Ивайловград - социална икономика в малка община 

  • 27 ноември 2018, 14:08
  • Автор Дарина Михалева
  • ПРОЕКТ

Medium %d0%9a%d0%a3%d0%a5%d0%9d%d0%af copy

Участието в европейски проекти се превърна в основен инструмент за подпомагане  развитието и модернизирането на инфраструктурата на българските общини. Евросредствата предоставиха възможности на местната власт да прокара и обнови пътища, ВиК мрежи, да изгради детски площадки, да повиши административния капацитет, да получи допълнителни средства за крайно недофинансирани сфери като културата и спорта. В малките общини, някои от които буквално се борят за оцеляване, тези пари се превърнаха в единствената възможност за реализацията на дейности, които в противен случай едва ли щяха да бъдат факт днес. Тези проекти обаче имат редица вторични ефекти върху жителите на тези общини. Освен че се подобряват публичните услуги и инфраструктурата, се откриват работни места, което подпомага решаването на най-болезнения проблем за малките населени места – безработицата. Реализират се дейности, от които хората се чувстват полезни и осмислят живота си.

В това отношение проектите в социалната сфера имат именно важно измерение на чувството за удовлетвореност. Често срещаният проблем тук е, че повечето такива проекти са за определен период, което в някаква степен създава усещането за неустойчивост и несигурност. Това е и капанът, в който падат повечето общини. Негативният резултат при малките е много по-осезаем. Те следва да избягват практиките на политиките за усвояване на едни средства, без общината предварително да е намерила решение, гарантиращо функционирането на дейностите по даден проект и след изтичането на срока, предвиден по програмата. Това е от особено значение за проектите в сферата на социалните услуги, които за хората в малките населени места се превръщат в един от малкото източници на помощ и подобряване на качеството на живота.

На 22 юни 2018 г. община Ивайловград започна изпълнението на проект „Развитие на социалното предприемачество“ на стойност 391 087.65 лв. безвъзмездна финансова помощ. Тук не става въпрос за поредния проект, който осигурява временно някакви услуги за възрастни хора, а за устойчив модел при използването на евросредства и надграждане. Проектът „Развитие на социалното предприемачество в Ивайловград“ дава възможност да бъде изградено ново общинско социално предприятие, като осигурява първоначалния капитал и парите, необходими за неговото безпроблемно функциониране.

Това е работещ механизъм, който е устойчив модел за достъп до заетост и подкрепа за социалното включване на уязвими групи в Ивайловград, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция. Проектът, реализиран от екипа на кмета Диана Овчарова, има няколко ключови социално-икономически цели: да предостави повече социални и здравни услуги за хора в неравностойно положение, да оптимизира социалните разходи на общината, да осигури нови работни места и да се пребори със социалната изолация на жители в общината. Диана Овчарова, която в годините се доказа като един от най-предприемачески настроените кметове, използва осигурените евросредства за ремонт, ново оборудване и автомобили за доставяне на храна до най-отдалечените места в общината, с което се осигурява материалната база на предприятието, обясняват работещи в общината.

Хората в района трудно си представят мащабите на една такава инициатива. Кухня, обзаведена със средства по проекта, с най-съвременно, професионално кухненско обзавеждане: конвектомати, абсорбатори, хладилни камери, съдомиялни, стерилизатори, кухненски роботи, за да се улесни приготвянето на големия обем храна. Вече са назначени 32 човека, които посещават 51 населени места, труднодостъпни, разпокъсани, разположени на площ 870 кв. км.

Служителите на общинското социално предприятие кръстосват общината от единия край до другия, за да стигнат до всяко село и всеки нуждаещ се с топла храна, на символична цена, с добра дума, с компетенцията на екип от здравни и социални медиатори. Всичко обаче си струва, когато видиш топлината в очите на хората, които те срещат с най-широките и заразителни усмивки, казват те.

Новосъздаденото общинско предприятие увеличи броя на потребителите, които от 68 - днес са 247, а до края на годината достъп до услугите на домашния социален патронаж и кетъринг ще имат над 300 потребители от общината – предимно възрастни самотни хора в селата, разчитащи основно на грижите и отговорността на местната власт.

Моделът на социалната икономика е един от ключовите инструменти за постигане на социално значими цели в рамките на един устойчив и приобщаващ растеж. Социалните ползи се измерват с интеграцията и заетостта на хора, с приноса към процеса на социално включване на други хора, а икономическият показател се изразява чрез спестените публични средства за социални помощи, от една страна, както и допълнителните средства по компенсиране на социалната цена на дългосрочната безработица.

За да се случи всичко това е необходимо да бъдат създадени подходящи условия за развитие на социалните предприятия, с максимално широк обхват и трябва „отговорът“ на техните нужди да бъде гъвкав, за да е резултатен и ефективен. Въвличането на повече жители на Ивайловград в реализацията на подобни проекти помага за привличане на общественото внимание и повишаване информираността на гражданите и заинтересованите страни върху проблемите на социалната изолация и възможностите за устойчива интеграция чрез прилагане принципите на социалната икономика.

Устойчивостта на тези проекти е най-значимият елемент при тяхното планиране, но и от призмата на времето най-съществен, защото осигуряването на пари, без значение от техния източник, за временно осъществяване на услуги и дейности е мярка с краткотраен ефект, без да се постигне трайно разрешаване на болезнени за обществото проблеми.

В случая обаче, за няколко години община Ивайловград създаде една страница и продължава все по-успешно да надгражда постигнатото в различни направления, с различни функции и съдържания, но винаги в полза на хората, категорични са от екипа на кмета Диана Овчарова. Те са категорични, че имат ясно разписана концепция и последователно и отговорно разширяват обхвата на действие на програмата.