Водната каскада на Плевен с нова визия, звук и светлина

  • 27 ноември 2018, 13:53
  • Автор Дарина Михалева
  • ПРОМЯНА

Medium kaskada1

Уникалната за страната Водна каскада в центъра на Плевен е един от големите общински обекти, обновен с европари. Каскадата е изцяло ремонтирана със съвременни материали и технологии. Съществуващата настилка от керамични плочки е демонтирана и подменена изцяло с 2606 кв. м клинкерни и 850 кв. м гранитни плочи. 40 бетонови саксии украсяват района, а по алеите са  монтирани 60 пейки и парково осветление, което е в унисон с това на централния площад.

Проектът включва хидроизолиране на стените и дъната на водните басейни, рехабилитация на 370 от съществуващите струйници и доставка и монтаж на нови 235 дюзи, които  разпръскват фини струи вода. Нови 250 подводни прожектора създават ефектното осветление на каскадата през нощта. За първи път е монтирано и  озвучаване, което е в синхрон с ефектното осветление и водните струи. В дейностите влиза и реконструкция на помпеното помещение.

Паркът около каскадата пък е с повече зеленина. Той е обогатен с 20 нови широколистни дървета и над 1300 храсти и 156 вида декоративни треви. За поддръжката им е изградена автоматизирана поливна система. 

Всичко това е част от обновяването на Водната каскада - заедно с цялостно естетизиране на конкретните архитектурни ансамбли, които се отличават с уникален, модерен, дори абстрактен дизайн, придаващ авангарден и неповторим облик на централната градска част, казват от екипа на кмета Георг Спартански. Наред с подобрената градска и ландшафтна инфраструктура на част от централната пешеходна зона на Плевен се засили и екоефектът за населението на града.

Постигнатите цели покриват различни аспекти и измерения на социално-икономическата среда, които са важна предпоставка за задържане на младите хора в общината, подобряване на общото качество на живот на гражданите от всички възрасти, развитие на бизнеса, привличане на туристи и инвеститори, убедени са експертите от екипа на кмета Георг Спартански.

Другите знакови обекти, включени в проекта, са Градската градина и площад „Стефан Стамболов“. Обновяват се общо 30 обекта от обществените пространства за отдих в града, в т. ч. пет детски и спортни площадки, пет пешеходни моста и седемнадесет улици. На реконструираните тази година участъци е положена нова асфалтобетонова настилка в два пласта, нова  тротоарна настилка, отводняване и организация на движението, направени са улични оттоци, поставена е хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация и обновено улично осветление с LED осветителни тела.

Обновената Водна каскада е в синхрон с изцяло ремонтирания преди три години градски площад „Възраждане“ и завършва цялостната съвременна визия на централната част на град Плевен.

Община Плевен изпълнява ремонтите по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, който се реализира  в рамките на две години и половина с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Стойността на проекта е 13 844 761,73 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ.

Постигнатите чрез инвестиционното намерение цели покриват различни аспекти и измерения на социално-икономическата среда, които са важна предпоставка за задържане на младите хора в общината, подобряване на общото качество на живот на гражданите от всички възрасти, развитие на бизнеса, привличане на туристи и инвеститори.