Ново Ларго, екотранспорт и енергоспестяващи лампи в Плевен

  • 10 юли 2019, 16:09
  • Автор Дарина Михалева
  • ИНТЕРВЮ

Medium g spartanski

Георг Спартански е роден на 4 юли 1963 г. в Луковит, от дете живее в Плевен. Завършил е немската гимназия в Монтана и Юридическия факултет на СУ. Магистър по право, с 25-годишна адвокатска практика. Три мандата - 1999-2011 г., е председател на Общинския съвет в Плевен, избиран с подкрепата на ОДС и на коалиция „Заедно за община Плевен“. Кмет на община е от 2015 г.

- Г-н Спартански, правителството реши да възстанови статута на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. Как това ще се отрази на икономиката и кадрите в региона?

- Новината е дълго време чакана и коментирана от мнозина и беше съобщена лично от премиера Бойко Борисов при посещението му в авиобазата в началото на април тази година. Военновъздушното училище има своята традиция за обучение на кадри за авиацията - и за бойната, и за цивилната, като пилотите са само една от военните специализации. Плевенчани имат спомен за времето, когато училището работеше с пълен капацитет, и eфекта от дейността му.

- Общината ще закупи нови електрически автобуси и на практика Плевен ще стане единственият град у нас със 100% екологично чист транспорт. Кога ще се случи това?

- Община Плевен ще получи 15 млн. лева, кандидатствайки по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Получихме писмо в потвърждение на това от Управляващия орган на ОПОС. Община Плевен беше определена като бенефициент по програмата, като според първоначалните разчети можеше да кандидатстваме с проект за доставката на 10 нови електрически автобуса на стойност 9 000 000 лв. Имаме реална нужда от по-голям брой екологични транспортни средства, затова изпратих писмо с мотивите ни, те бяха уважени от УО на ОПОС и сумата бе завишена на 15 млн. лева. Проектните намерения на Община Плевен са с тях да бъдат осигурени 14 електробуса, зарядни станции и обслужваща техника. Крайният срок за разработване и депозиране на проекта е 31 август. Очакванията са до края на годината проектът да бъде одобрен. С неговото изпълнение Плевен ще има 100% екологичен градски транспорт. С новите електробуси ще се обслужват линии предимно в Индустриалната зона на Плевен, за които няма кандидати при обявените търгове, както и ще бъдат подобрени връзките между отделните квартали на града. Освен намаляване на шума, ще постигнем и изцяло екологично чист масов градски обществен транспорт с нулеви вредни емисии. 

- В разгара сме на летните ремонти по градовете. Какво се случва с намерението ви да се ремонтира част от пешеходната зона?

- Проектът „Основен ремонт на пл. „Свободата“ и пешеходна улица „В. Левски“ (от пл. „Свободата“ до пл. „Ст. Стамболов“) беше представен от авторите му - Архитектурно бюро „ПРОконсулт“- Плевен, на 28 август 2018 г. Проектът залага на хармонична връзка между вече ремонтираните централна част от Мавзолея до пл. „Свободата“ и пл. „Ст. Стамболов“ с пешеходната част от ул. „В. Левски“, известна като Ларгото. 

Ще се използват същите материали - вибропресовани бетонови павета с изключителна здравина, които ще заменят сегашните клинкерни плочи. По време на ремонта ще бъдат обновени подземните комуникации. При ширина на улицата 16 метра за летни градини на заведения ще бъдат отделени не повече от 4 метра от двете страни, останалото пространство е за пешеходния поток. Авторите са предвидили много нова зеленина.

- Предстои ремонт и на Автогарата в Плевен. С колко пари тя трябва да бъде обновена и какви удобства ще предлага?

- В сегашното си състояние действащата в Плевен Автогара, която е общинска собственост и се управлява от ОП „Център за градска мобилност“, не отговаря на нормативните изисквания, предвидени в Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Конкретните инвестиционни мерки и цели на ремонта са да се осигурят комфорт и удобства за пътниците и да се подобри работната среда на служителите, да се модернизира основният сграден фонд на Автогарата, да се изгради достъпна среда за хора с двигателни увреждания, както и да се благоустрои територията за движение и престой на автобусите съгласно изискванията. Според изготвеното от Община Плевен техническо задание в приемната сграда на Автогарата трябва да е осигурена климатизирана чакалня с места за сядане на поне 50 пътници; помещение за съхраняване на багаж; сервизни отделения, подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидни колички и др.  В обособената територия за движение и престой на автобусите трябва да се проектират контролирани вход и изход, нова твърда настилка на площадката с пътна маркировка, минимум 8 оборудвани с навеси сектори за заминаващи и преминаващи автобуси.

- Избрахте ли вече проектант на приюта за бездомни кучета? Кога ще бъде готов и какъв ще е капацитетът му?

- Да, избраният проектант е плевенска фирма - „ДММ - Дизайн“ ЕООД. Общата цена за изпълнението на проект за основен ремонт и преустройство на съществуващите сгради в приют за безстопанствени кучета е 40 800 лв. без ДДС. Основната цел на заданието за проектиране е чрез ремонт и преустройство на съществуващите сгради в имота да се създадат условия за настаняване на безстопанствените кучета от района на община Плевен в приют, като се спазват законовите разпоредби. Предмет на проектирането е основен ремонт на целия сграден фонд и прилежащите му части, включително преустройства на помещения и реконструкция на инсталациите. Имотът, бивша ветеринарна лечебница, беше прехвърлен безвъзмездно от държавата на Община Плевен през м. юли 2017 г. Разгънатата застроена площ на сградите в имота е 4 510 кв. м.

Освен помещения за администрацията на приюта, за персонала и за посетителите, ще бъдат обособени и специални помещения за животните. Желанието ни е да имаме един модерен и функционален приют, след представянето на проекта ще знаем каква ще е цената на строителните дейности.

- Заели сте се и с още една тежка задача – да подмените уличното осветление на Плевен със съвременно енергоспестяващо. На какъв етап сте, какви ще са предимствата на новото осветление?

- Община Плевен откри процедура за възлагане на обществена поръчка „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на системата за улично осветление на гр. Плевен“. Поръчката включва изготвяне на работен инвестиционен проект, доставка и монтаж на нови 7 260 бр. енергоспестяващи светодиодни осветителни тела, изграждане на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление, ремонт на 430 електрически табла и поставяне на компоненти от системата за управление в тях, ремонт на механични елементи за закрепване на улични и паркови осветителни тела, доставка и монтаж на 332 бр. нови стоманени стълбове и 2385 бр. нови конзоли за закрепване на уличното осветление.

Изпълнителят финансира реализирането на проекта със собствени средства като оферира на възложителя Община Плевен схема за разсрочено плащане на равни месечни вноски за срок от 120 месеца. Размерът на месечната вноска не трябва да е по-голям - 52 249,13 лв. с включен ДДС. Възложителят ще финансира дейностите със собствени средства, които Община Плевен ще изплаща поетапно.

- Обявихте, че ще се подобри материалната база в социалния патронаж.  Кога ползвателите на тази услуга ще усетят промяна и каква ще е тя?

- От 1 юни стартира проект „Подобряване материалната база в Общински домашен социален патронаж - Плевен“, чрез който Община  Плевен ще обнови материалната база на Домашния социален патронаж със средства от Фонд „Социална закрила“ към социалното министерство. Домашният социален патронаж е социална услуга, предоставяна от Община Плевен, като през март 2018 г.  капацитетът беше повишен от 300 на 400 потребители в град Плевен. Това е една от най-търсените услуги, още повече че се готви с качествени продукти, изпълняват се и различни диетични ястия в зависимост от заболяванията на потребителите. Със средствата по проекта ще се закупят нови електрически пекарни и други професионални електроуреди, които ще се използват в ежедневната работа на персонала. Това ще допринесе в значителна степен за подобряване на работата им и повишаване качеството на предоставяната от Домашния социален патронаж храна.

- В какви проекти ще инвестирате спестени средства от европроекти и как всъщност успяхте да похарчите по-малко средства от предвидените по проекти?

- Близо 3 млн. лв. е освободеният ресурс от одобрените общо 47,5 млн. лв. в Инвестиционната програма на Община Плевен по приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това са средства, генерирани от разликата между обявените от общината суми по обществени поръчки и офертите на фирмите изпълнителки, които са предложили по-ниски от прогнозните цени. Община Плевен има намерение да кандидатства по инвестиционен приоритет „Градска среда“ с три обекта, разписани в резервния списък на Инвестиционната си програма - ул. „Вит“, ул. „Северна“ в Индустриална зона и надлезът към жк „Сторгозия“. Третият е най-тежкият от обектите, защото касае отстраняване на тежки конструктивни проблеми на съоръжението вследствие на амортизация.

- Най-голям интерес туристите проявяват към Панорамата, увеличава се и броят на провежданите фестивали. Кои от тях успяхте да наложите?

- През март отмина Националният конкурс за драматургия „Иван Радоев“ и XIII Национален конкурс за акомпанятори, май месец при голям интерес премина възстановеният от нас Национален фестивал с международно участие за млади оперни певци „Гена Димитрова“, през юни за първи път в България се проведе Международен акордеонен фестивал „Акордеомания 2019“. В началото на юли тази година започва второто издание на фестивала за куклено изкуство за всички възрасти „Шарено петле“, към който интересът е огромен, през септември предстои третото издание на ЕСЕН  джаз фестивал, чиято слава расте и извън пределите на страната, Пети международен фестивал на китарата ще се проведе през ноември. Да не пропускаме биеналето на малките форми, Брас бенд фест „От бай Дико до „Тико, тико…“ и още много други прояви. За всеки вид изкуство има публика и се радваме, че хората се интересуват от проявите и ги очакват с нетърпение.