Петър Статев: Умните хора и градове движат промяната

  • 13 октомври 2020, 12:13
  • Автор
  • ТЕХНОЛОГИИ

Medium 19 %d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80 %d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b2

Петър Статев е предприемач, създал и управляващ Смартком Груп (Смартком България, Смартком Турция, Смартком Англия, СмартЛаб) - бизнес с 30-годишна успешна история; инвеститор и ментор в стартъп компании; член на управителните съвети на редица високотехнологични фирми; председател на надзорния съвет на София Тех Парк; основател и председател на Управителния съвет на ИКТ Клъстер.

- Г-н Статев, в България вече стартира първата 5G мрежа на Виваком в 27-те областни центъра. Какви промени ще донесе това за потребителите?

- Първо искам да поздравя ръководството на Виваком за тази стъпка, направена в условия на дискусия в обществото дали има нужда от 5G, вредна или полезна е технологията. За съжаление най-гласовите позиции, включително на европейско ниво, издават некомпетентност и предубеденост. Да припомня, че преди много години „лудитите“ в Англия (1811-1812 г.) са чупили тъкачните станове, защото са се страхували, че им отнемат работата. Това не е спряло промишлената революция. Днес в условията на глобалните пазари и тотална конкуренция способността на обществата да адаптират в живота най-новите технологии ще предопредели тяхната конкурентоспособност.

Що се отнася до това как наличието на 5G достъп ще се отрази на потребителите, трябва изрично да отбележим, че технологията е част от цифровата трансформация на индустрията и обществата. Този първи етап на предлагане има за цел да провокира клиентите да открият кои приложения им носят най-много полза и са потребни.

- Мрежата от ново поколение се очаква да има по-траен и значим ефект в сфери като индустрията и автоматизираното производство, телемедицината, дигиталното образование. Разкажете повече за тези нейни приложения.

- Вашият въпрос може да се обобщи с една фраза: свързан свят, в който хора и машини работят заедно в реално време и така рязко увеличават ефективността на действията си или вършат дейности невъзможни до момента. Пример за това е кризата с коронавируса. Когато в едно семейство има две деца, учещи във виртуални класни стаи, и двама родители, работещи дистанционно, качеството на достъпа до интернет определя дали изобщо е възможно това семейство да учи/работи. Нека предположим, че единият родител търгува на стоковите или фондови борси. Цените на продуктите варират значително в рамките на милисекунди и един бавен достъп до интернет би довел до значителни рискове и даже загуби. У нас вече са налични роботизирани операционни зали/роботи, позволяващи лекарят да е далеч от мястото на операционната. Времето за пренос на данните от скалпела и сондите е критично за изхода от операцията. Дотук дадените примери се отнасят за стационарно работещи/учещи потребители. А сега си представете всичко, казано по-горе, извършвано от мобилен потребител. Отговорът е очевиден: само мобилни мрежи с високо качество, отказоустойчивост и ниско закъснение могат да осигурят необходимия комфорт на работа/учебен процес/живот. И тези мрежи се наричат 4G/LTE/5G. В интерес на истината трябва да кажем, че в света вече се работи по 6G технологии. И накрая - в световен мащаб все повече се увеличава броят на хората, наречени „цифрови номади“ – те обикалят света и не спират да работят, творят, лекуват, пишат и т.н.

- Искаме да живеем в умни градове. Как може да помогне за това новата мрежа?

- Видимите измерения на понятието „умен град“ понастоящем са няколко: оптимизиране и управление на трафика в реално време, контрол на чистотата на средата/въздуха, управление на отпадъци, енергийна ефективност, безопасност и т.н. Предстои замяна на колите с двигатели с вътрешно горене с хибридни/електрически, а след това и появата на напълно автономни коли. Ключов проблем за автономните коли е способността им да комуникират с центровете с бази данни за града, улиците, системата за управление на светофарите в реално време. Решението на този проблем се нарича 5G.

- От какви нови услуги ще могат да се възползват кметовете и общините с разгръщането на 5G мрежа?

- На първо място, новата технология може да осигури надеждна и много по-бърза връзка на мобилни екипи на кметствата с техните централи. Не бива да се подценява и възможността все повече хора да имат гъвкаво работно време и място, което би повлияло на качеството на живота в тези населени места. Важно е да отбележим, че навлизането на нови технологии, в частност 5G, е еволюционен процес – с наличието на новите мрежи потребители и доставчици на услуги взаимно ще обогатяват изисквания/очаквания и предлагане на нови услуги. Особено голямо е влиянието на новите мрежи върху начина, по който младите хора се забавляват, учат, социализират. Налице е предпочитание комуникацията със света – новини, филми, разговори, запознанства, игри и т.н., да се извършват през мобилни устройства. Именно тези потребители са движещата сила на технологичната промяна. И те очакват техните общини/кметове да общуват и работят за тях по същия начин.

- У хората се появиха притеснения относно безопасността на 5G, най-вече заради разпространението на фалшиви новини по темата. Какво казва всъщност науката?

- Позволявам си да повторя: въвеждането на 5G мрежите за достъп е еволюционен процес. В началото ще се използва наличната от 4G инфраструктура, надградена с по-умно управление и по-ефективни радиотрактове/протоколи. Постепенно ще се изгражда и новата инфраструктура – по-голяма плътност на оптичните мрежи, повече и по-интелигентни базови станции, повече щадящи ефира и енергийно ефективни. От тази гледна точка 5G мрежите не са по-опасни от съществуващите 2/3/4G мрежи. Всъщност не ми е известно който и да е от апологетите на „заплахата 5G“ да се е отказал от 4G смарттелефона си или да спре да комуникира в социалните мрежи, отново през мобилното си устройство. А и до момента няма медицинско заключение, че 5G технологиите са опасни за здравето на хората повече от която и да е друга безжична технология. Изключително важно е да спомена, че от 3G насам техническите решения за оборудването, протоколите за управление и изобщо параметрите са стриктно стандартизирани от най-добрите специалисти в световен мащаб, работещи под шапката на 3GPP форума. Да подозираме най-светлите умове от цял свят (в 3GPP форума са представени всички континенти/страни/производители/потребителски организации - https://www.3gpp.org/about-3gpp) в конспирация срещу човечеството е несериозно.