ТВ Академия - Улови магията на телевизията

  • 16 март 2020, 19:20
  • Автор Дарина Михалева
  • МЛАДА ГВАРДИЯ

Medium studio04

Телевизионната академия на Българската Национална Телевизия вече е факт! Тя се организира по подписано споразумение между телевизията и седем български университета - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), Висшето училище по телекомуникация и пощи, Техническия университет и Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Предстои стартът на Академията, след като отмине опасността от коронавируса.

Още при подписването на споразумението генералният директор на БНТ  Емил Кошлуков изрази надеждата си бъдещите кандидати в ТВ академията да имат преди всичко хъс. И добави: „Тук имаме кадри, които са огромни професионалисти. Те могат да ги обучат. Ние знаем какво да им дадем. Стига те да искат да го вземат. И се надявам да ги запазим при нас!“. 

Ето какво казаха и ректорите на включилите се университети за телевизионна академия с БНТ:

• Проф. Пламен Бочков, ректор на Нов български университет: „Нашето общество винаги има нужда от нови идеи и от нови хора, а студентите са тези, които са новите хора с нови идеи.“

• Проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“: „Имаме студенти, които изучават журналистика, но имаме студенти и от близки области, така че вие ще имате нужда и от редактори, и от оператори, не само от това някой да стои пред камерата. Мисля, че и за тях ще е полезно, и за телевизията.“

• Проф. Станислав Семерджиев, ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“: „За нас това ще бъде съвсем логично продължение на онова, което ние се опитваме да правим така или иначе - учебен процес да се превърне в професионална среда за обучение на студентите.“

• Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: „Има място и за икономисти, и за хора, които се занимават с маркетинг, реклама, счетоводство, ПР, така че това е чудесна инициатива не само за журналистите, които водят процеса в този случай.“

• Проф. Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникация и пощи: „Тези, които осигуряват практиката, и тези, които осигуряват обучението, трябва да вървят ръка за ръка през целия период.“

• Проф. Иван Кралов, ректор на Техническия университет: „Изключително важна е възможността да работят в реален екип заедно с останалите специалности, така че да може още в процеса на обучение те да излязат готови за утре за практическа работа.“

• Проф. Димитър Цанев, НМА „Проф. Панчо Владигеров“: „На мен ми се струва добре, ако на тези студенти бъде подсказана една кадрова перспектива.“

С този проект националната обществена телевизия поема инициативата да подкрепи изявени студенти, които се обучават в различни направления. Бъдещето на България е в младите професионалисти и БНТ е готова да предостави възможност на част от участниците в Академията да продължат работата си в националната медия.

Обучението предлага на участниците да се запознаят отблизо с работния процес, професионалните стандарти, обстановката и философията на работа в Българската национална телевизия.

През първите две седмици от ТВ Академията практиката на одобрените кандидати  включва цялостно запознаване с телевизионния процес в БНТ. Запознаване със структурата и функциите на обществената телевизия, ролята на отделните звена, последователността на реализационния процес на различните предавания и ролята на всеки член от  екипа. Студентите ще получат теоретично и практическо дефиниране на отговорностите и задълженията на отделните позиции. След двете встъпителни седмици участниците в ТВ Академията ще могат да се насочат към конкретно звено и позиция за останалия период от  практиката им. 

Обучението включва ежедневна комуникация и срещи с екипи от телевизията. Усвояване на основните принципи за създаването на телевизионен продукт и придобиване на представа за ангажиментите, които биха имали студентите, ако заемат реално някоя от изброените позиции.

Менторът на всеки кандидат има задачата и отговорността да обяснява детайлно целия процес, от идеята до създаването и реализирането на телевизионно съдържание. Кандидатите имат възможност да се запознаят със спецификите, задълженията и отговорностите в телевизията.

Сред менторите са Поли Златарева, Николай  Колев, Люба Пашова, Спас Кьосев, Георги Любенов, Надя  Обретенова, Христина Христoва, Петър Иванов, Добрина Чешмеджиева и Бойко Василев.

Участниците в ТВ Академията ежедневно ще получават практически задачи и ще провеждат дискусии с ментора. От тях  ще се изисква участие в творческия процес, креативност, любопитство и мотивация за работа. Това са и критериите за оценка в академията.

След края на обучението с всеки от тях ще бъде проведена лична среща, в която да обсъдят допълнителни въпроси, възникнали по време на стажа. Тогава менторът ще даде и своите оценки за отделните кандидати. Те ще бъдат формирани и на база цялостните впечатления на останалите членове от екипа. В зависимост от представянето си по време на обучението и получените оценки, отделните кандидати биха могли да получат препоръка или граждански договор за развитие на кариерния си път в БНТ.