Kmeta 23
Брой

Брой 23, Май 2017

Обратно Новина Следваща

Повече свобода и финанси за общините

  • 09 май 2017, 16:02
  • Автор Венелина Ангелова, Михаела Благоева
  • ТЕМАТА

Medium img 3165

Повече свобода или реални стъпки към финансова децентрализация очакват общините от новата власт. Представители на местната власт, депутати и участници в новото мнозинство разписаха програма за управление на кабинета с намерение за преодоляване на дисбалансите в регионите.

Реални стъпки към финансова самостоятелност остава приоритет номер едно за Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), които написаха Общинско послание към политическите сили, участвали в изборите за 44-то Народно събрание. От сдружението настояват за законови промени, с които да се гарантират ресурси, адекватни на отговорностите на общините, както и нова стратегия за децентрализация. „От особено значение е да се прекрати дългогодишната практика за прехвърляне на нови и нови законови отговорности без съответно финансиране за тях“, посочи изпълнителният директор на сдружението Гинка Чавдарова. Това намерение заяви и шефът на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов.

Мерките за по-голяма финансова самостоятелност на общините предстои да бъдат обсъдени на специална среща между ръководството на НСОРБ и правителството, съобщи кметът на Бургас Димитър Николов, който е и зам.-председател на ГЕРБ. По думите му очакванията от нея са управленската програма да стане максимално достъпна за местните власти. „А местните власти да продължават в партньорство с държавата интересната и тежка тема за децентрализацията – делегиране на услуги, от които имат нужда общините, и паралелно с това увеличаване на финансовите постъпления, за да могат да се реализират всички тези нови дейности. Трябва да се измисли по-гъвкава система за увеличаване на приходната база на общините, защото нашите съграждани търсят все повече дейности, услуги и качество на живот, а това е възможно само с повече средства“, допълни той.

„Общините въпиющо се нуждаят от закон, който да спре декапитализацията им. Защото сега от тях се събират много средства, а се разпределят горе. Откога говорим за по-справедливо разпределение на Данък общ доход, но това не се случи при нито един парламент и нито едно правителство. Нормативната база трябва така да се промени, че да се разшири приходната част в бюджетите на общините“, коментира и кметът на Монтана Златко Живков.

Предстои децентрализацията да се обсъжда и между ГЕРБ и Патриотите, увери лидерът на НФСБ Валери Симеонов.

Другата голяма тема – преодоляването на дисбалансите между отделните региони беше записана в стратегическата програма между коалиционните партньори: „Целим съчетаване на финансови и икономически инструменти, извеждайки като приоритет балансирано регионално развитие и намаляване на регионалните различия“. Според Томислав Дончев този проблем ще е и фокусът в работата на новата власт. „Фокусът трябва да е върху балансираното развитие на регионите и намаляването на различията във всички сфери – инфраструктурните и икономическите различия, както и различията от гледна точка на предоставянето на публични услуги“, обясни той.

„Освен увеличаване на бюджетите и самостоятелността им, необходими са и други мерки. Какво ще помогне самостоятелността на бюджета в изостанали общини в Северозападна България?“, заяви Явор Нотев от Патриотичния фронт. Нотев е категоричен, че по същия начин ще коментират сигурността – „там няма да правим компромиси, ще се намерят начини независимо от дисбаланса – съотношение население и сили за сигурност - сигурно ще трябва да бъде всяко едно място за живеене в България“.

Освен повече сигурност, новите управляващи предвиждат в регионалната политика още безопасна и модерна пътна инфраструктура, завършване на магистралите, продължаване на програмата за саниране, завършване на реформата във ВиК-сектора, както и „преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ“. 

Гинка Чавдарова,изпълнителен директор на НСОРБ: По-голяма роля на местните власти за бизнес и ред

Близо 15 години вече приемаме и актуализираме стратегии и програми за децентрализация и резултатите са само козметични подобрения в детайли относно дейността на общините. Основните промени, които очаква местната власт, са свързани със значими изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и с подготовката и приемането на изцяло нов Закон за местните данъци и такси. С пакета от промени на ЗМСМА ще се стремят да постигнат „гарантиране на собствената сфера на дейност на общините от външна намеса, от налагане на оперативно управление от страна на отделните министерства чрез различни наредби, указания, инструкции и т.н., от използването на функциите на областните управители и други контролни органи нерядко като инструмент за натиск върху общините“. Важно е с тези промени да се определи по-значима роля на общините в такива типично местни за цяла Европа сфери като образование, обществен ред, бизнес среда и др. 

Милена Дамянова, депутат от ГЕРБ: Европейско образование за децата ни и мерки да останат тук

В сферата на образованието основната част от мерките са заложени в предизборната програма на ГЕРБ, част от мерките са заложени в предизборната програма на Обединени патриоти. На първо място промяната на делегираните бюджети от 2018 г. в сферата на училищното образование, удвояването на учителските заплати до края на мандата, патриотично възпитание. Заложили сме и нов Закон за висше образование. Задържането на младите хора у нас не е обект само на образователна политика. Ние сме длъжни да осигурим образование, което да е конкурентоспособно да направи нашите деца конкурентни на европейските им връстници. Оттук нататък има икономически мерки и мерки в други сфери, които са изключително важни, за да мотивираме младите хора да правят кариера и да живеят в нашата страна.

Тепърва предстои да се обсъди моделът. Това, което сме предвидили в нашата програма и предполагам, че ще стане част от по-разширения вариант на управленската програма, е въвеждането на компонент за условно постоянни разходи – за осветление, отопление, които не зависят от броя на учениците, диференциране на делегираните бюджети и на средствата в зависимост от концентрацията на деца от уязвимите групи, от дефицита на образователни ресурси като се започне от педагогически специалисти и т.н. 

Валери Симеонов, вицепремиер по икономическата и демографската политика: Помагаме на Северна България

През тези четири години сме си поставили за цел и сме го записали в програмата да се вземат мерки за децентрализация на общините, включително да се увеличи процентът на отчисление от данъците към общините. Развитието на общините е владение на съответната общинска управа и на местното самоуправление.

Задължение на общината е да разпределя приоритетните от държавна гледна точка средства и финанси. В това отношение в стратегическата програма, която сме разписали с ГЕРБ, сме заложили основните обекти – завършването на магистрали, тунелът под Шипка, „Хемус“, „Струма“, описани са обектите, свързани с по-големите инвестиции на държавата. По този начин ще бъдат подпомогнати районите, особено тези в Северна България, върху които е поставено ударението. 

Томислав Дончев, вицепремиер: Трябват равни шансове за хоратаФокусът трябва да е върху балансираното развитие на регионите и намаляването на различията във всички сфери – инфраструктурните и икономическите различия, както и различията от гледна точка на предоставянето на публични услуги. Имаме разлики в БВП на глава от населението от 5 пъти между най-развитите и най-слабо развитите области, което означава недостатъчно и неадекватно използване на територията на страната и неравни шансове за хората. Това ще бъде специален акцент и приоритет. За съжлаление световната практика показва, че подобни тенденции не се обръщат нито лесно, нито бързо, нито евтино. Въпреки това ние ще положим всички усилия. 

Планът за районите от управленската програма

1. Безопасна и модерна пътна инфраструктура

- Въвеждане на по-справедлив модел на плащане за преминаване по републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и други МПС.

- Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура като част от трансевропейската транспортна мрежа. Завършване на магистралния пръстен на страната и модернизация на пътната мрежа.

2. Завършване на реформата във ВиК сектора с цел подобряване на услугите за гражданите и бизнеса.

3. Развитие на регионите. - Силна държавна политика за слабо развитите региони. Целим съчетаване на финансови и икономически инструменти, извеждайки като приоритет балансирано регионално развитие и намаляване на регионалните различия.

4. Жилищна политика

- По-нататъшно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и увеличаване на финансовия ресурс по тази програма чрез нарастващ процент на самоучастие на гражданите.

- Разширяване на програмата чрез обхващане на тухлени многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.