Велико Търново и Русе няма да пипат местните данъци

  • 20 декември 2019, 15:59
  • Автор Павел Стаменов, Галина Стоянова, Владимир Симеонов, Даниела Стоянова, Дарина Михалева, Кирил Иванов, Цвета Иванова, Ирина Ангелова, Петя Валентинова
  • ТЕМАТА

Medium %d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be %d0%a2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be 20

Велико Търново и Русе няма да пипат местните данъци и такси. Това предвиждат разчетите на кметските администрации.

В старата столица няма да има увеличение на местните данъци, такси и цени на услуги. Ставките остават същите и през 2020 година – мярката се подкрепя и от бюджетната прогноза, която бе гласувана от великотърновския общински съвет.

Акцент в данъчната и финансовата политика на общината, както досега, е увеличаването на събираемостта, разширяване на облагаемата база чрез въвеждане на нови обекти в експлоатация, както и оптимизиране на разходите. Резултатите и анализите показват, че за осем години ръстът на местните приходи е с около 40%.

Като се изключи промяната на данъка за МПС, която бе следствие от изменение на законодателната уредба, ставките на данък сгради и такса смет не са променяни за целия този период. Нещо повече – през 2012 година бе намалена ставката на налога за битови отпадъци за бизнеса.

Заради увеличаването на разходите за чистота и зимна поддръжка и с цел запазване на нивата на ставките за такса смет, предложено е премахване на 10-процентната отстъпка за пълното й издължаване в срок до 30 април на съответната година. Това е мярка за увеличаване на приходите, които да се реинвестират в дейностите по чистотата.

Много са факторите, влияещи върху значимото увеличение на разходите за чистота. Само ръстът на минималната работна заплата за тези осем години е близо три пъти. Поскъпват също консумативи и части. Почистването и осигуряването на отличния вид на обновените градски паркове и градска среда, нарастващите разходи за управление на отпадъците и за въвеждането на нови методи и технологии за сепариране и компостиране също са сред факторите за повишаването на издръжката за функция чистота.

Предвидено е запазване на облекченията за учебни институции, както и за заявяване на индивидуален съд за смет – контейнер тип бобър.

Запазването на ставките на имуществените данъци, местни такси и цени на услуги през 2020 година ще позволи спокойно планиране на инвестиции и разходи както от страна на гражданите, така и от страна на бизнеса, казват от екипа на кмета Даниел Панов.

Размерът на местните данъци и такси няма да се променя през 2020 година, отговориха от Община Русе на въпрос на Кмета.бг.  Въпреки дебатите в началото на мандата на новоизбрания кмет Пенчо Милков и обявената от него и главната счетоводителка на общината дупка от 4,4 млн. лева, администрацията е намерила начин да балансира бюджета и да не се налага повишаване на данъците на този етап. Сега русенци плащат едни от най-ниските местни данъци и такси в страната, които са регламентирани в Наредба 20 на Общинския съвет.

През следващата 2020 година няма да се повишават и таксите за детски градини. Сега на ден посещение на дете родителите заплащат по 2.50 лева + 10 лв. месечна такса, от която са освободени 3-та и 4-та група, или 5-6 годишните, обясниха от общината.

Разлог вдига данък сгради, повече ще плащат и в Петрич

Размерът на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци ще бъде увеличен в община Разлог от 1 януари 2020 година. Предлаганото от местната администрация увеличаване на данъка е 0.5 на хиляда от данъчната оценка на имота за жилищните  и 0.3 за нежилищните имоти. С 0.5 ще бъде увеличена и таксата за битови отпадъци. Увеличение се предвижда и на таксите за изхвърляне на отпадъците от съдовете за смет, декларирани от фирмите.

Според кмета на община Разлог - Красимир Герчев, увеличението е неизбежно заради новите промени на Закона за местните данъци и такси и непрекъснато увеличаващите се разходи, както и заради увеличението на отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

Това е първото увеличение на данъците в община Разлог от 11 години насам. Налогът в планинската община не е променян от 2008 година.

Община Петрич предвижда вдигането на налозите. Новината, която няма как да се хареса на данъкоплатците, бе официално обявена от местната власт. Предложени са изменения в Наредбата за определяне размера на данъците и в Наредбата за определяне на цените на услугите и местните такси. За 2020 г. при данъка за недвижимите имоти се предлага увеличение за граждани и фирми, както следва: 0,8 промила за граждани и 0,3 промила за фирми. При крайната калкулация се стига до уеднаквяване на налога за двете категории – 1,8 промила на годишна база.

При таксата за битови отпадъци увеличението е с 1,6 промила за домакинствата в града, 1,5 промила за по-големите села в общината и 1 промил ръст за по-малките населени места.

За фирмите промилите такса смет се запазват. Така крайната сметка сочи следното - 5,5 промила такса битови отпадъци за града, 8,5 промила за по-големите села и 8 промила за по-малките.

Директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ - Илиян Цветков, твърди, че става въпрос средно за четири лева увеличение общо в данък сграда и такса битови отпадъци месечно, ако се вземе предвид сграда с данъчна оценка 20 000 лв.

В Шуменско засега няма да вдигат такса смет

Таксата, от която постъпва по-голяма част от приходите в хазната на община Шумен, „битови отпадъци“ ще запази цената си и през 2020 година. Това стана ясно от публикуваната план-сметка за чистота за следващата година.

Че такса смет няма да се вдига, кметът Любомир Христов декларира и по време на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ в края на ноември.

На неговото мнение, че няма да се променя цената на такса смет, застанаха и другите кметове, членове на сдружението в Шуменско.

Въпросът за промяна на цената на такса смет дойде от завишената цена за тон депониран боклук, която се вдига с 61 стотинки от догодина. От 1 януари всички общини, които ползват регионалното сметище в Дивдядово, ще плащат 25,58 лв./тон, вместо 24,97 лв./тон.

„Разликата е твърде малка и мисля, че никъде няма да има вдигане на таксата за смет. Смятам, че ще се справим“, каза кметът на община Смядово Иванка Петрова.

„И ние ще запазим цената на таксата такава, каквато е била, а за по-следващата година ще мислим“, каза и кметът на Шумен Любомир Христов. По отношение на останалите налози на местно ниво обаче, може да има промяна. Каква ще е тя, ще стане ясно при представянето на бюджета на общината за следващата година.

От общината разчитат на добрата събираемост от местните данъци и такси и това бе една от причините да не вдигат цените.

Поскъпват стари коли и отпадъци в Добрич

Кметският екип в Добрич предлага промяна в данъка за моторни превозни средства, както и в такса смет за имоти, за които собствениците им са подали декларация, че не са им основно жилище и няма да се ползват целогодишно.

В проекта Община град Добрич предлага най-скъп налог за автомобили на 20 и повече години с липсващ или нисък екологичен коефициент. Според изчисленията средно между 20 и 60 лв. ще поскъпне данъкът именно на този вид коли, които са най-масовите по улиците на Добрич.

Поскъпва данъчната оценка на имотите в община Шабла, в Балчик предлагат повишение на туристическия данък, в Каварна предлагат повишение на три данъка. Кметът на община Шабла предлага поскъпване на данъчната оценка на имотите на територията на общината. Апартамент близо 100 квадрата ще има по-скъпа данъчна оценка с малко над 6 лв., а апартамент 67 квадрата – с 2.29 лв. Най-много ще е увеличението на данъчна оценка за къщи в морското градче, тъй като къщите имат и дворове – оскъпяването ще е с 16,00 лв.

Между 5 и 20 лв. повече за смет в Дупница, плащат двойно и за куче

Между 5 и 20 лв. ще бъде увеличението на такса битови отпадъци  и данък сгради в община Дупница, а увеличението е в зависимост от зоната, в която се намира жилището. Това  обявиха и обясниха на специална пресконференция кметът на община Дупница инж.Методи Чимев и зам.-кметът по финансите  Олга Китанова. В рамките на един месец гражданите могат да дават мнения относно предложението за увеличение на данък сгради и такса смет.  Накрая се внася за гласуване от съветниците. Данък сгради също скача - от 1,45 на 2,5  промила. Това прави близо 80%, коментират собствениците на имоти.  „Погледнато реално, 80% изглежда страшно, а в реално финансово изражение е между 5 и 20 лева за година. Последната промяна е правена 2008 година, и оттогава не са правени промени. А за тези вече 12 години знаем, че цените на всичко скочиха“, пояснява зам.-кметът Олга Китанова.

В Дупница и собствениците на домашен любимец ще плащат двойно повече - таксата куче от 10 лева, става 20 лева. Няма да се плаща за кастриран четириног „обитател“ на града и общината. Регистрацията остава същата - 5 лева.

И докато в Дупница трескаво пресмятат какво ще дължат на хазната за 2020 г., то  в областния град Кюстендил  са спокойни, тъй като общината не предвижда качване на местните налози и такси.

Общините в Северозапада: Не можем да вдигнем ставките

Искам да вдигнем местните данъци и такси, за да напълним поне малко общинската хазна. Но не можем, защото в Брегово хората са възрастни и с ниски пенсии. При това положение  данъците стават несъбираеми. Отделно е недоволството, поради което се въздържаме. Това сподели новият кмет на граничната община Брегово Илиян Бърсанов.

Общината в Брегово има спешна нужда от приходи. Служители от някои общински звена като домашния социален патронаж, социални заведения, не са получавали заплата от 4 – 5 месеца. Липсват приходи. Увеличението на данъците за имоти и за боклука няма да реши този проблем. Трябват ни много повече средства. Затова те остават същите – за сградите - 3% върху данъчната оценка за имотите и 3,5 промила за таксата смет, обясни кметът.

И във Видин се въздържат от увеличение на данъците. Новото ръководство ще разчита на по-високата събираемост, отколкото на увеличени данъци. Това сподели председателят на общинския съвет Генади Велков.

И общината в Белоградчик е пред дилемата – да вдигне ли местните данъци или не. През миналата година минимално са били увеличени само таксите за автомобили, но това не се е отразило на бюджета, призна кметът Борис Николов. Общината има 7 млн. лв. задължения, иска да подпомогне и общинската болница, за да не бъде закрита. Засега правим разчети за 10-процентно увеличение на имуществения данък и на таксата за смет, но решение още нямаме. Представям си какво недоволство ще пламне. Хората ще ни обвинят в некадърност, безотговорност, жестокост. Нашето население е възрастно, с ниски доходи и  трудно приема всяко увеличение на разходите си, обясни Борис Николов.

На кмета Златко Живков в Монтана е по-лесно да увеличава данъците. Той спечели от първи тур шести мандат и хората знаят, че щом нещо се реши, то е за добро за тях самите. Затова никой не говори за предстоящото увеличение на таксата смет, обявено на сайта на общината. Но и то не е голямо, и тук общината действа предпазливо.

На  последното си заседание за годината  общинските съветници ще разгледат предложение  за увеличаване на таксата смет. Събираните досега средства – около 4 млн. лв., не са достатъчни за поддържане на чистотата в града и селата на общината. 

От Нова година жителите на Монтана - собственици на имоти, ще плащат за боклука си по 3,86 промила от стойността на имота при 3,1 досега. Юридическите лица – собственици на стопански, търговски и складови обекти, ще плащат по 7,5 промила при 6,7 досега.

В Кърджали не са пипали налозите от 10 г.

Община Кърджали актуализира размера на местните данъци и такса битови отпадъци за 2020 година. Ако измененията бъдат приети, се очаква в общинската хазна през 2020 година да влязат близо 2,5 млн. лв. приходи повече.

Проектите са  изпратени на браншовите организации и до всички кметства на територията на община Кърджали. Общественото обсъждане е на 19 декември, след което Общинският съвет ще гласува предложенията.

Целта на промените е повишаване на финансовата самостоятелност на общината за изпълнение на местните политики, покриване на недостига от финансов ресурс за обезпечаване на базовата издръжка на бюджетните дейности на местна издръжка и обслужване на нови дейности и услуги, обясниха от общинската администрация. Оттам допълват още, че данъчното усилие на жителите на община Кърджали е 42,96 %, т. е. под половината от законово допустимото.

Другият мотив е, че от 2009 година досега местните данъци не са вдигани. От преди десет години  размерът на данъка  върху недвижимите имоти е 1,2 на хиляда за всички имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията и 1,3 на хиляда на нежилищните имоти на предприятията. Новото предложение е размерът на данъка върху недвижимите имоти да  се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на 2,0 на хиляда. Промени се обсъждат и при данък за придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин. Сега размерът на данъка е 2,2 на сто. Новата ставка, която се предлага  през 2020 г., е в размер на 2,8 на сто върху оценката на прехвърляното имущество.

Изменения се предвиждат и за данъка върху превозните средства. Те се качват през 2020-а, като размерът на повишението за автомобилите с различна мощност е различно. По-висок данък ще се плаща и върху таксиметровия превоз на пътници. За календарна година сега е 350 лева. Предложението е да стане 420 лева. Вдига се и туристическият данък. Увеличение за местата за настаняване за категория една звезда  е с 0,10 лв., а за останалите с по 0,20 лв.

Гарантират инвестиции с лек скок на сметките във Врачанско

Минимално ще скочат част от местните данъци във врачанските общини. Основната причина са иновативните решения за по-добро управление на отпадъците и по-качествена инфраструктура, които значително вдигат разходите на местните администрации.

Община Враца ще запази ниските нива на данъците. Предвижда се лек скок  на ставката за автомобилите. Тя ще варира в зависимост от мощността на превозното средство. Предложение за промяна има и при данъка за придобиване на имущество, като увеличението е с 0,5% - от 2% през 2019 г., на 2,5 % през 2020 г. Очакваните приходи, в размер на 300 000 лв., ще бъдат вложени приоритетно за подобряване на инфраструктурата и обособяване на паркоместа в жилищните квартали, уточняват от общинската администрация.

Предложението за промяна в стойността на данък МПС касае само мощността на автомобилите, не и екологичния стандарт. Справка в дирекция „Местни данъци и такси“ показва, че за автомобили с мощност до 75 к.с. средното увеличение е с 3,34 лв. за година. Така собственик на автомобил с мощност от 75 к.с. през 2019 година заплаща данък в размер на 18,70, а през 2020 година – 22 лв. /или увеличение с 3,30 лв./. При превозните средства с мощност до 102 к.с. увеличението отново е минимално. През 2019 година собствениците на автомобили с мощност до 102 к.с. са заплащали данък в размер на 82,50, а през 2020 година увеличението ще е със 7,50 лв. или 90 лв. за година.

В Бяла Слатина местната управа предвижда скок на такса смет. Увеличението общинската администрация  мотивира с необходимостта от средства за подмяна на амортизираните съдове за битови отпадъци, както и осигуряване на допълнителни такива в селата, където броят им е крайно недостатъчен. Паралелно се увеличават и разходите за извозване до депото в Оряхово, което се разшири. Предвид се взема и увеличението на минималната работна заплата от догодина. Така от 2020 г. за жилищни имоти на физически лица в община Бяла Слатина ставката ще е 7,5 %  върху данъчната оценка на имота. За нежилищни имоти на физически лица налогът ще е в размер на 12,9 % върху данъчната оценка на имота. Същият е размерът и за терени на организации, фирми и предприятия.

Таксата за битови отпадъци и данък сгради се очаква да скочи и в Козлодуй.

„За двата налога да дължиш 8 лева на месец за апартамент или 13 лева на месец за къща е съвсем поносимо и приемливо за по-голяма част от домакинствата в нашата община. Знаете, че последните четири години инвестирахме милиони левове от бюджета на общината, за да подобрим условията на живот за нашите съграждани. Това, което предвиждаме в следващите четири години, е да инвестираме 250 000 лева годишно за реновиране на съществуващите и създаване на нови детски площадки“, каза кметът на община Козлодуй Маринела Николова.