Българските градове стават все по-умни

  • 27 ноември 2018, 13:59
  • Автор Антоанета Петева
  • ИНТЕРВЮ

Medium dsc 5914

- Г-н Петров, обявихте старта на VIVA SMART. Как тази платформа ще бъде полезна на кметовете, общинските служители и на гражданите?

- Основният ни стремеж във Виваком е винаги да бъдем в услуга на клиента - като започнем от индивидуалния потребител на нашите продукти и услуги, минем през бизнеса и стигнем до градовете и общините. Ето защо през последните години Виваком инвестира много в развитие и предлагане на иновативни проекти, които да улеснят живота на хората. Стратегията ни за бъдещето стъпва върху глобалната концепция за Интернет на нещата, а именно – свързаността на всички устройства и обмена на данни между тях. Така стигнахме до извода, че обединението на тези проекти в единна платформа ще послужи още по-добре на нашата цел за пълно удовлетворение на потребностите на клиентите. Платформа VIVA SMART има три основни направления. VIVA Smart city е насочен към мониторинг, анализ и интелигентно управление на градска среда. Вторият компонент е VIVA Data Hub – система от дейта центрове за цялостно съхранение, пренос, обработка и използване на данни. Третият елемент на платформата е дигиталното образование. Виваком инвестира в различни инициативи за подобряване на технологичната база в училищата,   за създаване на интерактивно електронно учебно съдържание, както и  в обучение на учителите.

Съчетанието на тези три компонента в единна платформа ще допринесе още повече за по-доброто управление на града и разрешаването на най-наболелите проблеми на съвременното градско общество - мобилността, чистотата на въздуха, сигурността, образованието. И още – ще допринесе за сигурно съхранение на данни и тяхното управление. Нашата роля като телеком е чрез технологиите да помогнем  за повишаване на качеството на живота на гражданите и цялото общество, затова предлагаме тази иновативна платформа. 

- В кои градове у нас ще бъде внедрена?

- VIVA Smart city, която е част от цялостната новаторска платформа VIVA SMART, подпомага и допринася за бърз достъп до информация за всички най-критични въпроси за управлението на града. Още преди да решим да предлагаме тази услуга, направихме свои проучвания – кои общини могат да се възползват от нея, към кои кметове да я насочим. От дългогодишното ни добро сътрудничество с  местната власт стана ясно, че всеки град или село може да се възползва от предимствата на VIVA Smart city. Внедряването на иновации зависи от големината на населените места и конкретните проблеми, които срещат в управлението. Но управниците вече си дават ясна сметка, че само чрез използване на новите технологии могат да разрешават проблемите на гражданите и затова все по-често се обръщат към нас за такива решения. Вече имаме внедрени изключително иновативни проекти в българските общини. Ще дам пример с най-актуалната услуга – видеонаблюдение с вградени аналитични функции. Това е решение, което дава сигурност на жителите и гостите на даден град и подпомага работата на държавните органи по редица направления -  намаляване на битовата престъпност, регулиране на трафика, управление на градския транспорт, прекратяване на автогонки, оказване на помощ на хора в беда…едно-единствено технологично решение – слагане на видеокамери с определени параметри и функции и изграждане на мониторинг център дава толкова много добри резултати. И това вече е факт в много български общини като Враца, Поморие, Созопол, Нови пазар и други.

- Как българските градове се променят с новите технологии и колко бързо се превръщат в умни градове?

- На базата на нашия опит и наблюдения мога да кажа, че българските градове стават все по-умни и това се вижда във всеки аспект от нашия живот като граждани. Вече споменах как видеонаблюдението се отразява на управлението на града и на подобряването на живота на отделния човек. Същността на платформата за управление на умния град е да събира информация за ритъма на живот в населеното място и проблемните зони. Натрупаните данни се анализират и на тази база управляващите могат да вземат решения за подобряване на редица процеси. Така тя влияе върху цялата съвкупност от проблеми и задачи, с които общините трябва да се справят за осигуряване на качествен и сигурен живот. Ще дам още примери - наблюдението на трафика може да доведе до внедряване на светофарни уредби със софтуер, който управлява зелени вълни и така облекчава движението.   И още – сензори за измерване на фини прахови частици във въздуха, информацията се обработва и така общината получава възможност за бърз анализ за навременна реакция. Чрез платформата могат да се въведат умни решения за ползване на велосипеди в града. Не на последно място е и смарт паркинг технологията, която не само облекчава трафика, но спестява време, пари и нерви на шофьорите, а и косвено съдейства за ограничаване на замърсяването на въздуха като намалява безцелния трафик. От всичко това следва, и това е моето категорично мнение, че българските градове стават все по-умни, а ние се гордеем като телеком, който подпомага този процес.

- Виваком изгради дигитални стаи в над 200 училища. Стартирате и лаборатория за обучение на учители. Кои са силните и слабите страни на българските учители?

- Нашата компания отстоява дългосрочната си стратегия да инвестира в развитието на българското образование. Това е и третият компонент от иновативната платформа VIVA SMART. Ние сме убедени, че бъдещето на образованието е в неговата дигитализация - само така то би било адекватно на утрешния ден. Електронните класни стаи, учебници, дневници не само ще подобрят процеса на обучение, но и ще го направят интересен, интерактивен и достъпен за младите умове. Ние работим в няколко основни направления – с инициативата ни Образование 4.0 целим промяна на нагласите в българското общество и предприемане на конкретни стъпки от страна на държавната власт за модернизиране на системата. Като цяло учителите вече си дават сметка за нуждата от използването на нови технологии, много от училищата и учителите вече го правят - на много места е въведен електронен дневник, преподава се чрез видеосъдържание и онлайн уроци, изпитването става също онлайн. Но има и такива, които отстояват старите методи на преподаване, защото не могат да се справят с новите. Тук помагаме ние – с помощта на партньори вече сме обучили над 6000 учители в цялата страна да работят успешно с цялостното ни решение „Умно училище“, което предлагаме. То включва както използване на специализиран софтуер за нуждите на учебния процес, така и облачно пространство, таблети и лаптопи и не на последно място – защитена интернет среда.

- Кои ще са основните предизвикателства пред Виваком догодина?

- Потребителите ни са все по-информирани и се интересуват живо от развитието на технологиите в световен мащаб. Това е добре за цялостното развитие на пазара и ни стимулира постоянно да търсим иновации, които да предложим на клиентите си. Това е може би и най-голямото предизвикателство – да сме винаги актуални и пионери в предлагането на продукти и услуги, без да правим компромис с качеството им. А и новото поколение потребители и младите компании искат всичко да се случва бързо, лесно и на момента. В отговор на това ние дигитализираме процесите си и догодина тази тенденция – каквото може да се случи онлайн, на момента, ще се засилва.  

- Какви нови продукти да очакват клиентите ви?

- Облачните услуги са нещо, върху което се фокусираме сериозно, защото виждаме, че и световните трендове са такива. С генерирането на толкова големи обеми информация и всички законови изисквания за съхранението и обработката им, ние предлагаме на клиентите си много полезни решения в тази посока. Затова ще ги доразвиваме и разрастваме усилено.

Цялостната ни концепция е да продължим да се развиваме като доверен телеком партньор, който може да удовлетвори нуждите на едно домакинство, компания или институция.

- Кои са услугите на телекомите, които тепърва ще използваме повече?

- Със сигурност такива, които стъпват върху концепцията за Интернет на нещата – умни домове, умни градове, дистанционно управление на всичко възможно. Такива решения обаче се основават на надеждна и бърза интернет връзка. Ето защо това ще става все по-важна услуга за всеки човек или компания.