху така изградената инфраструктура на подменените водопроводи и канализационни съоръжения продължаваме с поставянето на настилка. Това са осем водопровода, върху които предстои да бъде изградена инфраструктура – включително тротоари, осветление, за да може Ивайловград да се превърне в по-добро място за живеене. Това е сред приоритетите за 2019 г., както и да продължим с изпълнението на 4 проекта по селската програма, по единия от които вече имаме подписан договор. Проектите са в сферата на образованието, за ремонт на улици, за възстановяване на градска инфраструктура и среда.

- Предвиждате ли повишение на данъци и такси в общината за догодина?

- Преди няколко седмици на среща с общински съветници сме коментирали този казус. Откакто съм кмет, от 2011 г., в община Ивайловград няма повишение на нито един от данъците, нито на такса битови отпадъци, нито на такса смет. Всички тези такси и данъци са непроменени от 2011 г. Не залагаме промяна в данъците и таксите и през тази година.  Не увеличаваме такси на детски градини. Съумяваме да работим успешно и при сегашния размер на таксите, без да имаме финансови проблеми и затруднения. От 1 ноември 2018 г. общината се натовари допълнително с поемането на дейност сметосъбиране чрез общинско предприятие „Спектър“, което е един от основните параметри. Но смятам, че ще съумеем така да организираме нещата, така че местното население да не усети смяната на една фирма с общинското предприятие. Организирано се справяме и с този проблем, пред който бяхме изправени.