Студенти пишат проекти, бизнесът ги оценява

  • 12 юни 2020, 14:41
  • Автор Мартин Калоянов
  • КАМПАНИЯ

Medium sn new  3

България е в ръцете на младите и инициативните. Бъдещето на страната ни зависи от иновативните идеи и мотивацията за развитие на днешните младежи, които утре със знанията и хъса си ще управляват и променят компании и институции. Хиляди обучени студенти обличат тогите всяка година, но компаниите изнемогват в търсенето на качествени кадри. А развитието на фирмите е в ръцете на хората. На тези със знания, готови да се впуснат в предизвикателствата на утрешния ден с развитието на технологиите и науката, налагането на нови условия на пазарите.

За да съдейства и съживи бизнеса у нас - Порталът на българските общини KМЕТА.bg организира национална кампания „Моята професия – моето бъдеще“. Мащабната инициатива има за цел да помогне на талантливите млади специалисти да бъдат открити от най-подходящия за тях работодател, чрез  изграждането на тясна връзка между учебните заведения и предприемачите.

Кампанията стартира на 11 май 2020 г. в партньорство с 29 утвърдени български  университета, 9 големи компании, а патрон е Министерството на труда и социалната политика.

От 11 май до 31 август 2020 г. включително всички желаещи студенти могат да разработят проект по конкретно зададени от 9 големи компании теми. Те трябва да качат проекта си на специално създадена платформа като посочат за коя компания е направена работата им. Правилата и общите условия за кандидатстване са качени на Kmeta.bg - ВИЖТЕ ТУК. Всеки участник може да изпраща до 1 /един/ свой авторски проект по конкретно зададена тема/направление. Всеки кандидат може да участва с повече от един проект, но само ако са по различни теми/направления. Формата на проекта/произведението може да бъде в писмен вид, видео представяне, апликация /приложение/ или по друг подходящ начин, който да позволява неговото презентиране.

Компетентно жури, представено от компаниите – партньори на инициативата, ще определи победителите в националната кампания. Всяка от представените фирми има право да избере само един победител по темата, която е анонсирала, като студентът с най-добра разработка ще получи парична награда в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Така 9-те младежи с най-високо оценени проекти от всяко направление ще си поделят награден фонд от общо 18 000 лева.

ТЕМИ ЗА ПРОЕКТИ:

Пощенска банка

Бъдещето обича смелите: Провокирай го с твоята идея за дигитален банков продукт от ново поколение

Виваком

Pay by Vivacom – изготвяне на комуникационна стратегия как приложението да бъде  популяризирано сред студентите и да го използват в ежедневието си

Аурубис България

Нисковъглеродна енергия за енергоемко производство. Предложете възможности.

Нова Броудкастинг Груп

Цялостна стратегия за развитие и популяризиране на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп – „ПРОМЯНАТА“.

Филип Морис България

Стратегия за провеждане на информационна кампания за намаляване на замърсяването с цигарени филтри на околната среда и концепция за прилагането й чрез публично-частни партньорства с общините в България.

Джи Пи Груп

Строителството през XXI век - инфраструктурното бъдеще на България. Плюсовете и минусите в строителството на магистрали.

TheMayor.EU

Иновативни техники и инструменти при комуникирането на местни политики: Надграждаме заедно платформата TheMayor.EU.

ДП „Ръководство на въздушното движение“

Бъдещето на автоматизираните системи за управление на въздушното движение. Приложение на изкуствен интелект. Възможности за дистанционна работа на ръководителите на полети извън центровете за обслужване на въздушното движение.

Риск Електроник

Дигитализацията на работното място: Как различните сектори на икономиката могат да внедрят новите технологии - напълно или частично? Къде има възможност за дистанционна работа чрез платформи, офис в облака, автоматизация, използване на AI и други? В кои сектори ще се наложи цялостна промяна на бизнес модела, за да се адаптират към дигиталната реалност?

Младите умове се срещат с практиката

Проф. д-р Миглена Темелкова,  ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София

През последните години ние изградихме десетки успешни партньорства с водещите технологични компании в страната като Hewlett Packard - България, SAP България, Enterprise Communications Group България, А1, Vivacom, ScaleFocus, IBM и още много работодатели. Всички те набират своите кадри още от студентската скамейка като предлагат стипендии, стажове. Инициативата „Моята професия, моето бъдеще“ надгражда мирогледа на младите хора, среща ги тази година с девет големи компании и се явява своеобразен практико-приложен проект, даващ нови умения и компетенции за нови работни места.

Влизат в реална бизнес среда

Галина Димитрова, HR Manager NOVA Broadcasting Group

Кампании като „Моята професия – моето бъдеще“ са изключително ценни, защото скъсяват дистанцията между младите професионалисти и работодателите. Те свързват бизнеса с подходящите кандидати по креативен начин, който носи позитиви и за двете страни. Студентите получават поле за изява в реални бизнес ситуации, а бизнесът получава и възможността за проверка на нивото и качествата им на практика.

Поколението Z трупа опит, мисли smart и има различни очаквания

Проф. д-р инж. Пламен Моллов, ректор на Университета по хранителни технологии в Пловдив

Нашите студенти принадлежат към „поколението Z“ – това са дигиталните младежи, които учат и обработват информацията различно от нас, предпочитат да пишат в WhatsApp и Viber вместо да разговарят, живеят в социалните медии, мислят smart и имат различни очаквания. Техният основен партньор сме ние – преподавателите, призвани и посветили живота си да създадем професионална и житейска перспектива за тях. В УХТ по традиция се подготвят кадри, които имат успешна реализация в бизнеса, както и на ръководни постове във фирми в хранителната индустрия, и на отговорни държавни длъжности.

Компаниите да стимулират и чрез стипендии

Проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на ТУ-Габрово

Кампанията „Моята професия, моето бъдеще“ е шанс за младите хора да намерят най-подходящия работодател, да разработят идеи и проекти, които ще определят бъдещето и да стартират една успешна кариера, и то в България. Що се отнася до университетите – нашата мисия е непрекъснато да прилагаме най-добрите академични традиции, да предоставяме квалификация, теоретичен и практически опит и да създаваме най-подходящите условия, да ги мотивираме за работа. В процес на изграждане е и Технологичният парк на ТУ-Габрово. Непрекъснатият контакт на бизнеса с младите хора трябва да се засили чрез по-осезаемо присъствие в училищата и университетите, чрез различни парични стимули и стипендии.

Да правят проекти, за да видят реалността

Атанас Добрев, главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет на VIVACOM

Бизнесът винаги се е нуждаел от млади и мотивирани хора и това с особена сила важи в нашата сфера – телекомуникациите, където задачата ни е не просто да гледаме към бъдещето, а и да го създаваме. Изключително важно за успеха е намирането на точния баланс между служители с дългогодишен натрупан опит и такива, които са в началото на кариерата – едните дават стабилността на растежа, другите носят новите идеи и подходи в работата, а добрият мениджър е този, който трябва да създаде спойката между двете. Във Виваком вярваме, че е изключително важно студентите да имат възможност да работят по конкретни казуси на бизнеса още по време на своето университетско образование. Това ще им създаде по-реалистична представа и очаквания за предстоящия им професионален път.

Така можем да запазим кадрите у нас

Доц. д-р Тодор Радев, ректор на Висшето училище по мениджмънт във Варна

Подобни кампании безспорно оказват позитивно влияние не само върху университетите и младите хора, но са от полза и за бизнеса, икономиката и държавата като цяло. За съжаление, през последните години и десетилетия България по една или друга причина загуби ужасно много от младите си кадри - както студенти, така и изградени професионалисти. Инициативи като „Моята професия, моето бъдеще“ от една страна дават шанс на талантливи младежи да се изявят и да установят така необходимите за бъдещето им професионални контакти, от друга - обезпечава реализацията на завършващи студенти от българските висши учебни заведения. И може би най-важното – насърчава младите хора да останат и да се развиват в България.

Възпитаниците на ВУЗФ решават казуси на компании

Доц. д-р Григорий Вазов,  ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

Полезно за студентите е, че имат възможност да разработят свой авторски проект, свързан с много конкретен проблем на дадена компания, решаването на който ще даде добавена стойност за компанията, много знания за студента и авторитет за университета. Впрочем при нас, във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), студентите участват активно със свои конкретни разработки за решаване на реални казуси на компании и са важна част от Лабораторията за научно-приложни изследвания към университета VUZF Lab. Всяка една тема трябва да бъде конкретна, да бъде свързана с конкретни разработки от страна на студентите и най-важното - да решават някакъв проблем на компанията чрез погледа на студента, който идва с новото знание, с новите амбиции и необремененост в мисленето. Писане на есета в съвременния свят е литературно занимание.

ХТМУ с 8 нови специалности

Проф. д-р инж. Сеня Петрова Терзиева-Желязкова, ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет - София

Кампанията е страхотна. Младите хора се нуждаят точно от такива платформи за изява, за да могат да приложат наученото в университета на практика и да се улесни комуникацията им с бизнеса. През предстоящата академична година стартираме 8 нови специалности, в отговор на потребностите на бизнеса. Основната ни задача за новата учебна година е промяна в професионалните направления и акцентиране върху дигиталните технологии. Обновихме всички учебни планове, като ги ориентирахме към Индустрия 4.0. Амбицията ни е инженерите, завършили ХТМУ, да бъдат адекватни на очакванията на бизнеса днес и да са развили умения за професиите, базирани на високите и информационните технологии, на утрешния ден.

Университетите доказват качествено ли е образованието

Проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрния университет - Пловдив

Националната инициатива „Моята професия, моето бъдеще“ дава шанс на университетите да докажат качествено образование, на инициативните и мотивирани български студенти – да се изявят, и не на последно място – на фирмите от бизнеса в търсене на качествени кадри. Талантливи млади специалисти ще бъдат открити от най-подходящите работодатели. Кампанията „Моята професия, моето бъдеще“ е за мотивираните студенти, които имат креативно мислене, предприемачески умения и самочувствие за успешна реализация. За щастие, те не са малко.

Фирмите се нуждаят от талантливи хора за екипите си

Анна Габровска, мениджър „Култура и човешки капитал“ във „Филип Морис България“

Бизнесът има нужда от млади и талантливи хора за екипите си. За компании като нашата е изключително ценно да имаме възможност за директен контакт с потенциалните млади кандидати и да видим на практика как тези хора мислят и работят по реални зададени проекти. Тази кампания се явява връзката между бизнеса и младите хора и играе ролята на модератор между големите компании и потенциалните кадри. Подобряването на взаимодействието между университетите и бизнеса е ключов фактор за изграждане на специалисти, чиито професии ще отговарят на бъдещите нужди на пазара на труда.

Бъдещите висшисти ще учат с работа

Проф. д-р Петър Христов, ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

В условията на Индустрия 4.0 интелектуалният потенциал има решаващо  значение за успеха на бизнеса, а интелектуалният потенциал, от своя страна, се определя от равнището на образованост, наличието на научна експертиза. От тази гледна точка, университетите не могат пълноценно да изпълняват своята обществена мисия без установяването на партньорство с бизнеса. От учебната 2020/ 2021 във Варненския свободен университет стартира пилотно проектът „Образование в партньорство“, в който студенти ще учат като работят и докато работят, ще учат.