Благоевград слага филтри за по-чист въздух

  • 17 октомври 2018, 15:14
  • Автор Владимир Симеонов
  • ИНТЕРВЮ

Medium %d0%9a%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2

Д-р Атанас Камбитов е кмет на община Благоевград от ноември 2011 г. Роден е на 30 април 1967 година в Благоевград. По професия е лекар. Има магистърска степен по стопанско управление от Университета за национално и световно стопанство. Бил е общински съветник и депутат, преди да се яви на местните избори. Семеен, баща на три деца.

- Г-н Камбитов, вижда ли се краят на мащабните ремонти в града?

- Проектите, които се изпълняват в момента в Благоевград, са в график и скоро ще бъдат завършени. Те са на стойност около 100 милиона лева. Решаваме проблеми, трупани десетки години – не само в центъра, но и в кварталите. Ремонтират се улици, площад, тротоари. За един кмет няма пълно щастие, наясно съм с това. Ако бездейства, ще го критикуват, ако работи, пак няма да му се разминат критиките. Предпочитам да работя и да правя нещо за града, а не да стоя със скръстени ръце. Все ще се намери някой, който е недоволен. И вкъщи, когато си правите ремонт, също има неудобства. Просто е необходимо търпение и разбиране.

Затова искам да кажа крайните срокове на всеки един проект, за да няма повече спекулации в публичното пространство. 

Започвам с ремонта на площадното и подплощадното пространство пред сградата на общината, който ще завърши до 28 ноември. Възможно е изпълнителите да съкратят този срок с 10-15 дни, ако времето не се развали. Работата по изграждането на велоалеите в града, които са с дължина от почти 4 километра, ще приключи до 16 октомври.

Трябва да се знае от всички, че рехабилитираната площ в града е цели 78 000 квадратни метра, което включва и подмяна на плочки, и озеленяване. 13-те милиона лева за обновяване на градската среда са целеви средства по Оперативната програма, с тях не може да се прави нищо друго. Това означава, че парите са дадени за велоалеи, площад, улична инфраструктура, тук са улица „Марица“ и улиците в IV микрорайон, тротоари. Улица „Марица“ по договор трябва да е готова до 3 ноември, но може да има две седмици увеличение. Сградата на общината пък ще е завършена до 27 ноември. Крайният срок за приключването на работата на трите блока със 172 социални жилища, в които ще живеят млади семейства, е 10 ноември.

- На какъв етап е строежът на депото за битови отпадъци?

- Справяме се, макар че никак не е леко изпълнението. Крайният срок за довършването му е 18 декември тази година. Подписах поредния договор с ПУДООС за финансирането, което е поетапно. Най-важното е, че финансирането ще бъде обезпечено. Има текущи проблеми като при всеки проект, но за щастие всичко върви в ритъм. Това е много сложен проект. С приключването му ще се изпълни най-сложният проект на регионално депо за битови отпадъци в цялата страна, защото то се прави в границите на съществуващото депо. Сега се разглеждат технически предложения на процедурата за избор на изпълнител на компостиращата инсталация. Остава да се подпише договор за анаеробната инсталация с министерството. Като комплексно решение – регионално депо за битови отпадъци, компостираща и анаеробна инсталация, ще имаме едно от най-модерните депа в България.

- За един управник е важно да си „сверява часовника“ с гражданите. Това ли е причината за новата инициатива „Ти предложи. Кмете, направи“?

- Това е част от диалога ми с жителите на общината. Целта е да се събират предложения от тях за реализиране на общественозначими проекти. Ще бъдат организирани срещи с всички домоуправители в града, по време на които ще бъде разяснен редът на подаване на предложения. На практика жителите на Благоевград ще имат възможност да дават свои предложения и мнения за обектите, които трябва да бъдат изградени или ремонтирани.

Служители на общината ще организират срещи с гражданите, по време на които ще бъдат обсъждани проблеми в централната градска част и в кварталите. Ще бъде обособено и изнесено работно място, където хората могат да дават своите идеи. С цел постигане на максимални резултати и улеснение на хората ще бъде разкрита и електронна поща, на която ще се приемат предложения. Те ще се систематизират в списъци и ще се разглеждат от специална комисия. Одобрените предложения ще бъдат реализирани, като ще бъдат предвидени средства в бюджета на община Благоевград за 2019 година. Намеренията ни са да създадем един фонд за гражданска инициатива. Ще заделим средства в бюджета и гражданите ще могат да кандидатстват с проекти, най-добрите предложения ще бъдат реализирани.

- Ще има ли скоро система за видеонаблюдение в града?

- В момента тече процедура за избор на изпълнител за внедряване и поддържане на система за електронно видеонаблюдение в Благоевград. Стойността е 2,1 милиона лева без ДДС. Видеонаблюдението ще обхване абсолютно цялата територия на града - централна градска част и кварталите. Ще акцентираме на невралгичните зони, за тази цел имаме и направен анализ. Идеята е след самото изграждане Центърът за наблюдение да бъде предаден на полицията и органите на реда да осъществяват контрола. Самата система ще отговаря на най-високите технологични изисквания. Тя ще бъде с максимален брой функции, като ще има и опция за проследяване на регистрационни номера, които ще се снемат при нарушение или ПТП, както и възможност за управление в кризисни ситуации.

Видеонаблюдението ще се изгражда поетапно, като  условието към фирмата изпълнител ще бъде изплащането да става на малки вноски при голям процент изпълнение, като по този начин интересите на общината и гражданите ще бъдат защитени.

- Благоевград има проблем с качеството на въздуха. Какви мерки предприема общината за справянето с този проблем?

- През септември общинският съвет прие „Програма за качеството на атмосферния въздух на територията на община Благоевград“. Тя е разработена по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Основната цел е да се осигури здравословна околна среда. С реализирането на заложените мерки качеството на атмосферния въздух на територията на Благоевград ще бъде приведено в съответствие с нормативните изисквания. В Програмата има ясно формулирани цели за  постигане на оптимални резултати. В момента община Благоевград прилага план за качеството на въздуха, в който са заложени мерки за намаляване на емисиите от транспорта и отоплението на обществено-административните и жилищни сгради. В резултат на това замърсяването с фини прахови частици  от локалните отоплителни инсталации на обществените сгради е силно редуцирано.

Специален филтър, предназначен за инсталации на твърдо гориво, бе монтиран експериментално на сградата на детската градина в благоевградското село Зелен дол преди година и половина. Община Благоевград има готовност да монтира подобни филтри на различни обществени и жилищни сгради. Целта е фините прахови частици да бъдат задържани, за да бъде подобрено качеството на атмосферния въздух.

Мерките, които се предвижда да бъдат взети на местно ниво,  са свързани с газифициране на битовия сектор – поетапно увеличаване броя на домакинствата, отопляващи се с газ от централен източник. Също така подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, поставяне на филтри за ФПЧ10 на комините на горивни инсталации на твърдо гориво. Предвижда се обновяване на автобусите от градския транспорт, с автобуси, отговарящи най-малко на стандарт за вредни емисии ЕВРО 5, автобуси на газ и/или електрически и хибридни автобуси. Сред мерките са въвеждане на зони с ниски емисии, редовно измиване на основните пътни артерии, благоустройство на крайпътните и междублокови пространства, озеленяване на свободните площи, поддържане в добро състояние на пътната настилка, контрол на строителните дейности на територията на общината.

Правителството също се опитва да реши този проблем. Данъкът върху леките автомобили от догодина ще се изчислява по нова формула, която включва и екоелемент. Освен мощността на двигателя и годината на производството вече ще е важен и екологичният стандарт, с който разполага автомобилът.

- Кои са важните проекти за следващата година в община Благоевград?

- Всички проекти са важни, защото касаят жителите на нашата община. В момента работим по два проекта заедно с Неврокопска епархия. Единият е за ремонт, рехабилитация и възстановяване на централния катедрален храм „Въведение Богородично“, който се нуждае от обновяване заради течове и мухъл. Тук ще включим за ремонт и възрожденския комплекс „Вароша“. Ще кандидатстваме за одобрение и средства във Фонда на фондовете, като сумата е между 7 и 9 милиона лева. Готвим и проект за санирането на сградата на Народно читалище „Никола Вапцаров-1866“.  В тези проекти ще заложим и изграждане на атракционна релсова линия, която ще свързва парк „Бачиново“ с Мемориалния комплекс „Вяра и памет“.

Чакаме всеки момент Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим и църквата да станат готови с изработването на проекта, тъй като това е техен ангажимент. Когато това стане факт, ние в рамките на месец ще реагираме и ще направим първа копка на новата църква в парк „Македония“.

Предвиждаме да ремонтираме два басейна, затворени преди десетки години, в Шесто СУ „Иван Вазов“ и в в 11-о ОУ „Христо Ботев“. Те трябва да са готови следващата година и в тях да плуват децата на Благоевград.

Догодина ще стартира строителството на подлез, който ще свързва благоевградския квартал „Грамада“ с останалата част на града. С този проект ще бъде решен един от основните проблеми за жителите на квартала, който съществува от десетилетия - преминаването на целия автомобилен трафик и пешеходците през железопътен прелез.

- Фестивалът „Франкофоли“ се превърна в музикалната емблема на Благоевград. Започна ли вече подготовката за петото му издание?

- Положихме много усилия, за да възстановим този знаков за града ни фестивал. Вече са ясни датите на петото поред издание. На 21 и 22 юни 2019 година музикалното събитие отново ще доведе в Благоевград едни от най-популярните френски и световни музиканти, както и десетки хиляди меломани. Концертите ще бъдат на терена на парк „Македония“, където миналата година се събраха над 25 000 фенове на музиката. Водят се преговори с част от най-актуалните изпълнители на световната сцена.

С този фестивал община Благоевград зае първо място в класацията за Годишните награди за туризъм, организирани от Министерството на туризма в края на миналата година. Престижната награда бе в категория „Туристическо събитие през 2017 година“.

До момента в четирите издания в Благоевград участие взеха звезди като френския рапър Метр Гимс, ексцентричната Ройшин Мърфи и очарователната германка от нигерийски произход Ayo, голямите френски артисти Патрисия Каас, ЗАЗ, Имани, Нувел Ваг, Джипси кингс, DJ Боб Синклер...

Фестивалът  LesFrancofolies /Ле Франкофоли/ е най-големият международен фестивал за съвременна франкофонска музика, който се провежда всяка година от 1985 насам в град Ла Рошел, Франция. Освен ежегодните издания на фестивала във Франция, „Ле Франкофоли“ се провежда в Монреал, Канада, а също и в Спа, Белгия. Има изнесени издания в Ню Йорк, Буенос Айрес и Берлин, а от 2015 година – и в Благоевград.

- Година преди местните избори обявихте, ще се кандидатирате за трети кметски мандат. Кои са мотивите ви?

- Ще се кандидатирам, защото доста неща направихме с моя екип за общината, но има още много работа. Притежаваме ясната визия как това може да се случи. Разчитам на екипа си, на цялата общинска администрация. А последната дума ще имат гражданите. Глас народен-глас божи. Вярвам в това, което върша, и вярвам, че то ще бъде оценено от съгражданите ми. Въпреки че се намират и такива, които се опитват да обезсмислят труда на общинската администрация с безпочвени обвинения. Но направеното, инвестициите в благоустрояването на града ни, няма как да бъдат зачеркнати от когото и да било.