Кметовете искат 300 млн. лв. фонд за пътища

  • 10 август 2020, 10:33
  • Автор Иглика Горанова
  • ИНФРАСТРУКТУРА

Medium 32

От общо 3958 общински пътища у нас лошите са 1200, 900 са в незадоволително състояние, а отличните – едва 200. Това сочи анализ на Националното сдружение на общините (НСОРБ), който бе приет на заседание на Управителния съвет (УС) през юли и с който Kmeta.bg разполага. „На заседанието докладвах информация, че общинските пътища с дължина 19 501 км се нуждаят от 5,3 млрд. лева за възстановяване на нормалното експлоатационно състояние“, коментира Донка Михайлова, зам.-председател на Сдружението. УС е приел предложението в преговорите за Бюджет 2021 г. кметовете да поискат създаване на Национална програма „Общински пътища“ с годишен бюджет 300 млн. лв. Искането на кметовете е Националната програма да бъде управлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство по подобие на националните програми, които се управляват от МОН.

„Според мен е сгрешен моделът на финансиране. Общинската и републиканската пътна мрежа са съизмерими като дължина. В същото време републиканската пътна мрежа получава от бюджета и от европейските фондове седем пъти повече средства. Отчитаме, че ширината на пътищата е различна, както и натовареността й, различни са и изискванията по отношение на републиканската пътна мрежа. Но все пак тази голяма разлика във финансирането обуславя влошаването с всяка година на състоянието на общинската пътна мрежа и ние считаме, че моделът на финансиране трябва да бъде променен“, каза пред в. „Кмета“ Донка Михайлова.

Кметовете искат критериите за достъп на общините до програмата да отчитат състоянието на отсечките, както и разпределението им по райони за планиране, както и да бъдат изработени съвместно с НСОРБ. Предложението им за създаване на програмата да бъде внесено като част от пакета предложения на НСОРБ по Бюджет 2021г., обяви Михайлова.

Каква е картината

По данни на МРРБ към 2020 г. общата дължина на общинските пътища у нас е 19 501,692 км. Състоянието им не е добро, защото повече от 60% от тях се нуждаят от ремонт. 1200 пътища са в лошо състояние, 900 са в незадоволително, което означава, че повредите по тях са до 50%. В задоволително състояние (с повреди до 30%) са 1260 от пътните общински настилки. 392 пътища са в добро състояние, което означава, че повредите са до 10%. И в отлично са 200 от всички пътища. Тези данни означават, че значителна площ от настилката на тези пътища е повредена, с образувани коловози и деформации. Общата дължина на пътищата за ремонт или реконструкция е 11 250 км.

Състояние на настилките

Състояние на настилките Брой пътища

Отлично 200

Добро 392

Задоволително 1266

Незадоволително 900

Лошо 1200

Общо 3958

Освен че общинските пътища не са в добро състояние, и състоянието на съоръженията по тях не е цветущо, показва анализът на НСОРБ. Над 380 от съоръженията, в т.ч. мостове, пътни надлези и подлези, водостоци са в лошо състояние, част от тях в аварийно и едва 86 в отлично.

Част от общините посочват, че за ремонта или рехабилитацията на част от общинските пътища са сключени договори за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Необходимите пари

От изнесените данни за състоянието на общинската пътна мрежа се вижда, че са необходими около 5,3 млрд. лв. за възстановяване на нормалното й експлоатационно състояние.

От НСОРБ отчитат, че този ресурс не може да бъде осигурен чрез какъвто и да е ръст на целевата субсидия за капиталови разходи, нито чрез допълнителни трансфери. Европейският ресурс също не е решение – за информация, със средства от Програмата за развитие на селските райони от 2007 г. досега са реконструирани едва 902 км. Ето защо те засега виждат изход в създаване на Национална програма „Общински пътища“, за да се навакса изоставането в ремонта и реконструкцията на шосетата. Тепърва ще стане ясно дали държавата ще се ангажира с подобно предложение.