Русе прави ток и топло от смет

  • 12 февруари 2019, 13:44
  • Автор Галина Стоянова, Владимир Симеонов, Ирина Ангелова, Петя Валентинова
  • ТЕМАТА

Medium %d0%a0%d1%83%d1%81%d0%b51

Преди два месеца в Русе заработи нова инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци. Проектът се изпълнява чрез партньорство между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД. Идеята на частното дружество е освен да реши проблема с депонирането на отпадъците на района, но и да отделя тази част от тях, които са подходящи за изгаряне в котлите му и съответно сепарираните отпадъци да се превърнат в част от енергийния микс на дружеството, чрез който се произвежда електро- и топлоенергия.

„Топлофикация Русе“ приема битовите отпадъци от общините Русе, Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново, като на територията на депото за неопасни, инертни и опасни отпадъци се депонират единствено отпадъчните фракции, които не подлежат на последващо рециклиране или оползотворяване. Това ще окаже благоприятно влияние върху околната среда, като ще доведе и до спад в размера на дължимите от общините – членове на РСУО-Русе, отчисления при депониране, каза заместник-кметът по комунални дейности Наталия Кръстева, която инспектира на място новата инсталация.

От „Топлофикация“ са категорични, че предстои допълнително разрастване на съоръжението и с цел осигуряване на максималния планиран работен капацитет на инсталацията за сепариране на твърди битови отпадъци.

Кмет прогнозира: Скоро една фирма ще събира боклука от общини в общо депо

До 4-5 години една фирма по чистотата ще оперира в няколко съседни общини, които ползват общо Регионално депо за битови отпадъци. Това прогнозира кметът на община Банско – Георги Икономов. Това няма да се случи навсякъде, но ще бъде факт, смята градоначалникът.

По думите му са необходими спешни мерки на национално ниво, тъй като има проблем с бързото запълване на капацитета на депата. Икономов дава пример с депото в Разлог, което се ползва от четири общини - Банско, Разлог, Белица и Якоруда. Кметът е убеден, че една фирма, ако извършва сметосъбирането и сметоизвозването, ще осигури по-оптимално функциониране на целия процес. „Навсякъде ще се прави това по един начин – разделно събиране,  депониране. Трябва да има и еднакви наредби в четирите общини, които касаят събирането и извозването на отпадъци“, твърди кметът на Банско.

Кърджали и Ивайловград си делят едно депо

По първия етап на Регионалния център за управление на отпадъците край Кърджали през 2016 г. са изградени 1 клетка, ограда, контролно-пропускателен пункт, трап за дезинфекция, карантинната зона, площадково ВиК и всички съпътстващи подобекти.  В  депото се депонират неопасните отпадъци на осем общини: Ардино, Черноочене, Момчилград, Кърджали, Крумовград, Кирково, Джебел и Ивайловград.

Капацитетът на тази клетка ще бъде запълнен до края на 2019 г. Годишно се генерират от осемте общини около 32 000 тона отпадъци. Няма преработка на отпадъка, тъй като поради липса на финансиране няма изградени инсталации, съобщиха от отдел  „Опазване на околната среда“ в  община Кърджали.

В зоната на депото са предвидени 5 клетки за депониране на отпадъци. Предприети са действия за изграждане на клетка 2 и клетка 3, поради изчерпването на капацитета на клетка 1.

Пробвали контейнерите за дрехи като безплатен „секънд хенд“

Пионер в разполагането на текстилни контейнери в страната е община  Враца. Иновативното решение е още от 2014 г., когато местната администрация решава с новите съдове за отпадъци да ограничи натрупването на текстилни и кожени изделия в регионалното депо за отпадъци. Вместо това те се карат за горене в близък до града завод.

С появата си оранжевите контейнери  с надпис „За дрехи и обувки“ неведнъж са обърквали жители на града.

„Често можеше да се видят дами, които висят, закачени по корем, на входа на контейнера, опитвайки да пробият и да си вземат от изхвърлените дрехи и обувки. Правиха се дори опити да се демонтират, за да бъдат изпразнени“, спомнят си с усмивка работили в същия период в община Враца. С времето гражданите свикват, че контейнерите не са безплатен „секънд хенд“ и започват да ги използват по предназначение.

Днес контейнерите за текстил във Враца са 20 броя.

Враца ползва почти ¼ от боклуците си

Около едва четвърт от депонираните отпадъци в община Враца за година се оползотворяват чрез горене или рециклиране. Това показват официални данни, предоставени от местната администрация. Според тях през миналата година общото количество на депонираните отпадъци е 16 723 тона. От тях оползотворени чрез горене са 2630 тона, а рециклирани са били 1442 тона. Събрани заедно, количествата правят почти ¼ от общо генерираните боклуци.

Събраните във Враца неопасни битови отпадъци се карат в регионалното депо, разположено в местността „Пискавец“.

Нова компостираща инсталация ще поеме преработката на генерираните на територията на Враца и Мездра разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Зелената фабрика трябва да бъде изградена до лятото на идната година.

Сандански с кофи под земята

Общинският съвет в Сандански одобри използването на 360 000 лева за нови съдове за смет и модерна техника. С тези пари ще се закупят нови контейнери за отпадъци, подземни контейнери, контейнери за строителни отпадъци. Ще се доставят и метални съдове за смет от 1100 литра, тип „Бобър“ и тип „Ракла“, кофи, тип „Мева“ от 110 литра. Ще се осигурят и контейнери за отпадъци. Ще се заделят пари от общата сума за доставка и монтаж на допълнителна надстройка на сметовозен автомобил за работа с подземни контейнери. С част от тези пари ще се купи и водоноска за ръчно и машинно измиване на улиците в община Сандански.