От 300 до 2000 лв. за бебе отпускат общините

  • 10 август 2020, 10:42
  • Автор Нина Александрова
  • ИНИЦИАТИВИ

Medium 11a

От 300 до 1500 лева помощ дават общини у нас за всяко първо, второ или трето дете. Родителите обаче трябва да отговарят на определени условия - да имат средно образование, жителство, както и да нямат данъчни задължения.

В момента държавата отпуска за първо дете 250 лв., за второ 600 лв., а за трето – 300 лв.

Сред най-щедрите е Община Панагюрище, която осигурява по 1500 лева еднократна помощ за всяко второ и трето родено дете в семейството. Целта е да се насърчи раждаемостта в общината. Родителите, които могат да се възползват от тази помощ, трябва да са жители на общината и да нямат данъчни задължения. Парите за първо детенце са 700 лева. Всичко това общината прилага и при пълно осиновяване на деца в семейства.

Монтана отпуска 300 лева за всяко родено след 31.12.2018 г. дете в общината. Помощта за семействата с второ бебе е 500 лв. Условията, на които трябва да отговарят родителите, са: да имат навършени 18 г. и минимум средно образование, постоянен и настоящ адрес в Монтана, както и да не дължат здравни осигуровки, данъци и такси на общината.

От 9 години насам община Несебър отпуска еднократна парична премия в размер от 2000 лева за двойките, имащи новородено. Разбира се, за да се възползва дадено семейство от тази подкрепа, има условия, които няма как да бъдат пренебрегнати. Те са следните: поне един от родителите на новороденото или осиновеното дете да е с постоянен адрес на територията на община Несебър не по-малко от 5 години назад във времето; новороденото или осиновеното дете също да е жител на морската община.

Финансовата подкрепа от 2000 лева не се отделя само за двойките имащи дете, тя се дава и на тези, които се борят да имат свое отроче. Инициативата помага на семейства с репродуктивни проблеми, като им отпуска сумата за инвитро процедура. Условията към двойките са същите.

Родителите в Свиленград, които имат поне средно образование, ще взимат по 400 лв. за първо дете, а за второ и трето - 500 лв. В община Ботевград пък дават помощи и за завършено основно образование. Майки с висше образование там взимат по 600 лева, тези със средно - по 500 лева, и по 300 лева получават тези с основно образование.

Непълнолетни майки от община Враца няма да получават еднократна финансова помощ, която предоставя институцията за новородени деца. Това разписа изрично общината преди 2 години. Правото на еднократна финансова помощ ще имат единствено лицата, навършили 18 години към датата на раждане на детето. Финансовата помощ ще бъде отпускана на родителите за отглеждане до трето поредно дете включително. Ограниченията не се отнасят за трето поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н.

Еднократната финансова помощ се отпуска при едновременното наличие на няколко условия. Новороденото или осиновено дете трябва да е с постоянен адрес на територията на община Враца и към момента на подаване на заявлението двамата родители са с настоящ адрес на територията на община Враца, като единият от тях има постоянен адрес тук, не по-малко две години от датата на подаване на заявлението декларация. Това дава възможност и на родители от Враца, които са студенти в други градове, също да имат възможност да получат еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете.

Размерът на еднократната финансова помощ, която отпуска Враца за всяко новородено или осиновено дете, е 300 лв., а по 350 лв. получават новородените близнаци. Същият паричен стимул има и за родителите в Брезник.

Аврен помага на студентите си

Въпреки малкия си бюджет варненската община Аврен от години плаща на студентите си да учат. От местната хазна се поемат семестриалните такси на бъдещите висшисти, които живеят в общината. Това е част от местната политика да поощрява младите да продължат образованието си, за да се преодолее в бъдеще острият дефицит от подготвени кадри в администрацията. Студентите трябва да имат висок успех и да не са прекъсвали следването си, като засега не са ангажирани с изискването за работа в Аврен.

В Баните детските градини са безплатни

Помощи за новородени отпускаше и Бяла, но вече не го прави. Причината е, че родителите не са харчили парите по предназначение, а някои от тях са превърнали даването на еднократна помощ за бебе в бизнес.

От тази година Община Баните ще изплаща премия от 1500 лв. за родителите на всяко бебе. Средствата за подпомагане на младите семейства, които остават в родопската община, са предвидени в бюджета за 2020 г. Детските градини в Баните са безплатни за родителите. Общината е изправена пред тежък демографски срив, населението е намаляло с една трета през последните 10 г. За да се преодолее недостигът на кадри като медицински сестри, рехабилитатори, строителни инженери, общината възнамерява да приеме решение, с което да се плащат семестриалните такси на студенти от Баните в определени специалности.

Децата на Шумен спортуват без пари

Всяко едно дете в община Шумен може да спортува безплатно. Това е факт вече повече от 50 години, след като ръководствата на общината през годините финансират дейността на Ученическа спортна школа „Хан Крум“. В нея се практикуват спортовете футбол, художествена гимнастика, лека атлетика, баскетбол, хандбал, волейбол, карате, шахмат и лечебна гимнастика. В спортната школа с деца и ученици се занимават висококвалифицирани учители и треньори, всеки един специалист в своята област.

Учебно-тренировъчната дейност в школата се осъществява изцяло с финансиране от страна на община Шумен, което позволява на децата да се занимават със спорт в свободното си време. Подобни спортни школи преди години имаше почти във всеки един град в България. С днешна дата УСШ „Хан Крум“ в Шумен е едно от малкото подобни звена, оцеляло в страната и запазило изцяло спортната си дейност.