ЧЕЗ Разпределение с програма за безопасно гнездене на птиците

  • 26 септември 2019, 14:59
  • Автор Дарина Михалева
  • ИНВЕСТИЦИИ

Medium dsc 0921  1

ЧЕЗ Разпределение има програма да опази птиците от високото напрежение от елмрежата. Електроразпределителното дружество работи по проект за защита на живота на птиците и предпазване на електроразпределителната мрежа от повреди в резултат на досега с тях. ЧЕЗ разработи 5-годишна програма като част от мащабния проект „Живот за птиците“. Тя се изпълнява в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) на територията на Западна България и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

В рамките на проекта ще бъдат създадени възможности за безопасно  гнездене на дивите птици. По този начин ще се избегнат и опасността от пожари по електроразпределителната мрежа, вследствие на запалване на гнезда, и прекъсване на електрозахранването при досега на птиците със съоръженията, обясни ръководителят на проекта Мария Георгиева от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Проектът, чието пълно наименование е „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, или накратко „Живот за птиците“, стартира миналата година и ще се реализира в продължение на 5 години. В рамките на него компанията ще инсталира 4000 предпазни

и 3600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове

и ще монтира 900 платформи за повдигане на щъркелови гнезда. Ще бъдат разработени, произведени и тествани и стандарти за безопасни за птиците електропроводи. Дейностите се извършват в 19 специално защитени зони по Директивата за птиците на ЕС, част от мрежата Натура 2000. БДЗП, партньор на ЧЕЗ, определя важните за птиците места и местообитанията им, което гарантира целенасоченото и ползотворно извършване на предвидените от ЧЕЗ Разпределение дейности.

Общият бюджет на проекта е 2,65 млн. евро, като дружеството е инвестирало в него над 800 хил. евро, както и човешки ресурс, а Европейската комисия  предоставя 1,85 млн. евро по програма Life на Европейския съюз.

За да привлече общественото внимание към опазването на птиците, ЧЕЗ Разпределение организира

конкурс за рисунки върху улични разпределителни касети

в Западна България. Като начало бяха изрисувани електроразпределителни табла в градовете Перник и Враца. Претворявайки красивите си идеи за безопасния контакт на птиците с електроразпределителната мрежа, младите художници превръщат градските алеи в истински художествени галерии и така допринасят за подобряване на градската среда.

Подобряването на градската среда чрез изрисуването на разпределителни касети има традиции в ЧЕЗ. Досега компанията е реализирала няколко подобни инициативи. През 2014 г. бяха изрисувани улични разпределителни касети в Благоевград, а преди това подобна инициатива бе осъществена по някои от централните софийски улици.

Бум на скъсани кабели от строителни фирми през лятото

ЕРП-тата призовават за предварително и навременно съгласуване на изкопните дейности

Активизирането на строителните и ремонтни дейности през лятото е причина за чести прекъсвания на кабели от електроразпределителната мрежа, което води до спиране на електрозахранването и създава неудобства за домакинствата, бизнеса и институциите. Дружествата, които поддържат електроразпределителните мрежи, призовават за стриктно и навременно съгласуване на изкопните дейности от страна на изпълнителите.

Статистиката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД показва, че близо 70 000 домакинства и фирми на обслужваната от дружеството територия в Западна България са били оставени без електрозахранване в резултат на скъсани кабели от строителни компании от началото на летния сезон до края на август. Изключванията са продължили сборно близо 100 часа.

Строителните проекти би трябвало предварително да се съгласуват, като в рамките на това съгласуване дружествата в писмен вид информират строителя, че е длъжен да ги уведоми за деня и мястото на стартиране на изкопните дейности. „В голяма част от случаите обаче тези изисквания не се спазват. Освен това често пъти информацията за стартиращите строителни дейности се получава предходния ден или в деня на тяхното стартиране, което прави реакцията ни невъзможна“, коментира Васил Василев, директор „Експлоатация и поддържане“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. „За да отдели ресурс за строителните обекти, е необходимо компанията да бъде информирана поне две седмици предварително за деня, в който ще бъдат извършвани изкопни дейности. Това може да става на телефон 0700 10 010 или на имейл кlienti@cez-rp.bg“, допълва г-н Василев.

ИНТЕРВЮ

Томаш Пецка, член на УС и главен директор „Управление на активите“ в ЧЕЗ Разпределение България:

14 столични квартала с по-сигурно електрозахранване

Дружеството изпълнява пореден мащабен проект по подмяна на кабел 110 kV в столицата

- Г-н Пецка, ЧЕЗ Разпределение подменя още един кабел 110 кV в столицата. Какво означава това за гражданите?

- Подмяната на пореден ключов кабел 110 kV, компонент на електроенергийната инфраструктура на столицата, е част от стратегията за подмяна на мрежата 110 kV с бързи темпове. Казвам с бързи темпове, защото стана практика всяка година да подменяме по един такъв ключов кабел. Технически е невъзможно това да става по-често, защото при изключването на кабела по време на подмяната му останалата мрежа трябва да има капацитет да поеме товарите му. Правилното организиране на всичко това е от съществено значение, но ние имаме много добри специалисти, натрупахме много опит и се справяме успешно. Това наистина са много сложни за изпълнение проекти и професионализмът при работата е от съществено значение. А да се справим професионално е наша основна цел. Тези кабели захранват огромни части от столицата, а това има отношение не само към качеството на услугата за клиентите, но и към националната сигурност. Затова ние подхождаме изключително отговорно към изпълнението на проекта. 

- Към коя част на столицата има отношение проектът и до какво ще доведе подмяната на кабела?

- С реализацията на проекта ще се подобри надеждността и сигурността на електрозахранването на 96 000 домакинства и фирми в 14 столични квартала – Редута, Гео Милев, Подуяне, Изток, Дианабад, Слатина, Христо Смирненски, Младост 1, Полигона, Сухата река, Левски, Хаджи Димитър и Централна градска част. Изпълнението на подобен проект неизменно води до много затруднения за нас, както и до временни неудобства за гражданите, защото кабелите преминават през урбанизирани територии, пресичат улици и булеварди, трасета на градски транспорт и т.н. Но в края на краищата всяко подобрение е за сметка на временни трудности.

- Колко време продължава подмяната и в какво  се състои?

- Подмяната на кабела стартира в началото на юли и се очаква да приключи през есента. Подменя се стар маслен кабел с нов сух, произведен по нова технология, с много по-сигурна изолация. Извършва се и частична реконструкция на двете подстанции, между които е разположен кабелът, свързани с автоматизиране на управлението на мрежата. Вече сме на етап, в който внедряваме автоматизации на всички нива в развитието на мрежата, защото се променят нуждите на клиентите и ние трябва да бъдем в ход с тази промяна. Трасето, по което се извършват ремонтните работи, преминава изцяло през район Подуяне, като част от кабела се подменя в проходим колектор, а друга – в непроходим, което налага съответните изкопни дейности в неговия сервитут.  Клиентите на компанията в засегнатите райони са  своевременно информирани  за евентуални неудобства по време на ремонта и изкопните дейности. Направили сме всичко възможно неудобствата за хората да са минимални.

- Има ли риск за електрозахранването в посочените райони по време на ремонтните дейности?

- Моментът за извършване на ключовия ремонт беше внимателно подбран – работи се основно в период, когато консумацията на електричество е най-ниска и има най-малко хора в столицата, като по този начин се избягва и претоварване по мрежата, която доставя ток по алтернативен път на клиентите по време на подмяната на кабела. Осигурихме този алтернативен път, за да няма смущения в електрозахранването за гражданите по време на ремонта.

Разбира се, кабел „Зенит“ е  изключен и клиентите са захранени едностранно, затова сме създали и необходимата организация за предприемане на незабавни действия при евентуални форсмажорни обстоятелства и прекъсвания. В случай на непредвидена аварийна ситуация ще мобилизираме и допълнителни аварийни екипи. Създали сме план за реакция при нужда и ще поддържаме непрестанен контакт със Столична община и органите на МВР по време на ремонтните дейности.

- Какви средства инвестирате в този проект?

- В проекта ще инвестираме 2,9 млн. лв., това е една от най-големите ни инвестиции за 2019 г.