Зам.-министър Русинова пред НСОРБ: Трябва добро планиране на социалните услуги

  • 20 декември 2019, 16:52
  • Автор Дарина Михалева
  • партньорство

Medium 1  20

Доброто планиране на социалните услуги ще бъде основата за решаване на всички останали предизвикателства в системата, свързани с недостатъчния капацитет, недофинансирането, “белите петна” или свръхконцентрирането на услуги и промяната на характеристиките на определени райони заради естествени икономически процеси. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Зорница Русинова по време на Третата национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, организирана от НСОРБ. Тя обсъди Закона за социалните услуги с експертите от общините. Според нея реформата в социалните услуги няма да бъде нито лесна, нито кратка.

Русинова определи като предизвикателство създаването на Картата на услугите. Според нея в следващите над 10 години ще продължи трансформирането на настоящите услуги на базата на новите критерии за планиране. Предизвикателство са и ангажиментите за следващия етап на деинституционализацията на услугите за възрастни хора. “Амбициите ни са в следващия 7-годишен План за действие, с подкрепата на европейски средства, да започне реформата в услугите за възрастни хора”, уточни зам.-министърът.

Министерството на труда и социалната политика има идеи не само за поетапно увеличение на средствата за стандарти в социалните услуги, но и за промени в Наредбата за професионалистите в сферата. “Не само заплащането е проблем – стресът на работното място е проблем, застаряващият персонал е много голям проблем, липсата на млади хора в услугите също е проблем”, подчерта Русинова. Според нея много малка част от завършващите “Социални дейности” работят в сферата на социалните услуги.

Русинова съобщи, че през следващата година ще бъдат организирани няколко регионални дискусии, по време на които ще бъдат обсъдени най-сериозните предизвикателства, свързани с Наредбата за прилагане на Закона за социалните услуги. Зам.-министърът съобщи, че през 2020 г. по ОПРЧР ще бъде отворена за кандидатстване процедурата “Укрепване на общинския капацитет” с общ бюджет от 25 млн. лв. Целта на операцията е да се подкрепят общинските служители в прилагането на Закона за социалните услуги и Закона за хората с увреждания, включително улесняване на прехода към новия механизъм “лична помощ” по Закона за личната помощ.

Представен бе и новият компонент по процедурата “Работа”, по който ще бъдат наети близо 500 безработни лица. Предвижда се субсидирана заетост до 18 месеца на новонаетия персонал. Предвидени са и възнаграждения за наставници в размер на половината от минималната работна заплата за период от 6 месеца. Общият бюджет на процедурата ще бъде 10 млн. лв.