Онлайн система за трафик мениджмънт, контрол на паркирането и метеорологичната обстановка

  • 14 юли 2020, 15:13
  • Автор Дарина Михалева
  • РЕШЕНИЯ

Medium 14 picture1

Новата реалност

Пандемията от коронавирус постави под изпитание устойчивото развитие и постиженията в

областта на комуникациите и дигитализацията. Всички осъзнахме, че в тази извънредна ситуация настоящето е дигиталната реалност и това ни предизвика да открехнем нова врата към развитието на „Интернет на нещата“ (IoT) и „Умни градовете“ (Smart Cities).

Екипът на „Сиском Инженеринг“ АД вече 10 години подпомага развитието на дигитализацията в България чрез реализация на проекти в сферата на телекомуникациите, интелигентните транспортни решения (ITS), системи за сигурност и безопасност, системната интеграция, развитие на градска среда и изграждане на „Умни градове“.

Силата на технологиите

В желанието си да предложат най-доброто на българския пазар в областта на интелигентна пътна и градска инфраструктура, през последните години „Сиском Инженеринг“ АД изградиха тясно сътрудничество с чешката технологична компания „Крос Злин“ A.S. , един от най-големите разработчици на пътни технологии и производители на продукти за реализацията им.

Една платформа за всички

Invipo, единната платформа, която събира, структурира, обработва и визуализира информацията от градската инфраструктура, така че тя да може да се използва за вземане на навременни и информирани решения. Платформата е носител на наградата за Smart City Service на Smart Innovation Summit в Азия и победител в Smart Mobility Category на Intertraffic Innovation Award.

Дигитализацията на града е фокусирана към потребностите на гражданите, на администрацията и на общинските дружества, отговарящи за поддръжката на градската инфраструктура. Мониторинг в реално време, по-добро планиране на ресурсите, намаляване на разходите за поддръжка, повишаване на контрола над общинските дружества са само част от ползите за администрацията.

„Градът в ръцете ти“ на твоето електронно устройство е вече възможно за гражданите и гостите на гр. Търговище, гр. Благоевград и гр. Враца чрез платформата Invipo - връзката между администрацията и тях в реално време.

По пътя на дигитализацията

Безпрепятственото градско пътуване е мечта на всеки жител. Създаването на трафик решения, позволяващи безпроблемно преминаване от точка до точка в градската среда, чрез редуциране на задръстванията, заедно с намаляване на замърсяването от генерираните вредни емисии е мисия на „Сиском Инженеринг“ АД, осъществена чрез интегрираната работа на трафик контролер Cross RS 4, системата от трафик детектори за преброяване и категоризиране на трафика Cross Count и софтуера за трафик контрол eDaptiva. Решението позволява дистанционен контрол, наблюдение, планиране, моделиране и адаптивно управление на трафика, създаване на приоритет за градския транспорт и автомобили със специален режим на движение.

Cross Park са решения за интелигентно паркиране, насочени към обособени паркинги и градски зони за паркиране, които следят състоянието на паркингите и осигуряват ефективни инструменти за управление и регулиране на автомобилния поток. Основни компоненти на системата са паркинг терминали, бариери, разплащателни станции, паркинг сензори и електронни информационни табла.

Предизвикателството, с което се сблъсква всеки град, е поддръжката на пътната настилка вследствие на зимната обстановка. Системата Cross Road Weather позволява мониторинг в реално време на редица параметри като температура, точка на замръзване на пътната настилка, наличие на вода, сняг, киша и лед. Опресняването на информация на всяка минута за наличие на мъгла и триенето на настилката повишават значително безопасността при шофиране. Всичко това заедно с алгоритмите за предвиждане на метеорологичната обстановка подпомагат организацията за поддръжка на пътната мрежа, организиране на графици за работа и съответно намаляване на разходите в общинските дружества.