Троян ще произвежда екоплодове и зеленчуци за детското хранене

  • 26 септември 2019, 14:26
  • Автор Жанина Илиева
  • КМЕТ НА ГОДИНАТА 2015-2019

Medium pic 24

Кметът на община Троян Донка Михайлова спечели наградата „Кмет на гражданите“ за мандат 2015 – 2019 г. в раздела за средна община с население между 20 000 и 50 000 жители

- Г-жо Михайлова, във вашия мандат успяхте да постигнете признанието на гражданите за усилията, които полагате за общината. Каква е тайната на този успех – да достигнеш до хората?

- През изминалия мандат общинското ръководство заложи на потенциалите на общината и се опита да ги използва възможно най-рационално в интерес на развитието й. Търсихме оптимално съчетание между отделните политики, така че хората да намират тук все повече възможности за реализация за себе си и за развитие на децата си и да направим града по-привлекателен за живот и реализация.

Троянска община винаги е имала амбиции да е сред първите. Дедите ни са ни оставили горд дух, амбиция за успяване и силно изразено чувство за предприемчивост. Природата ни е дала много – близостта на планината, място в центъра на страната, красива река. Силен импулс в развитието на общината винаги са давали културно-историческите паметници и съхранените традиции. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. Мандатът, който изтича, ще остави своите следи в развитието на общината и вярвам, че всичко, което сме направили за хората от общината, е в правилната посока.

- Какво ви дава повод за удовлетворение?

- Постигнахме устойчиво ниски нива на безработица в общината. Ако в началото на мандат 2011-2015 г. безработицата бе 7.2%, последните години тя достигна 4,5%, което е с 3-4 пункта под тази за областта. През последните години средната брутна годишна работна заплата в общината расте средногодишно със 7,19%, като само през 2017 г. тя се е увеличила с 10,02%, при среден индекс на потребителските цени от -0,8 до 2,8%. Чувствително се повиши ефективността от управление на общинските земи и гори. Това не само стимулира развитието на земеделието и животновъдството, донесе нови доходи на хората, но осигури и повече приходи в общинския бюджет.

Тук е мястото да отбележим и това, че в последните четири години общината разкри няколко нови социални услуги – Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция.  През 2019 г. община Троян сбъдна мечтата на много троянски семейства, като изгради Дневен център за деца с увреждания със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

- Троян е град с традиции в областта на туризма. Какви са новите акценти в политиката ви в тази насока?

- По повод 150-ата годишнина от обявяването на Троян за град, която отбелязахме през 2018 г., реализирахме една по-различна рекламна кампания за привличане на туристите. Събрахме и предложихме на гостите на общината 150 познати и не толкова известни места, събития, обекти – с една дума причини, за да посетят Троян. Издадохме каталог „150 години град Троян. 150 причини да го посетиш“, активно присъствахме в социалните мрежи, създадохме видео, посветено на Троянска община. През мандата създадохме туристически сайт за популяризиране потенциала на общината – visit.troyan.bg, с полезна и интересна информация. Със задоволство отбелязваме, че за периода на мандат 2015-2019 г. броят на туристите, нощувките и съответно туристическият данък бележат устойчив ръст. Докато през 2015 г. община Троян е посетена от 66 553 туристи, реализирали 130 458 нощувки, при среден престой от 1.96 дни, в края на 2018 г. общината е посетена от 71 289 туристи, реализирали 153 983 нощувки, при среден престой от 2.16 дни.

- Как се промени градът през последните години и каква е визията ви за бъдещото му развитие? Какви проекти предстоят?

- През последните години съумяхме да реализираме редица проекти, с които подобрихме средата за живот в общината. По двете програми, по които общината можеше да кандидатства, бяха обновени 26 жилищни сгради с 432 самостоятелни жилищни обекта. В момента се изпълнява проект за обновяването на още 2 жилищни сгради с 28 жилища. Общата стойност на приложените мерки в жилищните сгради ще възлезе на 7 247 050 лв. Цялостно реконструирахме познатия на троянци „Малък пазар“, като го превърнахме в модерен търговски обект. Актуализирахме Генералния план за организация на движението и реконструирахме две ключови кръстовища в кръгови. Ние ще работим за продължаващи мерки за повишаване доходите на хората от общината; ограничаване на негативните демографски тенденции; подобряване на жизнената среда; разширяване на предоставяните социални, здравни и административни услуги за населението. Важно е общината да продължи започнатото.

- Успявате ли да задържите младите хора?

- Привличането и задържането на младите хора в общината е един от най-важните приоритети на местната власт и ние работим усилено в тази посока. Ежегодно община Троян изготвя план за младежта, като полага усилия да отговори на потребностите на младото поколение от изява и реализация, чрез създаване на устойчив механизъм за инвестиране в младите. Планът обхваща няколко конкретни области на действие – образователна, социална, здравна, културна и антидискриминационна. През 2017 г. Общински съвет Троян прие Решение за учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за община Троян. За периода от създаването на фонда са приети две заявления на студенти. Сключени са предварителни договори за работа на стипендиантите, със СБАЛББ – Троян ЕООД“ и с „МБАЛ-Троян“ ЕООД, за длъжностите съответно „лекар“ и „медицински рехабилитатор, ерготерапевт“. Въведохме еднократни помощи при раждане на дете. През 2019 г. размерът на помощите бе увеличен от 200 на 300 лв. Преминахме към приготвяне на храната за най-малките жители на общината в кухня-майка, което позволи унифициране на менюто за всички детски градини на територията на града, без да се увеличава таксата за родителите. Храната се приготвя чрез печене, варене, готвене на пара, вакуумно готвене и задушаване, което гарантира високото й качество. Кухнята разполага с квалифициран технолог, отговарящ за качеството и контрола на приготвянето на храната. Община Троян е първата българска община, която започва производство на собствени екологично чисти плодове и зеленчуци за осигуряване на детското хранене. Предстои изграждане на складова база с хладилни инсталации, където ще могат да се съхраняват плодовете при оптимални условия за дълъг период от време. В процес на изграждане е оранжерия, в която ще бъдат отглеждани екологично чисти зеленчуци за храненето на децата.