Училища въведоха обучения с игри и тестове през облак

  • 15 януари 2019, 13:01
  • Автор Дарина Михалева
  • SMART SCHOOL

Medium teacher 3765909 1920

Класни стаи с електронни дъски и дистанционно за решаване на тестове върху всеки чин. Онлайн уроци, анкети, презентации. Интерактивни образователни платформи и приложения за по-лесно усвояване на уроците. Тестове за учениците чрез система, подобна на жокера „Помощ от публиката“ в „Стани богат“, която позволява на преподавателя веднага да види коe дете какъв отговор е дало на даден въпрос. Електронни учебници и помагала.

Всичко това вече е факт в стотици училища в страната. Учители и ученици работят заедно през web-базирана облачна система. Тя дава възможност на децата да попиват знания по забавен и увлекателен начин, включително и с иновативни игри.

Цялостната облачна образователна платформа дава пъстро разнообразие от възможности за подобряване на учебния процес и за подпомагането както на учителите, така и на учениците.

Преподавателите и децата влизат в системата със собствен, защитен акаунт. Това им помага да следят графика и програмата по дни и часове, да прегледат седмичните разписания, справки и приложения, да получат информация за събития в училището. Освен това облачната система улеснява самото обучение, тъй като дава възможност за споделяне на електронно учебно съдържание, онлайн уроци, тестове, анкети, презентации, съвместна работа по едни и същи документи в реално време от различни учители, ученици в едно и също или в различни училища. Многообразието от дейности, които са възможни с внедряването й в училищата, е огромно. Ползата, неоспорима, признават и преподаватели, и ученици.

„Умното“ образование в българските училища става факт благодарение на Vivacom. Телекомът разработва решения в много посоки в тази сфера.

От години подкрепя безплатни интерактивни платформи като Viva Cognita и Viva History. Първата помага ученето на математика да бъде привлекателно, развивайки интереса на децата към точните науки с игри, занимателни проекти и състезания, а втората предлага богата онлайн видеобиблиотека на историческа тематика.

Един от проектите за внедряването на новите технологии в родното образованието е „Smart School“. Проектът на Vivacom е свързан с ползването на облачни услуги при защитена интернет среда, в която се дава достъп на учениците само до определено съдържание. Има разработена онлайн система за изпитване и обратна връзка чрез тестове и анкети, както и  възможност за ползване на електронен дневник. Телекомът съдейства с обучение на преподавателите за работа със системата. Една от най-популярните образователни платформи, които общини и училищни директори са избрали да внедрят в редица училища, е „Училище 365“. Платформата е разработена от „Уеб сървисис“ и се предлага съвместно с Vivacom, като е базирана на Office 365 for Education. Цялата информация се съхранява в облак. „Училище 365“ е от полза както за преподавателите и администрацията, така и за родителите и учениците. Иновативната технология позволява непрекъснатост на образователния процес и обратна връзка в реално време чрез обмяна на информация и различни файлове – текст, графика, видео и др. Така образованието става по-интересно, забавно и полезно. В платформата могат да се качват учебници и помагала, които се обновяват периодично и до които и ученици, и родители имат достъп по всяко време и от всякакво устройство. Информацията се съхранява в облак, което позволява домашните работи да се правят онлайн и дава възможност на децата да работят в екипи.  Друга предпочитана от  училищата облачна образователна платформа е „G suite“, „Google for Education“.

Модерното дигитално обучение е кауза, която споделяме и за която сме убедени, че е важен акцент в образователния процес, с помощта на съвременните технологии под формата на цялостно решение, разработено конкретно за нуждите на всяко отделно училище, споделя Ивелина Петрова, старши специалист Бизнес развитие във Vivacom.

Специалистите работят активно, за да предоставят сигурна и с гарантиран  интернет услуга за всяко училище в страната, което да позволи на директорите да реализират иновативните проекти, които желаят.

В програмата на МОН за 2018 г. за изграждане на Wi-Fi мрежи за училищата в страната Vivacom беше предпочетена компания за партньор в над 100 учебни заведения.

Училищни директори са категорични, че дигитализацията осигурява равен достъп до информация на децата, независимо къде живеят и в кое училище учат. А това означава и по-добри възможности за бъдещето им.

Родители научават в реално време

оценките от електронните дневници

Част от училищата въведоха електронни дневници. МОН проследява как и доколко се използва тази технология, като целта е до 2020 година да бъде изградена цялостна национална електронна система.

Електронният дневник е улеснение и за учителите, и за учениците, и за родителите. Той на практика е достъпен от всеки компютър, таблет или смартфон, с интернет връзка. Не е необходимо да се инсталират допълнителни програми. За да се използва, трябва единствено уеб браузър.  Основната му цел е да намали ежедневната административна работа на учителите. В реално време обаче родителите се информират за оценките, отсъствията, забележките на наследниците си, които учителите въвеждат за учениците.