Знакови исторически обекти ремонтира Община Плевен

  • 26 септември 2019, 14:54
  • Автор Дарина Михалева
  • СЛАВА

Medium paraklis mavzolej sv georgi   1

Община Плевен започна поетапни действия по реновиране на паметници на културата, част от които с национално значение. Средствата за това са отпуснати от държавата за целево финансиране 700 000 лева. Вече са сключени договори за изготвяне на работни инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“, музей „Освобождението на Плевен 1877 г.“ и бул. „Скобелев“.

Целта на проекта за консервация, реставрация и експониране на Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“ е да бъде опазено културното и историческото наследство на Плевен, свързано с Руско-турската война /1877-1878 г./, същевременно се изпълняват и мерки по стратегическа цел 2: „Повишаване качеството на градската среда и нейната инвестиционна и туристическа атрактивност“ от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Мавзолеят е построен 1903 – 1905 г. по проект на арх. Пенчо Койчев, спечелил II награда (първа не била премирана) на обявения конкурс. Сградата, която следва формите на българското национално-романтично направление, е на мястото на джамията Гаази Али бей в някогашния търговски, административен и духовен център на града, който бързо променя облика си след Освобождението. Предвидени били три подхода – от запад – срещу входа на сградата, от североизток и от югоизток, решени с метални порти, фланкирани от високи каменни постаменти, на които са монтирани оръдия. На всеки ъгъл и в средата на всяка страна на оградата са ситуирани масивни високи постаменти, върху които са монтирани 6 и 8-дюймови руски обсадни оръдия – мортири. През 70-те години на ХХ век, след оформянето на градския площад, главният вход се измества на мястото на чешмата от север. Двата фланкиращи постамента за оръдия са преизградени с цел уширяване на новият главен вход. В тази зона оградата се реконструира, монтирана е нова врата. Изградени са нови стъпала, водещи до северната фасада, пред която е ситуиран нов елемент

Вечен огън, запален

на 2 март 1968 г.

по случай 90-годишнината от Освобождението на България. Алеите в парка при мавзолея са постлани с цветни речни камъчета по мотиви на българска народна шевица. Пред мавзолея до централната алея е имало надпис от чемшир: „Герои, вашите кости сградиха нашата свобода“.

През годините външната фасада претърпява промени от атмосферните влияния, нужда от реновация има и костницата, парковото пространство, оградата. Работният инвестиционен проект трябва да предложи дейности в тези няколко основни направления. Очакванията са да се върне функционалността на „английски дворове“ и прозорците към тях; да се възстанови вентилирането на сградата; външните каменни стени да се изчистят от атмосферни замърсявания, мъхове, лишеи и др.; да се осигури водоплътност на настилката около сградата на мавзолея; да се затворят пукнатини и фуги с материали, аналогични на оригиналните, и т.н. Предвижда се да се защитят външните стени от варовик и тухли, каменните конструкции, тухлените сводове и облицовки в костницата със сертифицирани материали за консервационно-реставрационни работи.

По оградата на Параклиса мавзолей ще бъдат преизградени участъците с откъртени парчета, ще се направи ревизия на фугите, предвидено е почистване на камъка и полагането върху него на защитно покритие. Ще бъдат възстановени и липсващи елементи от декоративната метална ажурна ограда и порти.

Интересно произведение на изкуството в храмовото помещение е

иконостасът с оригиналната дърворезба от Ян Травницки

и ценни икони на проф. Антон Митов и проф. Иван Мърквичка. Входната врата е дървена, украсена с розети и плетеници, вдъхновени от народното творчество. Над входната врата, в люнета, е поставен орелеф на св. Георги Победоносец, изработен от скулптора Жеко Спиридонов. При всички тях са констатирани механични повреди, затова те също ще бъдат реставрирани и консервирани със специализирани материали и техника за защита. По двураменно стълбище от храмовото помещение се слиза в криптата. Таванската й конструкция е изпълнена с изящни балдахинови сводове от тухла между каменни арки. Във връзка със 100-годишнината от Плевенската епопея 1877 г. интериорът на мавзолея е реновиран от авторски колектив с ръководител арх. Никола Мушанов. В трите ниши на храмовото помещение художникът Иван Кожухаров изработва три тематични стенописа с техника мокро фреско – „Сражение“, „Пиета“ и „Скръбта на майката“. Криптата е преустроена по проект на скулпторите Галин Малакчиев и Димитър Цонков. В трите ниши са поставени ниски мраморни саркофази, в които са съхранени част от костите на руските и румънските воини, загинали за освобождението на Плевен. Върху тях са поставени бронзови плочи с релефно изображение на надиплени бойни знамена с лаврови клонки. Зад тях щикови композиции стоят на почетна стража. В центъра на криптата е поставен бронзов мемориален кръг, изобразяващ оръдейно колело и руски Георгиевски кръст за храброст с надпис: „Слава вам, освободители“. По стените на костницата е поставена облицовка от конгломерат, затваряща прозорците на английските дворове от изток и юг. Сградата има проблеми, свързани с проникваща през основите влага, в резултат на което се забелязват

солни отлагания по стените на криптата

Отвън тя е обвита с паразитно растение, което разрушава плочите от водоплътната настилка и атмосферните води попиват до основите на сградата. Коренището на бръшляна спомага за абсорбация на влага в стените, а листната му маса пречи за изпаряването на почвената влага. Планираните действия включват извличане на солите от каменните конструкции и облицовки в костницата, отстраняване на циментовите китове, нанесени върху варовикови блокове и преизграждане на обрушените варовикови детайли. След това каменните конструкции, тухлените сводове и облицовки в костницата ще бъдат защитени със сертифицирани материали.

Състоянието на парка на Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“ е сравнително добро. Значителни вреди по сградата на мавзолея и по дърветата е нанесъл бръшлянът като наличието му е повсеместно. Има отделни новозасадени дървета, но те не подчертават удачно изключителните художествени качества на обемната композиция и фасадите. Тревните настилки са в лошо състояние, а част от алеите в парка, изработени от разноцветни заоблени камъни и подредени фигурално по мотиви от народни шевици, са с изгубена декорация. Намеренията на Община Плевен са по запазени фотографии парковото пространство и растителните видове да бъдат възстановени в първоначалния им вид.

Екипът специалисти са експерти реставратори и консерватори от Националната художествена галерия. Работният проект подлежи на съгласуване от Министерство на културата, след това трябва да бъде одобрен и въз основа на него ще бъде извършено възлагане и изпълнение на строителството по реда на Закона за обществените поръчки.

Вторият обект, за чието реновиране и консервиране Община Плевен предприема мерки, е музей „Освобождението на Плевен 1877 г.“, включително парковата среда и оградите. Съгласно решение на „Националния организационен комитет за изграждане на мемориали на загиналите в Освободителната война“ в Плевен - с най-значима роля за изхода на войната, е трябвало да се изгради мавзолей, музей и тематичен парк. За музейна сграда била определена къщата на Иван Вацов. В този дом на 11 декември 1877 г., ден след падането на Плевен

тържествено е посрещнат руският император

Александър II

на когото е представен плененият турски военачалник Осман паша. На това събитие присъства и румънският княз Карол I. От 12 до 22 декември 1877 г. в сградата живее М. Д. Скобелев. Паркът към музея е проектиран от Данаил Гюлеметов, завършил Кантоналното градинарско училище в Женева, Швейцария, специализирал в Националното градинарско училище във Версай, Франция. Парковете, създадени от Гюлеметов в Плевен /Скобелевият парк, паркът към Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“ и паркът към музей „Освобождението на Плевен“/, следват една специфична романтична интерпретация на пейзажния стил. На различни места в парка са поставени бюстове на бележити руски и румънски герои: М. Д. Скобелев, Е. Ив. Тотлебен, Н. В. Мърчиняну, Кр. Черкез. На централно място срещу входа в парка е бюст-паметникът на император Александър II, а на страничната алея от север - на Велик княз Николай Николаевич. Всеки от обектите - парковата среда и оградата, двете къщи – на Иван Вацов и на Тодор Вацов, са единични културни ценности и формират групова такава. Работният инвестиционен проект за музей „Освобождението на Плевен 1877 г.“ обхваща дейности по консервация, реставрация и експониране на масивната част на оградата, както и по металната ажурна декоративна част. Реставрацията на портите ще включва възстановяване на металните водачи за движение по издълбаните в каменните плочи улеи в съответствие с оригинала, така че вратите да могат да се затварят. Ще се извършат и ремонтни дейности по отводнителния улей около сградата на музея. Проектът включва постамент на паметник с визия, аналогична на тази на паметниците на другите румънски герои в парка, и решение за монтаж на копие на бронзовия бюст на княз Карол I, оригиналът на който се съхранява в Регионалния военноисторически музей - Плевен. Задължително трябва да се осигури поливане и технологичен достъп до зелените и зацветени площи с техника, ще бъде анализирано и състоянието на дървесната растителност. Съоръжението за игра в парка, предназначено за деца до 3-годишна възраст, също ще бъде подменено. Предвидено е възстановяване дейността на фонтана до къщата на Иван Вацов, в която днес е музейната сбирка. За отделните обекти на недвижимото културно наследство – сгради, паметници и изкуствени теренни форми с артефакти, ще има художествено осветление със светодиоди. Инвестиционният проект ще включва и основен ремонт на обществената тоалетна в дворното пространство с прилагане на мерки за достъпна урбанизирана среда и наличие на поне една клетка за хора с намалена подвижност.

Третият обект, който ще бъде ремонтиран с отпуснатите от държавата целево средства, е бул. „Ген. Скобелев“, който води до входа на парк музей „Скобелев“. Целта е да бъде реновирана пешеходната връзка, започваща от централната част на града и извеждането й до входа на парка. По този начин ще бъдат пространствено, смислово и естетически свързани две от исторически формиралите се пространства, които са част от пешеходната зона на град Плевен. Целта е не само опазване на урбанистичното културно наследство, а и обновяване и модернизация на пешеходната зона, проектирана като преливащи едно в друго пространства със смесени предназначения. Проектът трябва да запази и съхрани качествата на своеобразния ансамбъл от сгради, паметници и зелени площи, носещ атмосферата на град с богата история и култура като развие възможностите за нови композиции, материали и елементи на градското обзавеждане в хармонична композиция. Непосредствено пред Художествената галерия „Илия Бешков“, в началото на подхода, е ситуиран паметникът на генерал М. Д. Скобелев. Открит е по повод 130 години от началото на третия щурм на Плевен на 11 септември 2007 г., а в неговия край, непосредствено пред  входа на Скобелевия парк музей, е Паметникът на Столетието /Майка България/. Издигнат е по повод 100-годишнината от Освобождението на България и представлява дърво, пред което женска фигура разкъсва веригите на робството. Открит е на 10 декември 1978 г. Този паметник е със статут на недвижима културна ценност и представлява историческо място, свързано с Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.

При проектирането на основния ремонт се включва и подмяна на компрометирани настилки, крепежни елементи, улично осветление и паркови осветителни тела, прожектори, отводнителните решетки и капаци на ревизионни шахти, въвеждане на система за автоматично напояване, засаждане на устойчиви тревни смески и нови дървета. При констатирана амортизация на постамента на паметника на Майка България ще бъде извършен ремонт с материали, еднакви с оригиналните. Друго изискване на Община Плевен при подготовката на работен инвестиционен проект е да се осигури пълноценен обществен достъп. От изпълнителите се очаква да предложат цялостно решение за рехабилитация на съществуващия пешеходен надлез над ул. „Цар Самуил“, като се даде решение за укрепване и облицовка на монолитните блокове над крилата на устоите в началото и края на парапетите на пешеходния надлез. Относно алеите намерението на местната администрация е да се запази, а на места и да се разшири възможността за достъп на хора с увреждания и едрогабаритна техника. Задължително трябва да се предвиди използването на алеите при зимни условия, включително почистването им. В проекта се предвижда и възстановяване на детската площадка над ХГ „Илия Бешков“, чието реализиране може да стане поетапно.