Старозагорската гара скача в XXI век

  • 18 декември 2018, 15:45
  • Автор Цвети Василева
  • ПРОМЯНА

Medium %d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0 1  1

Имам бели маратонки

и изтъркани джинси.

Ще те чакам, мила,

на старозагорската гара.

Емблематичната гара  на Стара Загора, възпята от Стефан Вълдобрев, ще бъде обновена. Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ започва изпълнението на проект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ с прогнозна стойност в размер на 11 млн. лв.

Гаровият комплекс ще бъде цялостно реновиран, за да придобие съвременен облик, отговарящ на изискванията за енергийна ефективност и конструктивна осигуреност. Предстои пълна подмяна на дограмата (прозорци и врати), на облицовките, мазилките и покритията, сградата ще бъде пожарно обезопасена и  инсталационно осигурена.  Предвижда се подмяна на водопроводната и канализационната система, както и въвеждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъп. Ще бъдат създадени условия за изграждане на комфортна среда за пътници, обслужващ персонал и наематели в територията около сградата чрез монтиране на елементи на градско обзавеждане. До всички нива ще бъде осигурен достъп на лица с намалена подвижност.

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ ще се финансира по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 от Европейския съюз чрез средства от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. „Общо 6 млрд. лв. до момента се влагат в обновлението на жп инфраструктурата у нас с цел развитието на екологичен, бърз и ефективен  транспорт. Това заяви в Стара Загора министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на общественото обсъждане на проекта.  „Проблемът съществува от години, гарата е в тежко състояние, много оплаквания получаваме. Този ремонт е много наложителен и сме на финалната права с общи усилия да обновим тази емблематична за Стара Загора гара. Да имаме едно добро съоръжение за жителите и гостите на града“, обобщи  кметът Живко Тодоров.

Гаровият комплекс е разположен в югозападната част на Стара Загора, между жилищната и промишлената зона. Сградата на жп гарата е проектирана и строена през 70-те години на миналия век, влязла е в експлоатация през 1982 г. Ремонтът включва възстановяване и модернизация на съществуващата жп инфраструктура с цел гарантиране на сигурността на пътниците, както и привеждане на гаровия комплекс в съответствие с европейските стандарти в жп транспорта. След реализацията му ще се подобри организацията на обслужването в гарата, както и ще се създадат необходимите удобства и комфорт на пътниците.

Според проектантите ще бъдат изградени 4 асансьора и ескалатори, ще се въведат 10 мерки за енергийна ефективност, което включва и монтирането на фотоволтаична система на покрива, ще има и климатична инсталация. Обновяването предвижда подмяна на всички инсталации, стенни, подови и таванни покрития, нови фасади. Сградата ще бъде достъпна и за хора с намалена подвижност.

Арх. Петър Киряков, председател на Камарата на архитектите в Стара Загора, направи препоръки за масивната конструкция на козирката на сградата. Арх. Иванов пък предложи собствеността върху подлеза към нея да бъде прехвърлена от Общината на НКЖИ и той също да бъде ремонтиран по проекта. Той подчерта важността на пешеходния подлез като начин за лесен достъп до южната промишлена зона.

Председателят на Общинския съвет Таньо Брайков предаде на проектантите желанието на фенклуб „Берое“  фасадата на гарата да бъде в зелено, тъй като това е цветът не само на футболния клуб, но и на Стара Загора.

Да бъде обособен туристически информационен център на гарата, предложи зам.-кметът Красимира Чахова. Идеята е да се даде възможност на пристигащите туристи да получат информация за града и забележителностите му.

Предстои доработване на идейния проект, а проектантите обещаха да се съобразят с направените по време на обсъждането бележки.

Залата в Синдикалния дом става модерен културен център

В многофункционален културен център ще се превърне залата в Синдикалния дом в Стара Загора след реновиране. Тя ще е с 521 места, включително амфитеатрална телескопична трибуна с 214 места, с добра акустика и условия за изпълнителите.

Сградата на бившия Синдикален дом и концертната зала към нея е строена през 1979 г. От няколко години залата е неизползваема, покривът е компрометиран, системите за отопление и вентилация не работят, оборудването е старо, елинсталациите и облицовките на стени и тавани не отговарят на противопожарните норми.

Проектът за цялостното й модернизиране и осъвременяване е на стойност над 3,3 млн. лв., а срокът на изпълнение на ремонта е 300 календарни дни.

За постигане на мултифункционалност на залата с общ капацитет 521 места, партерното ниво ще се оборудва със система от 214 амфитеатрални тапицирани седалки с телескопично прибиране, метални парапети, с две пътеки, с вградено LED осветление по контура на стъпалата. Тази система предлага възможност седалките да се прибират в далечния край от сцената и да се освобождава хоризонталната част на залата, за да се използва за изложения, конференции, презентации, танци, спектакли, рецитали и др. Предвиждат се още 55 подвижни места, а балконът на залата събира 252 амфитеатрално разположени места. При наличие на зрители в инвалидни колички, първите два реда на подвижните седалки няма да се поставят, за да се освободят 11 места за трудно подвижни хора.