Стара Загора с повече социални услуги с нови домове и центрове

  • 12 юни 2020, 13:53
  • Автор Цвети Василева
  • ИКОНОМИКА

Medium dsc 0663

Община Стара Загора е единствената у нас, след столицата София, която предлага най-много социални услуги за общността. Стремежът на администрацията е да се създават все по-добри  условия за живот за социално уязвимите и хората с увреждания. Заради провежданата активна социална политика наскоро Община Стара Загора получи награда „10 години партньорство за социална отговорност“  от Националния алианс за социална отговорност (НАСО), която се присъжда за активни социално отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България.

„Общо 38 са социалните услуги в Стара Загора, предстои да се разкрият още 6. Предвижда се и обновяване на т. нар. Дом на инвалида, както и на дома в село Лясково“, съобщи Иванка Сотирова, зам.-кмет по образование, здравеопазване и социални дейности в Община Стара Загора.

Община Стара Загора успешно се справи с извеждането на децата, лишени от родителски грижи, от домовете и

настаняването им в защитени жилища

и Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). В града има 12 центъра за настаняване на деца и младежи със и без увреждания.

В момента се работи по проект  „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, при чиято реализация ще бъдат открити нови два дневни центъра, едно преходно и едно наблюдавано жилище и Център за обща подкрепа.

В сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, „Незабравка“ ще се помещават три услуги. Там ще се премести Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с аутизъм, който е един от най-търсените, затова ще се разшири капацитетът му до 35 места.

На децата се предлага индивидуална и групова работа

целяща да улесни социалното включване, рехабилитация и терапия, информиране и консултиране на родителите на децата с увреждания за подобряване грижите за тях.

Тук ще бъде и новата услуга Център за обществена подкрепа за деца и семейства с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване. Ще се работи по превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца и обучение в умения за самостоятелен живот.

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства е също нова социална услуга, която цели да осигури комплекс от социални и интегрирани здравно-социални и рехабилитационни дейности и грижи за деца и младежи с увреждания и техните семейства. Изградената модернизирана инфраструктура осигурява подходящи условия за обслужването на децата с увреждания, отговарящо на индивидуалните им потребности. Дневният център ще бъде с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, а потребителите ще бъдат деца и младежи на възраст от 0 до 29 години включително, с различни по вид и степен двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, както и техните семейства.

В сградата на Дом за деца, лишени от родителска грижа, „Теофано Попова“ ще бъде разкрит Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Центърът ще бъде с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Услугата е предназначена за деца и

младежи с различни по вид и степен двигателни, зрителни, слухови

ментални и множествени увреждания, както и техните семейства. След извършването на ремонтните дейности са обособени зали за групова терапия, рехабилитация, за дневен престой и място за почивка, място за групова и индивидуална работа, кабинет за логопед и психолог, трапезария.

Ново „Наблюдавано жилище“ ще бъде открито

в апартамент на  ул. „Загорка“ 15, вх. 0. То се състои от две спални, дневна, кухня, мокро помещение, баня с тоалетна, отделна тоалетна и коридор. Капацитетът на жилището е 4 души. В него ще бъдат настанявани младежи от уязвимите групи и такива с дълъг институционален престой. „Наблюдавано жилище“ е форма на социална услуга за оказване на помощ и подкрепа в прехода към самостоятелен начин на живот на младежи, напускащи специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа, както и младежи от 18 до 25 години в риск от общността, останали без подкрепа от семействата си.

В напреднал етап е и изграждането на нови социални жилища в Стара Загора. Цялостната реконструкция  на 4-етажната сграда на бившата Метрология, на ул. „Мусала“ №26, е почти завършена. Проектът „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“ предвижда

изграждането на 69 съвременни жилища - 8 гарсониери, 19 едностайни

и 42 двустайни апартамента, в които се очаква да бъдат настанени общо 232 лица. Целта е осигуряване на нормални условия на живот на уязвими, социално слаби групи от населението и такива в неравностойно положение. Ползвателите на жилищата ще живеят в комплекс от затворен тип, с охрана, денонощно видеонаблюдение и паркоместа. Апартаментите ще бъдат частично мебелирани и ще се обитават за срок от 3 години. Всеки наемател ще сключва договор с общината и ще поема конкретни ангажименти за социална реализация – посещение на образователна институция от децата в училищна възраст; включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината; включване в програми за социална интеграция. Лицата трябва да имат избран личен лекар, а родителите ще са длъжни да водят децата си на имунизации и проверка на здравния им статус.

 „В Стара Загора социалните услуги са на високо ниво“, призна и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева при посещението си в града. Тя разгледа Дневния център за деца и младежи с увреждания в кв. „Три чучура юг“.  В залите на комплекса се занимават 70 деца и младежи от 3 до 35 години. Тук се намира и сензорна зала, една от най-модерните в България.

В Дома за хора с физически увреждания в Стара Загора - т. нар. Дом на инвалида, който е най-големият на Балканите, непрекъснато се правят подобрения, с които се цели улесняване живота на хората, настанени там. Наскоро бе открита модерна зала за механотерапия, оборудвана

с най-съвременна терапевтична апаратура

Тя е дарение от ТЕЦ „КонтурГлобал - Марица-изток 3“. По този начин се подобряват условията за рехабилитация в дома, в който са настанени над 180 души от цялата страна, нуждаещи се от продължителна специализирана грижа, а други 30 пребивават за временна рехабилитация. Той осигурява 15% от грижите за хора, изправени пред тежки физически проблеми в България.  Потребителите са на възраст между 24 и 80 години. Голяма част от хората, които ежедневно използват залата за механотерапия, страдат от тежки физически заболявания – церебрална парализа,  травми на гръбначния стълб, мозъчни удари и др. 

Обновен бе и Центърът за обществена подкрепа, чиито услуги ползват близо 400 деца и родители всяка година.

Повече от 350 пък са наетите по услугата „Лична помощ“ за хора с висока степен на увреждания.

Без такса за забавачка в изолацията

С решение на Общинския съвет такси за детски ясли и детски градини няма да се дължат от 1 март 2020 г. до края на извънредното положение. На тези родители, чиито деца са посещавали детските заведения до 13 март и са платили такса, парите ще бъдат приспаднати при следващи плащания. От 1 април т. г. бяха увеличени възнагражденията на хората, които работят в Детска  кухня, Домашен социален патронаж и Диетичен стол със 100 лв., заради увеличения обем на работа. От 1 март бяха освободени от такса ползвателите на Домашния социален патронаж и Диетичния стол, а от 1 април тези на Детска кухня.  Над 600 са децата, които ежедневно обслужва Детска кухня. Услугата могат да ползват деца на възраст от 10 месеца до 3 години.

Доставяха топла храна и лекарства на болни и самотни възрастни

По време на пандемията Община Стара Загора въведе социални облекчения за уязвими групи граждани. По инициатива на кмета бе организирана доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за нуждаещите се. На специални телефони самотноживеещи възрастни хора, болни или трудноподвижни,  заявяват нужда да им се доставят необходимите храни и медикаменти. Служителите от Социален патронаж към общината, освен доставката на храна по домовете, поемат и доставката на лекарства. Диетичният стол разшири дейността си и също се включи в доставката на храна при предварително заявено желание. Всеки работен ден около 160 потребители получават храната си на място и тя се доставя до дома им. Други над 350 самотноживеещи възрастни хора получават всеки ден топла храна от Домашен социален патронаж. Работи се на пълен капацитет и се помага на възрастни хора както в град Стара Загора, така и в селата от общината.