01
Брой

Брой 53, Януари 2020

Обратно Новина Предишна

Силистра- крепости, римска гробница и уникални птици

  • 23 януари 2020, 15:39
  • Автор Мария Димитрова
  • ПОСЕТЕТЕ...

Medium 4

Дом на траки, славяни, прабългари, византийци и римляни. Природен и архитектурен резерват, в чийто брегове се мият водите на Дунав. Един от древните градове на България, носил през вековете имената Дуросторум, Доростол, Дръстър, Дристра... Днес – Силистра. Тук е роден върховният главнокомандващ на римската империя Флавий Аеций, победителят на хуните и Атила, наричан още „последният римлянин“. А през 927 г. на тези земи е основана първата българска патриаршеска катедра, оглавена от първия български патриарх Дамян. В наши дни Силистра успешно развива речен, развлекателен, познавателен, културен, религиозен, екологичен, селски, ловен, спортен, ваканционен, круизен, винен и почти всички други видове туризъм. Близо 2/3 от територията на града е обявена за Национален архитектурно-археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра“.

Една от големите забележителности на града е Римската гробница. Човешки, геометрични, животински фигури, ловни сцени, семейна двойка и техните прислужници красят нейните стени. Автор на произведенията е майстор художник, дошъл от източните провинции на Империята (вероятно Египет или Сирия).

Град Силистра е запазил останките на Северната и Южната крепостна стена. Първата датира от IV век, възстановена и ползвана без прекъсване от IХ до ХV в. Пред нея е било пристанището на късноантичния и средновековния град, а източно от нея - дворецът на българските владетели „Преславният дом на Дунава“, издигнат от хан Омуртаг и ползван от цар Симеон Велики. Южната пък е едно от най-впечатляващите военноотбранителни съоръжения в България от Античността и Средновековието.

Крепостта „Меджиди табия“, изиграла важна роля в Кримската и руско-турските войни е сред интересните за посещение места за туристи. Това е най-запазеният от шестте укрепителни пункта на фортификационната турска система.

В Силистра се намира гробът на Елиазер Папо - еврейски равин от края на XVIII и началото на XIX век, който е сред 12-те най-почитани такива свещеници. Роден е в Сараево, по време на Руско-турската война през 1829 г. спасява местното население в Силистра от епидемията от холера.

Дунавският парк в Силистра е най-старият парк по поречието на река Дунав. Много от артефактите, датиращи от различни епохи, са разположени в сърцето му, на брега на великата река.

Истинско природно съкровище е резерватът „Сребърна“, влизащ в пределите на общината. Биосферният парк е известен най-вече с птиците, които могат да се наблюдават на неговата територия. Там гнездят 221 вида пернати, а самият той е част от списъка на ЮНЕСКО.

През езерото минава главно миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка. Срещат се също 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби - видра, европейска дива котка, степна скачаща мишка, воден плъх, голям стрелец, шипобедрена костенурка, жаба дървесница, червенокоремна бумка, щука, каракуда, червеноперка, езерен рак и др. Сред птиците, които намират дом в резервата, са къдроглав пеликан, малък корморан, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, мустакат синигер. Тук е единственото традиционно в България гнездово находище на голяма бяла чапла. Плаващите тръстикови острови също могат да се видят в езерото „Сребърна“.

На няколко км от областния град, в село Айдемир, се намира църквата „Света Троица“. Тя е построена от руски войници през 1829 г., а днес е паметник на културата, посещавана от много туристи. Сред ценните предмети в храма са два свещника, направени от дулата на руски пушки, и още други ценни ръкописи.