София дирижира дигиталния преход

  • 05 март 2017, 12:40
  • Автор Венелина Ангелова
  • На фокус

Medium malinaedreva

Столицата ни е лидер и може да бъде двигател за развитието на политики на европейско ниво, казва Малина Едрева

Малина Едрева е председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столична община. Ръководи и групата на ГЕРБ в общинския съвет. През февруари т.г. беше избрана за зам.-председател на групата на ЕНП в Европейския комитет по регионите.

Новата ви позиция в Комитета по регионите се прие много радушно там, но като че ли остана встрани от фокуса тук. Какви са приоритетите в работата ви?

- Новата ми позиция в Комитета за мен означава признание и сериозен ангажимент, но по-важното е какво ще донесе за страната ни и София. С работата си искам да бъда обект на внимание, не с постове. Иначе моят фокус в работата ми в Европейския комитет на регионите е в двете комисии, в които работя – по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) и по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER).

Във взаимодействието си те отговарят изцяло на разбирането ми, че с териториалното сближаване става възможно културното и социалното. Т.е. инфраструктурата е основополагаща, за да бъде възможно възраждането на образователната, социалната, културната политика.

- Къде са белите петна на общинските администрации у нас по отношение на разработването на проекти за трансгранично сътрудничество?

- Общините доста се промениха през последните 10 години, откакто България е член на ЕС. Те стават все по-активни при разработване на проекти и тяхното успешно управление. Тук не става въпрос само за София, която като столичен град може да сподели много примери за това как с европейски средства се променя обликът на града. Има много по-малки общини в България, като Габрово, които също служат за пример и са разпознаваеми на европейско ниво. Общинските администрации са най-близо до хората и чрез споделен опит ние не само можем да намираме по-добрите решения за хората в нашите общини, но и да формираме партньорства, които могат да променят европейските политики и да правят бъдеща Европа отворена към своите граждани.

- Тази година се навършват 10 години от членството на България в ЕС. Какво не успя да свърши България за това време?

- На национално ниво постигнахме много. Въпреки все още съществуващите сериозни различия във финансово отношение за отделните хора, нашите градове все повече приличат на европейските, стават привлекателни места за хиляди туристи. Младите хора говорят свободно 2 или 3 езика и се превръщат в граждани на света.

Въпреки постигнатото, което винаги може да бъде повече, ние останахме по-често сърдити и недоволни от света около нас. Понякога в това няма нищо лошо, защото ни кара да се развиваме и да вървим напред, но от друга страна, това отношение формира нашето недостатъчно високо самочувствие. От опит мога да споделя, че в България също има много добри практики, които можем да споделяме на европейско ниво, но не го правим. Миналата година София бе домакин на учебно пътуване, в което се включиха 25 представители на европейски градове и региони. Те дойдоха да се учат от София в областта на културата и иновативните решения в тази сфера. Събитието бе част от инициатива на Европейската комисия и мрежата на градове Eurocities. Кандидатстваха 700 града, бяха избрани 15 и София бе един от избраните, защото имаше самочувствието да кандидатства и да сподели своя опит. Само след 2 месеца, на 19 май, София ще бъде домакин на международна конференция за бъдещето на европейските политики в областта на културата, която организираме съвместно с Комитета на регионите. Това са само 2 примера, които показват, че ако имаме самочувствие, ставаме по-видими на европейско ниво.

- Какви са очакванията ви за конференцията Tech Citу, която Порталът на българските общини Кмета.bg организира? С какво работата на Столична община и в частност на СОС успя да извоюва на София лидерски позиции в сектора „Иновации“?

- Очакванията към това събитие са големи. Конференцията е място, където общините могат да намерят иновативно решение на практически проблеми. Развива и партньорството и споделянето на опит между общините, но в същото време свързва общинските администрации и предлага технологични решения. Всяка община е задължена да бъде все по-иновативна и да прилага технологични и социални иновации. Столична община има много последователна политика в тази посока. София е първата община в България, която разработи, прие и прилага Стратегия за интелигентна специализация.

София вече се утвърди като домакин на международни събития за иновации, като Webit например. Миналата година над 4000 човека от 73 държави участваха във фестивала, чието мото бе „София – дигитална столица“.

Признание, че София е лидер и може да бъде двигател за развитието на политики на европейско ниво е и фактът, че успяхме да станем координатор на партньорството „Дигитален преход“ в инициативата „Програма за градовете на Европейския съюз“. София заедно с Естония и финландския град Оулу са избрани да координират тази престижна, но и много полезна инициатива, чийто резултат е анализ и планиране на европейските политики в областта на дигиталния преход след 2020 г. Инициативата дава възможност да дадем препоръки за по-добро законодателство, финансиращи инструменти и обмяна на знание и опит сред европейските страни.