Иконата на св. Теодор дело на тайнствен майстор

  • 05 април 2017, 19:54
  • Автор Даниела Стоянова

Medium %d1%81%d0%b2. %d1%82%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80

Иконата на св. Теодор е открита през 1909 г. при разкопките на манастира „Свети Пантелеймон“ край Преслав. Откривателят Й. Господинов успява да я сглоби след дълги месеци на работа с фрагментите – чак към ноември 1911 г. Поради възникналите спорове около идентификацията на светеца, плочките с надписа СВЕТИ ТЕОДОР /на гр./ остават извън възстановката. Образът е монументален, като за постигането му са използвани квадратни плочки със страна 12 см. Увереният рисунък и тънкото цветоусещане, демонстрирани тук, подсказват за авторството на талантлив майстор. Дали той е бил българин, изучил иконографското изкуство в далечни земи, или пък е чужденец, дошъл в Симеоновия двор да предава опита си? Все едно - оставил ни е един истински шедьовър, оцелял през вековете,за да буди възхищение по цял свят у ценителите на вечните стойности.

Украсили с пауново перо иконостаса

Иконостасът от музея във Велики Преслав е най-яркият паметник, представящ зрелия етап на преславската керамична иконопис. Повечето от неговите детайли са открити в руините на едно от манастирските ателиета, а няколко - в ямата за бракувана продукция - може би разрушението е заварило иконостаса в процес на изработване.

Рамката на преградата е съставена от псевдоколонки, свързани в горния си край с арки, а пространствата в основата и между арките са запълнени от трапецовидни и триъгълни плочки. Всички елементи са богато украсени с геометрични мотиви, лилии, мотива „пауново перо“ и стилизирани палмети. Особен интерес представляват плочките с икони, запълващи пространството между колонките и под арките. Добре запазената икона с Христос, седнал на лировиден трон, без съмнение, е запълвала централната част на композицията.