01
Брой

Брой 60, октомври 2020

Обратно Новина Следваща

Солени глоби за ученици без маски

  • 13 октомври 2020, 11:42
  • Автор Иглика Горанова
  • МЕРКИ

Medium 02a

Директорите на училища все пак ще бъдат глобявани, ако учениците в училището не носят маски. За това сигнализираха пред Kmeta.bg директори. Те са получили информацията от инспектори от столичната Регионална здравна инспекция (РЗИ). Първоначално беше обявено, че няма да има глоби за неносене на маски в училище, но тези информации – оказва се - не са съвсем верни. Глоби ще има, но те ще бъдат предшествани от предупреждение и предписание. От Съюза на работодателите в системата на образованието обаче съобщиха преди дни друго - че са имали среща с представители на РЗИ, Министерството на образованието и науката (МОН) и Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), на която са се разбрали директорите да не бъдат санкционирани, ако децата не носят маски. Съобщението беше, че санкциите ще бъдат налагани за системно неспазване на мерките по дезинфекция и осигуряване на дистанция в училищата. Т. е. спор по глобите за неспазване на мерките за дезинфекция няма, но за маските остава. Още повече че родителски организации се обявиха срещу носенето на една и съща маска с аргумента, че не е ясно от какво предпазва тя децата. „Истината е, че малка група хора са гръмогласни, а българският учител не е толкова гръмогласен и в обществото обикновено се чуват повече аргументите на първите“, коментира ситуацията пред Kmeta.bg директорът на 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов. Според него трябва да се променят нагласите и да се носят маски. На същото мнение е и Мая Гешева, директор на НСФГ.

Проблемът с глобите наистина е сериозен, защото учители и директори трудно могат да задължат учениците да носят маска, ако родителите им вкъщи им говорят нещо друго. Притесненията не са безпочвени, защото, от една страна, директорите нямат в бюджетите си суми от по 5 хил. лв., за да плащат глоби, а от друга страна - учителите се натоварват допълнително с охранителни функции. В междучасията, вместо да попълват дневници или да се готвят за другия час, обикалят по коридорите на училищата и дебнат кой не носи маска. „Превърнали сме се в пъдари“, коментираха учители. Допълнителни притеснения има и дали парите за дезинфекциращи препарати ще стигнат, или ще се налага да се отпускат още средства. „Ясно е, че тази година ще е трудна за всички в образованието, но може да се мисли за отпускане на още средства за дезинфектанти“, коментираха пред Kmeta.bg от МОН.

Какво казва РЗИ

От столичната РЗИ потвърдиха пред Kmeta.bg, че ще налагат санкции при констатирани случаи на липсваща организация на изпълнението и вътрешен контрол на противоепидемичните мерки в организираните колективи. Такива са системно неносене на лични предпазни средства (маски, шлемове) от учениците, учителите, персонала, в т. ч. и външни посетители в общите закрити части на учебната сграда, неспазване на изискванията за провеждане на обеззаразителни мероприятия на средата, неспазване на указанията за провеждане на учебния процес, почивките и храненето на учениците. Първо ще се издават предписания с конкретни мерки от страна на столична РЗИ и при установени повторни нарушения или неглижиране на предписаните корективни действия ще се налагат административни наказания при осъществения насочен здравен контрол по постъпили многократно сигнали. Това означава, че директорите ще бъдат глобявани, ако РЗИ констатира, че има ученици и учители без маски.

Наказанията

Санкциите са предвидени в административнонаказателните разпоредби, чл. 209а от Закона за здравето, като размерът на глобите се определя в зависимост от тежестта на нарушението и обстоятелствата при извършването му. Който наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.

„До момента нямаме сигнал за наложени такива глоби. Ако това се случи въпреки нашия разговор, е ясно, че ще се даде широка гласност на такива глоби и това ще рефлектира върху органа, който глобява“, коментира пред Kmeta.bg Диян Стаматов.

Дистанционните центрове - с въпросителни

Обещаните дистанционни центрове, в които да се извършва обучение в електронна среда, ако се наложи такова при излизане на училищата в карантина, са все още с неясен статут, показа проверка на Kmeta.bg. От МОН потвърдиха, че около 15 училища са дали заявка да изградят такива центрове, но до момента не се знае колко е броят на учениците, които искат да се обучават в тях. Както и дали ученици от други училища ще искат да се запишат в тях.

Проблемът е, че всяко отделно училище си има система на преподаване и оценяване и не е ясно, ако деца от едно училище с такъв модел на преподаване искат да се запишат в такъв център, където моделът ще е друг, доколко ще са съвместими оценките, които получават в центъра, с тези в училището им. Затова като най-добър вариант се очертава всяко училище да организира обучение в електронна среда, в случай че се наложи да се мине на дистанционна форма на обучение.Диян Стаматов: Училището не трябва да бъде надзирателна рота

Родителите осъзнават потребността на присъствената форма на обучение като най-силна и водеща

Диян Стаматов е директор на 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в столицата, председател на Съюза на работодателите в системата на Народната просвета, бивш заместник-министър на образованието и науката.

- Г-н Стаматов, след среща на Съюза на работодателите в образованието, МЗ и МОН беше оповестено, че директорите няма да бъдат глобявани заради неносене на маски от страна на ученици. Същевременно директори заявиха, че от РЗИ са им обяснили, че ще ги глобяват. В крайна сметка ще носят ли материална отговорност директорите или не?

- Тази среща беше проведена в присъствието на зам.-министъра на образованието, който отговоря за РЗИ-тата в цялата страна, на нея беше и шефът на столичното РЗИ. Те категорично заявиха, че за негативното отношение от страна на учениците към носенето на маски няма да се налагат глоби на директорите, но трябва да има много стриктно спазване на всички останали мерки като дезинфекция и хигиена, топла вода и сапун, а ръководствата на училищата трябва стриктно да спазват контрола по отношение на необходимите мерки. Колкото до носенето на маските, това е казус, който не е чисто образователен. В медиите и обществото той е проблем, който разделя мненията. Много родители са на мнение, че децата им не трябва да носят маски и на тези ученици няма как да им бъде вменено подобно задължение, като се има предвид, че идват със съвсем друга нагласа. Училището не може и не трябва да бъде наказателна рота, в която се налагат санкции заради различни мнения на родители. По-скоро ние сме място, където се изслушват различни мнения и се съобразяваме с всички възможни становища на родители, като в същото време трябва да спазваме мерките, които са предписани от МОН и здравните власти.

- Да, но заради заплахата от санкции в момента ситуацията е такава, че учителите са в ролята на пъдари, следят в коридорите кой не носи маска, правят забележки и като цяло атмосферата на места е напрегната. Вие бяхте този, който предложи дебат по темата. Докъде стигна тази идея?

- Този дебат трябва да продължи. Ясно е, че разбирането в световен мащаб е, че маските са превенция по отношение на COVID-19 и без да влизам в конфронтация с родители, които са на противоположно мнение, ние трябва да създадем такива условия, при които да са предпазени и учениците, и учителите. Защото ако учителите се разболеят, няма кой да учи тези ученици. Дебатът е много труден и сложен поради ред причини и една от тях е, че учителите, които са много съвестни хора, дисциплинирани и отговорни, не са гръмогласни, както една малка група хора, които са на противоположно мнение. И тъй като аргументите на тази малка група хора излизат на преден план постоянно, остава впечатлението, че тяхното мнение е единствено вярно и правилно, а това не е така.

- Ако все пак РЗИ реши да налага глоби и да „изпразва“ училищните бюджети заради неносене на маски, към кого трябва да се обръщат директорите?

- На този етап няма наложени такива санкции от РЗИ. Чрез медиите апелирам към РЗИ да осъзнаят, че ако те са рестриктивен финансов и санкциониращ орган, училищата са притегателен център за много ученици и ние не трябва да прилагаме такива рестрикции. Ако бъдат наложени такива санкции, въпреки обещанията, това много бързо ще се популяризира и много бързо ще рефлектира върху структурите на здравното министерство.

- Прозрачните пластмасови маски, които учителите са длъжни да носят в час, пречат на учениците от последните чинове да чуват какво се преподава, което също е проблем. Как ще се реши той?

- Така е. При носенето на маски и шлем не се чува и много от звуците се изкривяват. Това, което се опитах да направя в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, е да сложа по един пластмасов параван, зад който да стои учителят. Това е мястото, в което той може да преподава – прав или седнал, както предпочита, и да говори ясно и спокойно по темата. Това е една от възможностите.

- Другата възможност е училищата да закупят микрофони…

- Това също е възможност, защото децата вкъщи са постоянно със слушалки и микрофони и едва ли ще им се стори нещо много странно, ако учителят е с микрофон.

- Докъде стигна идеята за създаване на дистанционни центрове, в които да се запишат ученици, които искат да учат онлайн? Тази форма на обучение няма ли да влезе в противоречие с програмите на училищата, в които са записани учениците?

- Промените в Закона за училищно и предучилищно образование се приеха скоростно и ние в училищата бързо се наехме да организираме форми на обучение, различни от присъствените. Ще ви дам един пример. В нашето училище първоначално имахме 30 заявления за обучение в неприсъствена форма, а сега те са едва 10. Това означава, че родителите осъзнават потребността на присъствената форма на обучение като най-силна и водеща. За останалите 10 деца се опитахме да организираме обучение в електронна среда в самото училище. Нито едно дете не насочихме да се обучава към бъдещите дистанционни центрове, защото сме с разбирането, че училището, в което учат, си има своята уникалност. Те са се записали да учат тук, а не в дистанционен център. Най-правилният подход е всеки ученик да учи в училището, в което е записан. Самият аз не съм наясно каква ще е потребността да се създава във всяка област дистанционен център за обучение, защото смятам, че броят на децата, които искат да се обучават онлайн, ще намалява още повече. Може би един дистанционен център в столицата ще е достатъчен.