Приоритетите на общините се  обсъждат на срещи с ЧЕЗ

  • 10 юли 2019, 16:15
  • Автор Дарина Михалева
  • ПРОЕКТИ

Medium img 20190612 120625 1

Ръководството на ЧЕЗ проведе традиционните работни срещи с местните власти на територията на Западна България, по време на които бяха представени реализираните инвестиционни проекти през 2018 г., плановете и приоритетите на компанията за 2019 г. Срещите се състояха в рамките на близо два месеца в областните администрации на Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Перник и Монтана.

„Откритата и директна комуникация с местните власти помага да постигнем нашата обща цел, а именно предоставянето на сигурно и надеждно електрозахранване на нашите клиенти, които са и жители на съответните общини“, заяви Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България по време на работните срещи. Той увери кметовете, че компаниите на ЧЕЗ продължават да работят на българския пазар с грижата на добър стопанин дори в условията на продажба на активите на ЧЕЗ в България. „Правим планове, стартираме проекти, чиито ползи ще се проявят през следващите 3-5-10 години, като например дигитализация на мрежата. Това, което аз мога да обещая, е, че ние ще продължим да работим на българския пазар така, както и досега, и да изпълняваме професионално нашите планове и ангажименти към партньорите, клиентите и обществото до последния си ден на българския пазар“, допълни Карел Крал.

Специално внимание той обърна на инициативите на ЧЕЗ в областта на

професионалното образование

„Напоследък много се говори за връзката между бизнеса и образованието и за това, че училищата не подготвят учениците си в съответствие с нуждите на бизнеса. Ние също го забелязахме и затова превърнахме енергийното образование в център на нашата корпоративна социална политика“, каза още Карел Крал.

ЧЕЗ е една от първите компании в България, които подкрепиха дуалната форма на обучение по електротехника в рамките на проекта ДОМИНО. В момента компанията работи с ученици с дуална форма на обучение в професионалните гимназии на градовете София, Плевен и Перник. Регионалният мениджър на ЧЕЗ призова местните власти да съдействат местният бизнес да се включи в дуалното обучение заради безспорните му ползи в изграждането на адекватно подготвени кадри, от които българската енергетика и българският бизнес имат нужда. „Готови сме да споделим нашия опит и да си партнираме в дуалното обучение и с други фирми“, обеща Крал по време на срещите с местните власти в Западна България.

Карел Крал представи

новата ЕСКО компания на ЧЕЗ

ЧЕЗ ЕСКО България е създадена през 2017 г. и е естествено допълнение на портфолиото на Групата в България, с което тя цели да отговори на променящите се нужди на клиентите и партньорите, възползвайки се максимално от опита, знанията и уменията на другите ЕСКО дружества в CEZ GROUP. „ЕСКО компаниите се превърнаха в хит по света, защото са носители на иновации в производството, разпределението и потреблението на електроенергия за всякакви нужди. Не рядко тези компании са наричани „бъдещето на енергетиката“, каза Карел Крал.

ЧЕЗ ЕСКО България е една от малкото компании, които могат да предложат т.нар. пълен инженеринг – т.е. има експертиза за всеки етап от жизнения цикъл на един проект – от подготовката, включително одит, проучване и проектиране, през финансирането, ако такова е необходимо, чак до монтажа и поддръжката на оборудването. Компанията разработва за клиентите си индивидуални решения в няколко направления – осветление, било то сградно, улично, парково или производствено; отопление, вентилация и климатизация; когенерации и системи за оползотворяване на отпадна топлина; индустриални системи; изграждане и експлоатация на ВЕИ централи.

Целта е вследствие на осъществяваните ЕСКО проекти клиентите да отчетат намаляване на разходите си за електроенергия и на оперативните разходи.

Конкретните инвестиционни проекти

на ЧЕЗ Разпределение по области бяха представени от изпълнителния директор на компанията Петър Холаковски.

Основно перо в инвестиционната програма на ЧЕЗ Разпределение през 2018 г. в област Плевен беше автоматизацията на електропроводите. Автоматизираните съоръжения дават възможност за управление на мрежата от разстояние. Чрез тях се изключват само повредените участъци и се минимизира броят на засегнатите клиенти при евентуални аварии, като качеството на услугата многократно се повишава. През настоящата година дружеството ще монтира 7800 дистанционно обслужвани електромери в Червен бряг и ще модернизира възлова станция „ТЕЦ Плевен“.

Сред по-значимите обекти в област Ловеч през 2019 г. са изграждане на нови трафопостове в с. Гумощник, общ. Троян, и в гр. Троян, подмяна на кабели в Ловеч и Луковит, реконструкция на мрежа ниско напрежение в гр. Априлци, с. Бежаново, с. Румянцево и с. Дъбен.

През 2019 г. предстои да се реализира проект за автоматизация на мрежата средно напрежение в област Перник чрез монтиране на дистанционно управляеми елементи, които ще позволяват по-бърза реакция в случай на необходимост.

През настоящата година ЧЕЗ Разпределение ще изгради нови трафопостове в селата Полска Скакавица и Богослов на област Кюстендил, ще подмени над километър кабели в гр. Сапарева баня и ще монтира 7 автоматизирани съоръжения за по-бързо локализиране на аварии по електропроводите „Яхиново“ и „Сапарева баня“. Компанията ще осигури електрозахранването и на селата Гюешево, Чудинци, Кършалево, Черна река в община Кюстендил чрез рехабилитация на захранващия ги електропровод.

През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение ще изгради 6 нови трафопоста в област Благоевград – в селата Дъбница, Мосомище, Огняново, Лъжница, Хърсово и кв. Струмско на Благоевград. Ще бъде извършена реконструкция на въздушни линии, които захранват 85 населени места в общините Разлог, Гоце Делчев, Сандански, Петрич и Благоевград..

През изминалата година на територията на област Видин беше извършена реконструкция на мрежа ниско напрежение в селата Кошава, Акациево, Иново, Капитановци, Буковец и Динковица в община Видин, в с. Подгоре, община Макреш, в с. Извос, общ. Белоградчик, както и в гр. Брегово. През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение ще инвестира в подобряване на сигурността на електроподаването в селата Ракитица, Рупци, Синаговци, Г. Мариново, Дружба, Каленик, Слана бара, Кошава, Бело поле в общ. Белоградчик, както и в градовете Димово, Видин, Белоградчик и Кула.

През 2019 г. в област Враца ЧЕЗ Разпределение ще завърши започнало по-рано преустройство на мрежата и присъединяване на община Роман към подстанция „Роман“. Компанията ще монтира близо 21 000 дистанционно обслужвани електромери в общините Козлодуй, Бяла Слатина  и Оряхово. Ще бъде извършена и реконструкция на мрежа ниско напрежение в общините Криводол, Враца и Мездра.

През миналата година фокус в инвестиционната политика на ЧЕЗ Разпределение в област Монтана беше автоматизацията на електропроводите, която позволява по-бърза локализация на аварии. През настоящата година компанията ще инвестира в реконструкция, ремонт и хидроизолация на съоръжения в Берковица, Чипровци и Вършец, както и в селата Песочница и Черешовица в общ. Берковица. Реконструкция и модернизация  на мрежи ниско напрежение ще извърши дружеството в селата Комощица, Замфир, Долно Белотинци, Громшин, Горна лука и Доктор Йосифово. Рехабилитация на мрежа средно напрежение ще подобри качеството на електрозахранването в гр. Лом.

ЧЕЗ Разпределение инвестира 110 млн. лева в мрежата през 2019 г.

През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение планира да инвестира 110 млн. лева в мрежата на Западна България. Фокус в инвестиционната политика е поставен върху автоматизацията на мрежата и монтирането на дистанционно обслужвани електромери, които осигуряват поглед в реално време върху мрежата и по-стриктен контрол, който помага за по-бърза реакция при нужда.

Освен това всяка година дружеството изпълнява по един проект, част от стратегическата инфраструктура на столицата София. През миналата година това беше подмяната на кабел „Драгалевци“ и модернизацията на подстанция „Витоша“, чрез които се подобри електрозахранването на 12 столични квартала в районите Триадица, Лозенец, Красно село, Студентски, Витоша и Изгрев. През настоящата година се извършва реконструкция на подстанция „Фестивална“. Проектът е на стойност 4,5 млн. лв. и се очаква да приключи през ноември 2019 г.  Подстанцията осигурява електрозахранването на 40 хил. потребители в кварталите Младост 1 и 2, Дружба 1 и 2, Гара Искър, Горубляне, Полигона, както и потребителите в района на 7-ми километър.