Градини с ябълки могат да спрат снежния ад на „Тракия“

  • 07 февруари 2017, 13:25
  • Автор Антоанета Петева
  • ГЛЕДНА ТОЧКА

Medium %d0%93%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8 %d0%94%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2

- Г-н Димитров, каква е финансовата рамка на Бюджет 2017 и къде ще бъдат приоритетите ви?

- Рамката на бюджета на община Карнобат, измерена в цифри, е приблизително 20 млн. лв. Преди десет години, когато встъпих в длъжност, бяха само десет милиона. В бюджета не са заложени извънбюджетните сметки, по които ще постъпят средствата от европейските проекти. В момента работим по 24 обществени поръчки. Дори и да има обжалвания през тази година, вероятността да сработят подписаните договори и да бъде изпълнена една част от тях е много голяма. Очакванията ни са извън бюджета да реализираме още около 10 млн. лв. Така в края на годината ще отчетем бюджет от около 30 млн., които ще влязат в живота на община Карнобат. За мен това са цифри. По–важното в бюджета е друго – политиките, които реализираме в общината.

2017 година започваме с един много солиден преходен остатък, без големи финансови инжекции от правителството, защото парите, които получаваме от държавата – и изравнителната субсидия, и целевите средства за почистване - не са нараснали много. Има известен ръст за държавно делегираните дейности и за парите за местни дейности. Разчитаме главно на собствен финансов ресурс, на преходен остатък от миналата година, на една стабилна събираемост, каквато успяхме да постигнем, без да се облягаме на разпореждане с общинско имущество, разбирайте продажби.

- Не сте привърженик на продажбата на общинско имущество. Защо?

- Не съм привърженик на продажбите, защото ако те не водят до преструктуриране на капитала, тоест да продадем ненужна собственост, за да закупим нещо ново и ефективно, обратният път е декапитализиране на общината – не сме го допускали досега. Акцентираме върху доходи от собственост, върху висока събираемост, без да повишаваме данъци и такси. Общината приключи 2016 г. с нулеви задължения. През общинския бюджет най-много средства са насочени към образование – за държавно делегирана дейност и съфинансиране на спечелени европроекти от училищата.

Ще работим в посока обновяване на обществени сгради, жилищния фонд, многофамилните жилища както по европейската програма, така и по националната. В същото време продължаваме усилено да работим съвместно с ВиК по инфраструктурата в града - главно улици, тротоарни настилки. За тях сме заделили един значителен финансов ресурс. Планирали сме достатъчно средства за култура, за спорт, както и за селата.

- По кои оперативни програми ще работите през новата година, имате ли одобрени проекти вече?

- Започвам с ОП „Човешки ресурси“. Един от първите три проекта за страната и изобщо за новия програмен период, които бяха договорени и подписани, беше този на Карнобат. Що се отнася до ОП „Региони в растеж“, тази програма е лимитирана. При нас тя е около 10 300 000 лв., подписали сме всички договори. По-бавно вървят нещата по Програмата за развитие на селските райони. По ОП „Наука и образование“ сме партньори на училищата.

Стремим се да не изпускаме никакъв шанс, включително и по националните програми - за енергийна ефективност, „Красива България“.

Имам самочувствието да кажа, че ние рядко пропускаме възможност да привлечем алтернативен финансов ресурс, независимо от факта, че собствената ни приходна база е стабилна.

- Неотдавна излезе информация за задължения на някои общини, сред които беше споменат и Карнобат. Впоследствие се оказа, че данните не са съвсем точни. Каква е истината специално за община Карнобат?

- Истината се вижда в материалите за общинския бюджет. Да, ползвали сме кредитиране, само че онова, което не влиза в обхвата на общинския дълг. Нямаме нарушение на закона. Пак ще подчертая - приключваме без нито един лев задължения, с един солиден преходен остатък. В началото на януари имаме толкова пари, колкото никога не сме имали. Имам самочувствието да кажа, че община Карнобат е в изключително стабилно финансово състояние. Това даде възможност да обърнем малко по-сериозно внимание и на фонд „Работна заплата“. В бюджета сме предвидили да се разделим със старите и амортизирани автомобили, да обновим част от автомобилния парк, включително и закупуване на нови машини за сметосъбиране, макар и втора употреба, за да можем да облекчим работата си и да я направим по-ефективна. Целта е така да бъде оптимизирана дейността, че да не търсим допълнителни приходи чрез увеличаване на данъчното бреме и таксите на гражданите.

С тази информация е спекулирал някой, който не разбира от финанси. Лошото е, че тя дойде от Сметната палата. Появи се на сайта на Сметна палата през 2017 г. , а анализът бе на цифри от 2014 г. Ние дори и тогава не сме били финансово зле. Когато една информация излиза от една институция, е отговорен ръководителят на институцията.

- Ще търси ли община Карнобат някаква отговорност за тази неточна информация?

- Аз нося отговорност пред хората, които са ме избрали. Какво да търся отговорност от хора, които спекулират с цифри и търсят едва ли не някакъв политически елемент. Лошото е, че институции, които трябва да бъдат независими и които се занимават с одит, те дават възможност да бъдат правени някакви политически тълкувания и внушения чрез подобни публикации. Аз всеки ден се срещам с хората и ме интересува тяхното мнение. Нито закон съм нарушил, нито съм злоупотребил с доверието на избирателите. В този смисъл съвестта ми е чиста. Тези цифри са неверни. Верни са заложените в бюджета, нося отговорност за тях и съм се подписал.

- Една от гордостите на Карнобат е социалният патронаж, който е един от най-добре работещите в страната. Какъв е неговият капацитет в момента и има ли чакащи за тази услуга?

- Грешно е един кмет да го казва, но в момента нямаме нужда от никакво допълнително оборудване, говоря за материалната база на социалния патронаж, включително и автомобилите, с които разнасяме храната, та дори и касетките, в които се поставят канчетата на хората. Капацитетът е около 400 човека и е запълнен. Няма нито един чакащ. Търсим да разширим обхвата по отношение на хората в селата.

Да, гордея се, че можем да достигнем до всеки нуждаещ се социално слаб или възрастен човек, който не е в състояние да си осигури онова, което е от първа необходимост – храната. Знам, че патронажът ни, ако не най-силният, е един от най-силните в страната.

- Г-н Димитров, на фона на общата картина в страната, безработицата в Карнобат е изключително ниска. На какво се дължи този факт?

- Грешно ще е, ако кажа, че в община Карнобат няма безработни. Напротив, има и те са около 600 човека. Нашият проблем не е безработицата, защото всеки ден в Карнобат влизат около 1700 човека от други общини. Извозвани са, за да работят в нашата икономика. Непрекъснато се увеличават инвестиции и ние вече имаме глад за квалифицирана работна ръка. В това число твърдя, че имам нужда от кадри - специалисти и в администрацията на община Карнобат, във връзка с управлението на проектите, с които сме се захванали. Нашият проблем е ниското образование и квалификация на тези 600 безработни, защото на пазара на труда се търсят специалисти.

Ние създаваме условия на бизнеса да разкрива нови работни места, но акцентът ни трябва да бъде другаде - да подготвим неквалифицираните си работници за този труд, който изисква други качества. Безработицата на нас ни пречи в друго отношение. Когато кандидатстваме по оперативни програми или по националните програми за заетост, там има едно условие, че повече точки печелят тези общини, които имат високо ниво на безработица. Тези, които са си свършили работата, не могат да печелят такива проекти. У нас се наказва работещият. Но ще се оправяме при тези условия и при такива правила.

- Общината е една от най-засегнатите при силен снеговалеж, тъй като се налага затваряне на автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат. Какво според Вас трябва да бъде решението на този проблем? Смятате ли, че изграждането на ветрозащитен пояс би имал ефект?

- Магистралата е част от републиканската пътна инфраструктура, тя си има други собственици и стопани – това е държавата. Идеята за залесителен пояс е много добра, но там има законови пречки, които държавата едва ли би могла да преодолее и е много скъпо начинание. Залесяването трябва да стане в ниви, голяма част от които са частна собственост. Това означава отчуждителни процедури. Други са публична общинска собственост, като мери и пасища и там трябва да се върви към промяна на предназначението, процедурите продължават поне една година. Иначе средства за залесяване, по оперативните програми включително, има. Наблюдавам този участък Карнобат – Бургас, на който има най-много снегонавявания. Бих подсказал на държавата, на Агенция „Пътна инфраструктура“ да обсъдят с министерството на земеделието една много по-лесна алтернатива. Примерно да бъде стимулирано създаването на градини с трайни насаждения – ябълки, праскови и други плодни дръвчета в тези частни терени. Да бъдат подпомогнати стопаните с европейски средства да създадат такива насаждения, които да превърнат тази плододаваща земя в естествен пояс, който да ни защитава от преспите. Парите ги има в оперативната програма, нивата е там и при една добра мотивация частникът ще реагира много бързо.

- Общината е един от основните райони с големи масиви лозя и традиции във винопроизводството. Как се стягате да посрещнете Трифон Зарезан?

-14 февруари се превърна в един втори празник на Карнобат. Ние даже обединяваме усилията си с Винпром Карнобат, защото общината винаги е стояла зад този, може би най-голям инвеститор на територията на общината. Една значителна част от лозовите насаждения са изградени върху общински терени, отдадени за 30 години. Те създават поминък и то целогодишен – първо в отглеждането на лозите, после в производството на вина. Гордост, не само за винпрома, но и за общината, са многобройните награди, които получават местните продукти, защото те са чисти и нашето вино се произвежда от грозде. Не минава и месец, без да не сме спечелили някакъв конкурс в различните брандове, особено силни в момента са вината ни във високия клас. Множество престижни награди печелят и твърдите ни напитки. Когато един отрасъл е станал поминък за една значителна част от населението, когато тези хора получат своите заплати, косвено това рефлектира върху търговската мрежа, заведенията за обществено хранене, изобщо върху живота на Карнобат, ние не можем да не обръщаме внимание на отрасъла. Стремим се да обвързваме и образователната ни система с този поминък. Професионалната ни гимназия подготвя кадри, за които има осигурена работа, възможност за реализация и развитие. Така нашите деца могат да останат да живеят в общината, да не търсят трудова реализация навън. Лозарството и производството на вина вече са един нов символ в емблемата на Карнобат.

- Какво е усещането ви за тази година, каква ще е тя за община Карнобат?

- Към момента усещането е за трудност, с надеждата за успешност.