В Чупрене събират пластмасовите бутилки в общински кошове

  • 12 февруари 2019, 13:47
  • Автор Цвета Иванова, Петя Валентинова
  • ТЕМАТА

Medium sand 3167368 1920

Общината в Чупрене създаде ценна практика за намаляване на обема на боклука, който превозва до Видин, съобщи кметът Ваньо Костин. От 3 години тя събира разделно пластмасовите бутилки. Поставила е няколко коша на възлови места в селото и хората, тръгнали по някаква работа, хвърлят шишетата в тях.

За да се използва този боклук, общината си купи преса за балиране и складиране на пластмасовия отпадък. Предава го на рециклираща фирма. Изгодата за общината е минимална – 200 лв. на един тон, който се събира за една година. Но целта на събирането на бутилките е друга – намаляване обема на общия боклук. Него Чупрене извозва на 63 км  в  депото до Видин. Спестените разходи от намаления брой на курсовете до депото е по-голямата изгода на общината.

Към нашата практика има интерес и от други малки общини, обясни кметът. Ние я споделяме с всички, които искат да намалят разходите си и да си спестят средства от бюджетите за други цели.

Подземни контейнери пазят визията на Козлодуй

Жители на Козлодуй вече изхвърлят битовите си отпадъци и в модерни подземни контейнери. Те са монтирани в централна градска част и всеки може да ги използва. Целта е във въздуха да не се носи миризма на отпадъци, а и да не се разваля визията на централната улица в града. Другото предимство на подземните контейнери е, че няма достъп до тяхното съдържание.

До момента тези съдове са 7 на брой с вместимост от по 1100 кг. Планът е през тази година да бъдат монтирани още 18 модерни подземни контейнера.

Монтана с тор от окосена трева

Превръщаме зелените ни отпадъци в ресурс, съобщи кметът на Монтана Златко Живков. За тази цел в момента изграждаме компостираща инсталация. Тя се намира в района на депото за твърди битови отпадъци.

В града започва разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, които ще бъдат преработвани в новата инсталация. От тях ще се получава тор, който ще се използва в градинарството, овощарството, гъбарството. Производители от тези браншове ще се възползват от компоста.

Капацитетът на инсталацията е 6150 т годишно, или по 109 кг на всеки жител на общината. Стойността й е 6,1 млн. лв. Финансирането е осигурено от европейската програма „Околна среда“ по приоритетната ос „Отпадъци“ . Свой дял в него има и общината.

Ако не изградим инсталацията и продължим да загробваме зелените отпадъци – треви и клони от паркове и градини, от личните дворове, то клетките на депото ще се запълнят много бързо, обясни кметът. В него докарват своя боклук още 10 общини от област Монтана и една от Врачанска област.

В Монтана завърши строителството на депо за едрогабаритни и опасни отпадъци, съобщиха от общината. Очаква се то да заработи в началото на март. Този вид отпадъци включва непотребни вече мебели, електрически уреди, химикали, батерии, които сега се изхвърлят в контейнерите за смет по улиците. Всеки отпадък ще се събира в отделен контейнер. Ще се извозва до новото депо от камиони по заявка. Камионите ще обикалят и селата на общината след повикване от кметовете.

Опасният  отпадък ще бъде предаван на преработваща фирма. Отделянето му от общия боклук ще намали натрупването на смет в депото за твърди битови отпадъци. Това ще удължава срока му за запълване, което е и целта на общината с изграждане на новото депо.