Умните градове вече са бъдещето

  • 10 ноември 2020, 12:20
  • Автор
  • SMART CITY

Medium 10 n  1

В забързания ритъм на живота и навлизащите технологии е много важно общините да са в крак с новото време. Именно за това е и категорията Smart City. Тя отличава тези, които използват умни технологии, умни светофари, смарт системи в градския транспорт, имат ново и добре изградено видеонаблюдение, улично и парково осветление, свободни зони за ползване на интернет в населените места, специално създадени мобилни приложения, дигитални карти, с добри предпоставки за развитие на бизнес, с достъп до електронни услуги, с развитие на e-община, с умни и подземни контейнери.

Пловдив, Козлодуй и Ивайловград грабнаха златото за Smart City. Кметовете Здравко Димитров на Пловдив, Маринела Николова на Козлодуй и Диана Овчарова на Ивайловград се поздравиха с победа в категорията.

В община Пловдив функционира видеонаблюдение. Интегрирана е система за управление на заседанията на общинския съвет. Наред с това се обръща внимание и на учениците чрез дигитална класна стая. И това не е всичко в планирането за бъдещето на града. В момента се правят тестови проекти за управление на боклука и умно паркиране.

„Усилията на Община Пловдив в посока дигитализация и въвеждане на нови технологии не са останали незабелязани и заслужено получиха своето признание, за което искрено благодаря на организаторите на конкурса и на нашите партньори от VIVACOM, които ни подкрепят с иновативни предложения и решения, които са толкова важни за подобряване на градската среда“, коментира кметът на Пловдив Здравко Димитров в телефонен разговор с нашата медия.

„Тази награда ще бъде голяма мотивация за екипа на общината да продължи да работи здраво в тази посока. Дигитализацията е процес, по който тепърва има още какво да се прави. Работата от дистанция откри съвсем нови хоризонти пред нас. Училищата са само едни от добрите примери – успяхме да вдигнем облачните технологии. Много от учебните заведения напредват бързо и са на нивото на училищата от Западна Европа“, заяви зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов, който получи наградата.

Община Козлодуй също залага на видеонаблюдението. В последните години то се изгради като базова услуга, която е доказано, че е необходима и помага за решаване на проблемите, свързани със сигурността в града. Тук е налице и дигиталната класна стая, която е голям плюс в онлайн обучението.

Въпреки че е малка община, Ивайловград също е инвестирала във видеонаблюдение.

„В ръцете си държа награда, която е доказателство, че и малките градове имат място в развитието на съвременните технологии, и че информационните са онази важна част, която дава представа за „умните градове“. Със системата за видеонаблюдение гарантираме спокойствие и сигурност на жителите на Ивайловград. Правим стъпки, с които доказваме, че можем да вървим напред“, каза кметът на Ивайловград Диана Овчарова.

Цялостно видеонаблюдение в Козлодуй

Козлодуй вече разполага със система за видеонаблюдение в града и четирите села. Цялата община е снабдена с камери, разположени в над 200 точки. „Идеята ни е да повишим качеството на живот на местното население“, обясни пред Кmeta.bg градоначалникът Маринела Николова.

„Със съдействието на VIVACOM се реализираха няколко смарт проекта, които се отразиха пряко на сигурността на общината, възможностите за интернет достъп в ключови за общината зони, чрез реализацията на проект по европейската инициатива WIFI4EU. В момента се внедрява решение за електронно провеждане на заседанията на общинската администрация, включително и с електронно гласуване на решения.

Системата за видеонаблюдение се състои от камери, разположени на ключови за населените места на общината локации. Цялата информация се събира централизирано, като в реално време се наблюдава в двата мониторинг центъра, разположени в сградата на Общината и в РПУ – Козлодуй. Системата използва защитена комуникационна среда, като разполага със съвременни аналитици, които осигуряват един модерен и ефективен мониторинг на градската среда. Чрез системата се повишава както сигурността на гражданите, така и сигурността на ключови за общината обекти, с което се осигурява и устойчивост на инвестициите за тяхното развитие.

Smart WIFI зони – Община Козлодуй беше сред първите общини в България, получила европейско финансиране по инициативата WIFI4EU. Изградени са 9 безжични зони за свободен интернет достъп, с което, от една страна, се повиши удовлетвореността на жителите на общината, а от друга страна, общината стана сред първите общини в Европа, разполагаща с модерна инфраструктура за достъп до общоевропейски мрежи за ресурси и услуги. Съгласно изискванията на инициативата, всеки регистриран за достъп до мрежата на проекта може да ползва услугите от всяка друга мрежа в Европа, изградена по правилата на WIFI4EU. В момента работим по внедряването на проект за дигитализация на работата на общината и нейната администрация. Това ще даде нови възможности на жителите на общината за по-добра информираност, по-добър достъп до администрацията и в крайна сметка по-добро взаимодействие между общината и хората. Работим и по други смарт проекти, които са още в начален стадий, но сме убедени, че ще донесат допълнителни ползи на нашите съграждани. Разработваме идеи по темата за електронно образование, умно сметосъбиране и др.“, каза още Николова.

Ивайловград следи възлови точки

Ивайловград вече има видеонаблюдение във възлови точки на общината.

„По препоръка на охранителните институции, съоръженията за видеонаблюдение са поставени в парковите зони и кътовете за игра, на входа на града, в кварталите и на други места“, обясни пред Кmeta.bg градоначалникът на Ивайловград Диана Овчарова. Системата за видеонаблюдение включва стационарни камери и подвижни - с по-голям периметър на заснемане, които освен на възловите места в града, са изградени и на отбивките към населените места.

Овчарова е убедена, че видеонаблюдението ще помогне за осъществяването на по-добър контрол и охрана.

„Неоспорим факт е, че изграждането на такива системи намалява рисковете в пъти и ефективно спомага за опазването на обществения ред. Специални благодарности на VIVACOM за старт решенията, които ни предоставиха. Видеонаблюдението в нашата община съдържа 11 точки за видеоконтрол, които са с наличие на аналитичен софтуер, разпознаващ лица и регистрационни табели на автомобили. Всичко това ще бъде надградено и по локални административни обществени сгради – детски градини, училища, домове и др.“, добави Овчарова.

Освен видеонаблюдение, Ивайловград има и безплатен интернет на 7 възлови места - в пространствата около Градската градина, на площада, в музея, на Детския атракцион и спортното игрище в квартал „Дружба“. Интернет има и във всички училища в Ивайловград, а във всеки клас - по един лаптоп. Не са забравени и детските градини. Всички са снабдени с интерактивни дъски. Малчуганите разполагат и с лаптопи от общината. „С тяхна помощ преподавателите формират знания по отделните учебни предмети. Използват интерактивна хардуерна технология, която включва интерактивна дъска, лаптоп, мултимедиен проектор и индивидуални таблети за децата, които се използват дозирано, за кратки образователни задачи, визуализирани на дъската“, завърши кметът на Ивайловград Диана Овчарова.