Общините стават по-дигитални с най-бързата мобилна мрежа

  • 15 септември 2020, 11:09
  • Автор
  • ИНОВАЦИИ

Medium 11 vivacom

Владислав Димитров, директор „Архитектура, планиране и изграждане на мрежата“ във Виваком.

- Г-н Димитров, преди дни Виваком беше определена като най-бързата мобилна мрежа в Европа в анализ на Ookla. Как постигнахте този престижен резултат?

- След като няколко пъти през годините бяхме отличавани от Ookla като най-бърза мобилна мрежа в България, сега усилията ни бяха оценени и на европейско ниво. Резултатите са базирани на анализ за първата половина на 2020 г., като за периода са направени над 127 000 теста със Speedtest® на Ookla от над 44 000 уникални потребители в България. Мобилната мрежа на Виваком се доказа като най-бързата в Европа*, като отбелязва най-висок Speed ScoreTM **. Това е огромно постижение за нас като телеком – доказва, че стратегията ни за развитие на инфраструктурата и услугите е правилна и дава възможно най-добрите резултати. Успехът не е резултат на еднократно действие от наша страна, а е плод на дългогодишна и целенасочена работа от едни от най-добрите експерти в бранша. Стартирахме трети с лиценз за мобилен оператор на българския пазар, но благодарение на професионализма на нашите служители и правилно насочените инвестиции, сега имаме най-бързата мобилна мрежа в Европа. Добрите резултати, на които се радваме днес, започват още с подбирането на най-добрите физически локации за изграждането на инфраструктурата на мобилната мрежа, възможно най-ефективното използване на честотния спектър и продължават с постоянната модернизация както на оборудването, така и на софтуерната част. Във Виваком на фокус винаги са били услугите за предаване на данни, където стратегията ни е да сме технологичен лидер. Още през 2010 г., едва 18-и в света, стартирахме 3G в ниския честотен обхват и така успяхме да осигурим национално покритие на технологията. Със стартирането на 4G мрежата ни през 2016 следваме агресивна стратегия за прехвърляне на честотен ресурс от старите 2G и 3G технологии и днес почти 90% от мобилните данни са през 4G технология. Постигането на добри резултати е постоянен процес, който се задвижва от всеотдайната работа на служителите ни в цялата страна.

- Какво означава този успех за потребителите и в частност за българските общини?

- Престижът, който идва с тази награда, е и за страната ни като цяло. Мрежите у нас – както мобилни, така и за фиксиран високоскоростен интернет, традиционно са сред най-бързите в Европа. Но сега доказано заемаме първото място в мобилния сегмент. Вярвам, че това ще даде възможност за развитие на бизнеса у нас, както и за привличане на външни инвестиции в България, което е особено важно в тази сложна икономическа и социална ситуация. Настоящите ни клиенти на мобилни услуги могат да се гордеят, че ползват най-бързата мрежа в Европа. А държавните институции и общините, с които работим, могат да използват това предимство за предоставяне на по-добри административни услуги на гражданите и за още по-бързо развитие на дигиталните услуги. Вярвам, че това постижение може да предизвика интереса и на чуждестранни компании, които да развиват дейност у нас. Страната ни вече се утвърди като добра аутсорсинг дестинация за ИТ сферата. Този добър модел може да се приложи и за редица други бизнеси, защото в съвременния свят бързината и качеството на комуникационните връзки е ключов фактор за успех и конкурентоспособност.

- Какво покритие предлага в момента мобилната мрежа на Виваком и какво развитие на мрежата предвиждате занапред?

- Компанията ни винаги се е стремила да предоставя услугите си с еднакво качество на всички свои клиенти, независимо къде ги използват. За нас не е достатъчно да осигурим високоскоростен интернет само в столицата или няколко големи града. При пускането на всяка технология сме работили усилено за разширяване на покритието й и достъпа на повече потребители до нея. Благодарение на това, още в края на миналата година за актуалната 4G технология успяхме да постигнем покритие от 99.94% на населението и 97.58% на територията на страната. С нея даваме възможност на потребителите да използват скорости за мобилен интернет от 112 Mbps за download и 37,5 Mbps за upload. С още по-високи скорости се отличава 4.5G технологията, с която в края на 2019 г. покриваме 90.88% от населението на страната.

- Какви са направените инвестиции до момента в мобилната мрежа на Виваком и какви нови вложения планирате в следващата година?

- Наред с човешкия фактор и професионализма на екипа, финансовите инвестиции са ключов фактор за развитието на мрежата и предлагането на висококачествени услуги. Само за 2019 г. Виваком е инвестирала 205.3 млн. лева в технологичната си инфраструктура. Но както вече споменах, успехът е резултат на дългогодишна и устойчива стратегия. За последните 10 години вероятно сме сред най-големите инвеститори в българската икономика, с вложени над 2 млрд. лева в подобряване на мрежата и в нови продукти и услуги.

Нашата индустрия се развива постоянно и се изискват наистина сериозни средства, насочени в правилните технологии, за да си в крак с тенденциите и да предлагаш най-модерните услуги. Затова тенденцията за високо ниво на инвестициите продължава и през 2020 година, въпреки неблагоприятната икономическа обстановка.

- В ситуацията на пандемия достъпът до дигитални технологии се оказа ключова необходимост за потребителите – и за връзка с близките, и за работа, и за образование. Достатъчно ли е подготвена технологичната инфраструктура за повече трафик и услуги?

- Технологиите имаха ключова роля за поддържането на сравнително нормален ритъм на живот в тази нетипична ситуация, в която изпадна не само българското общество, но и целият свят. Образователната ни система се дигитализира буквално за няколко дни, стотици хиляди хора преминаха на режим на работа от вкъщи, а потребителите масово се обърнаха към онлайн услуги като пазаруване, банкиране, плащане на сметки. Да не пренебрегваме и това, че в тези трудни месеци с повишено притеснение и несигурност в обществото отново технологиите даваха възможност за постоянна връзка с близки и приятели. Дигиталните канали донякъде успяха да компенсират дългата липса на физически срещи и контакти между хората. Представете си колко по-трудни биха били тези процеси, а дори и невъзможни, ако епидемията се беше случила преди 10 години, когато скоростите и покритието на мобилни и фиксирани мрежи бяха много по-ограничени.

COVID кризата се оказа стрес тест за технологичната инфраструктура, който мрежата на Виваком премина успешно. В пиковите моменти сме отчитали увеличение на гласовия трафик до 50% и на трафика на данни до 40%, но успяхме да предоставяме всички услуги на клиентите си без сериозни затруднения. Нещо повече – за периода на извънредното положение осигурихме редица допълнителни и безплатни услуги като повече минути, мегабайти и телевизионно съдържание, за да облекчим хората в тази екстремна ситуация. Мрежата ни е подготвена да издържи на подобни извънредни условия благодарение на последователните ни усилия и правилно насочените инвестиции през последните 10 години.

* Според анализ на Ookla®, основан на данните от Speedtest Intelligence® за първите шест месеца на 2020г. Търговските марки на Ookla се използват с разрешение. Повече информация за мобилната мрежа на VIVACOM на www.vivacom.bg.

** Speed ScoreTM включва измерване на скоростта на изтегляне (download) и качване (upload) на всеки доставчик, за да оцени достигнатите скорости в мрежата.