Бургас №1 в конкурс на „Екопак България“

  • 05 март 2017, 13:20
  • Автор Кмета.бг
  • Кампания

Medium ekopakburgas

Морският град с приз за „най-зелена община“ за първия в България проект за електронно отчитане на разделно събрани отпадъци

Община Бургас спечели конкурса „Най-зелена община на Екопак“ за 2016 г. с проект за електронно отчитане на разделно събраните отпадъци. Системата се въвежда за първи път в България, като идеята е гражданите, които изхвърлят отпадъците си разделно, да получат определени бонуси или възможност да редуцират таксата си за смет.

През 2016 г. в конкурса взеха участие 19 общини, които се състезаваха в 3 категории – малка, средна и голяма община. Представените проекти трябваше да отговарят на критерии като устойчивост, иновативност, добри практики и резултатност.

Проектът на Община Бургас „Бъди Еко – спестявай, като предаваш отпадъците си разделно“ спечели 25 000 лв. в категорията „Голяма община“ с население над 100 000 жители, с резултат от 350 точки при максимален брой 353 точки.

Част от уникалния проект е и вече работеща мрежа от 9 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, която надгражда системата с трите цветни контейнера. В мобилните фургони могат да се изхвърлят разделно както хартия, стъкло, пластмаса и метал, така и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори, луминесцентни лампи, текстилни отпадъци и др.

По данни на оператора Общинско предприятие „Чистота Еко“ ежедневно през всеки пункт преминават от 6 до 10 души. За един месец до 2000 души изхвърлят отпадъците си разделно в 9-те пункта.

„Въвеждането на електронна система и предвидените бонуси със сигурност ще бъдат силен мотив и стимул да разделяме максимално отпадъците си у дома“, обясни целта на проекта кметът на Община Бургас Димитър Николов.

„Бургас за пореден път ни доказа, че е една от най-зелените общини в България с иновативен подход в битката с отпадъците, с грижа за природата и интересите на гражданите“, каза при връчването на наградата Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак България“ АД.

„Най-зелена община на Екопак България“ се провежда за втора поредна година сред общините, с които ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ има сключени договори за управление на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

През март 2017 г. ще стартира новото издание на конкурса „Най-зелена община на Екопак България“. В него могат да кандидатстват всички общини – партньори на организацията.

Условията за участие ще бъдат публикувани на сайта на конкурса през март:

http://ecopack.bg/naizelenaobshtina/

Димитър Николов, кмет на Община Бургас:

Мотивираме гражданите да изхвърлят разделно

- Г-н Николов, с какъв проект спечелихте приза „Най-зелена община“ за 2016 г.?

- Проектът, с който спечелихме конкурса на Екопак България „НАЙ-ЗЕЛЕНА ОБЩИНА“, е за въвеждане на електронно отчитане на предадените количества отпадъци от гражданите в Мобилни центрове за разделно събиране.

Проектът надгражда действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Бургас, базирана на стационарни трицветни контейнери. В новите мобилни центрове гражданите на Бургас могат да предават както отпадъци от метал, стъкло, хартия и пластмаса, така и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори, луминесцентни лампи, текстилни отпадъци и др. Основната цел е намаляване количествата отпадъци, предназначени за депониране и последващо оползотворяване на рециклируемите отпадъци чрез предоставяне на достъпна услуга за гражданите, близо до дома им.

На територията на града вече функционират 9 мобилни центъра за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, а до месец април техният брой ще се увеличи на 19.

Целта на електронната система е чрез различни бонуси и възможност за редуциране на такса битови отпадъци в бъдеще да мотивира гражданите да изхвърлят отпадъците си разделно.

- Каква е формулата един град да бъде зелен и чист какъвто е Бургас?

- Силна мотивация, много работа и контрол – мисля, че това е най-кратката и печеливша формула.

Задължение на администрацията е да начертае рамката и да определи политиките за развитие, както и да подготви конкретни екологични проекти, които трябва да се случват занапред, а на гражданите да покажат своите виждания за развитието на Бургас като зелен град. И да следят дали те се спазват.

Изключително важно е и как възпитаваме децата си и колко разумно, съзнателно и с грижа се отнасяме към природата.

- Как мотивирате съгражданите си да живеят в екоград?

- С новата привлекателна визия на града, с реализираните проекти, които промениха облика му. С това мотивираме и въвличаме нашите съграждани в идеята да бъдат по-съвестни към природата и по-взискателни към администрацията и бизнеса, когато става въпрос за опазване на околната среда.

- Кои са най-успешните иновации/проекти, които сте въвели, свързани с управлението на отпадъците и къде още трябва да се работи за повишаване на резултатите?

- Безспорно най-успешният ни проект с финансиране от ОПОС в размер на 43 млн. лева е „Изграждане на регионална система за третиране на отпадъците“, която приема отпадъците на девет общини от региона: Бургас, Камено, Айтос, Карнобат, Средец, Поморие, Несебър, Сунгурларе и Руен. В рамките на проекта бяха изградени сепарираща инсталация, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, инсталации за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, пречиствателна станция, клетка за депониране на битови отпадъци, склад за временно съхранение на опасни отпадъци от бита и две Претоварни станции в Несебър и Карнобат. Реализацията на този проект създаде основите за решаване на проблемите с отпадъци не на парче, а на регионален принцип. Независимо от сериозното натоварване през миналогодишния летен сезон регионалната система работи добре и удовлетворява нуждите на общините в региона.

От началото на тази година стартирахме и проект „Разделно събиране на отпадъци в подземни контейнери“. В рамките на проекта е предвидено да бъдат изградени 70 точки с по 4 бр. подземни контейнери или общо около 280 подземни контейнера ще бъдат изградени на територията на града. Системата е изключително модерна и предвижда при напълване на контейнерите електронен сигнал да уведомява обслужващата фирма и едва тогава да се изпрати кола, която да разтовари пълния контейнер. Предвидени са датчици за отчитане на температурата (с цел предотвратяване на пожар), видеокамери за контрол на ползването на контейнерите. Точките за подземни контейнери приоритетно ще бъдат изградени на места, където общината извършва основен ремонт на пътната и пешеходната инфраструктура, за да бъде избегнато допълнително разкопаване. Като цяло реализацията на този проект ще доведе до едно модерно и безпроблемно вписващо се в градската среда събиране на отпадъците.