Общини пестят ток с нови решения от ЕНЕРГО-ПРО

  • 26 септември 2019, 15:06
  • Автор Дарина Михалева
  • SMART CITY

Medium alder stream bridge 2801427 1920

Доставчикът на електрическа енергия на свободен пазар ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги осъществи проект за обновяване на уличното осветление в град Добрич.  В резултат на това основният булевард в града има нов облик, а разходите за нощно осветление се очаква да бъдат с до 40 процента по-ниски. Новите LED лампи отговарят на всички съвременни изисквания за енергийна ефективност. Въпреки че

мощността им е само 58 W, високото ниво на осветеност е запазено

а качеството на изпълнение на проекта гарантира изплащането му в рамките на 4 години.

Към момента ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги има и други стартирали проекти, свързани с енергийна ефективност в общините. Предстои да бъде завършена подмяната на уличното осветление и в град Опака и още няколко населени места в област Търговище.

В партньорство с различни компании, утвърдили своето име на пазара, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, която от пролетта на тази година е и сертифициран от АУЕР енергиен консултант, предлага на своите клиенти разнообразни и комплексни решения за оптимизиране на разходите за електрическа енергия.

Добър пример за комплексен подход в областта на енергийната ефективност е наскоро приключилият проект с производителя на уреди, използващи твърдо гориво – Прити 95 ООД. След проучване на обектите на клиента и техните експлоатационни характеристики, експертите на енергийния търговец предложиха изграждането на вторични енергоизточници. В резултат на това няколко месеца по-късно Прити 95 ООД вече разполага

с два соларни парка

с инсталирана пикова мощност по 30 kWp всеки. Намерението на дългогодишния клиент на компанията е след присъединяването им към електроразпределителната мрежа те да генерират енергия за собствени нужди, а остатъкът да бъде предоставян за изкупуване по преференциални цени. Очакванията са инвестицията да бъде възвърната в рамките на приблизително шест години, тъй като, от една страна, произведената от ВЕИ енергия ще намали значително разходите за електрическа енергия в производствените пикове през деня, а от друга - продажбата на излишните количества енергия, съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници

ще гарантира на клиента допълнителни приходи

за период до 2035 г.

Постигането на оптимална енергийна ефективност е сред приоритетите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, тъй като тази цел има не само икономическа, но и социална значимост. Компанията държи на комплексния подход на управление на процесите – от планиране до реализация, отчитайки енергийните и екологичните аспекти на всеки етап от предложеното решение.