Дуалното образование е пътят към мотивирани ученици и достатъчно кадри

  • 19 юни 2018, 13:27
  • Автор Михаела Благоева
  • МНЕНИЕ

Medium tanyo stojchev

Как да превърнем образованието в лост за борба с липсата на кадри на пазара на труда у нас? Кое мотивира младежите да учат и работят? Какви умения трябва да притежават днешните ученици, за да се реализират успешно след ученическата скамейка? КМЕТА.bg разговаря с Таньо Стойчев, директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София от 2005 г. досега.

- Г-н Стойчев, как образованието може да се използва като лост за справяне с липсата на кадри на пазара на труда?

- Призванието на професионалното образование е да подготвя кадри за пазара на труда. Въпросът обаче е те да отговарят на реалната потребност към момента, което означава учениците да бъдат приемани по актуални професии и специалности и да имат повече часове за практика, за да има качество на професионалното образование по съответната специалност.

- Кои са професиите на бъдещето и дефицит на кои кадри ще се усеща в близките години у нас?

- Още преди да започне утвърждаването на план-приема за настоящата учебна година, МОН изготви списък с професиите и специалностите, при които има трайна липса на кадри. Те са в няколко професионални направления като транспорт, енергетика, услуги и т.н. На базата на този списък професионалните гимназии настроихме нашия прием, за да можем да откликнем на потребностите на пазара на труда. В ПГТЕ „Хенри Форд“ приемът е в 2 направления – транспорт и енергетика. В областта на транспорта залагаме на подготовката на кадри за София за градския електротранспорт, тъй като не е реализиран такъв прием на ученици през последните 7-8 г. Затова през 2017 г. ние успяхме да приемем една такава паралелка с ученици. Очертава се трайна липса на техници за поддръжка и експлоатация на асансьорна и подемна техника. Затова сме планирали тази година да приемем ученици и в такава паралелка. Паралелно върви стандартният прием по специалността за електрически превозни средства, която въведохме първи в страната още преди 3 г. На 10 май тази година открихме великолепен учебен център за обучение по електрически превозни средства със сериозната подкрепа на водещите фирми в отрасъла. Така се опитваме да бъдем актуални в сферата на транспорта, където има 100-процентова реализация на кадрите – автотранспортна техника, електрообзавеждане на автотранспортна техника, управление на транспортно предприятие. Миналата година разкрихме прием за авиомеханици и тази година продължаваме с него. В областта на енергетиката по молба на столичния кмет Йорданка Фандъкова и на „Топлофикация София“ възстановяваме приема по топлоенергетика.

- Как може да се подобри връзката бизнес – образование? Какви са възможностите пред дуалното образование?

- Възможностите са много големи, но има няколко особености. Първо, когато се залага такъв прием в областта на дуалното образование, тоест обучение чрез работа, трябва да има подписани предварителни договори с фирмите за осигурени работни места за тези ученици. Самата връзка между училището и бизнеса е обоснована на база на наредбата за обучение чрез работа. Нещата са ясни, въпросът е, че в малките населени места например е трудно да се осигури нужният брой работни места и там трябва да се търси съчетаването на две специалности по една професия в една паралелка.

- Голям брой от младежите у нас нито искат да учат, нито да работят, след като завършат училище. Какъв е ключът към мотивацията им?

- На националната конференция „Образование и труд – локални проблеми, глобални решения“, организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), сп. „Икономика“, вестник „24 часа“ и в. „KМЕТА.bg“ в хотел „Маринела“ в София на 11 юни, стана ясно, че мотивацията на тези трайно безработни младежи е свързана с необходимостта от по-високо възнаграждение. Що се отнася до мотивацията в училищна възраст при професионалното образование, то тя рязко се повишава, когато учениците са в системата на дуалното образование. Например, 60% от нашия прием за тази учебна година е в областта на дуалното образование. Учениците в тези паралелки ще получават по 60 лв. месечна стипендия. Така те са стимулирани да учат тази професия и да се доказват. Мотивацията нараства още, щом учениците подпишат трудовите си договори в 11-и клас. Тъй като те вече се представят пред бъдещите си работодатели. Дуалното образование е пътят към повишаване мотивацията на учениците и адекватният отговор на потребностите на пазара на труда.

- А какво влияе на мотивацията на учителите? Срещате ли проблеми с намирането на кадри в ръководената от вас професионална гимназия?

- Проблемът с намирането на кадри е жесток. Защото в професионалното образование са нужни, освен учители по общообразователните предмети, където има траен недостиг на кадри по езици, математика, физика, информатика, така и млади инженери, които да преподават теория и практика по съответните специалности. Няма как да мотивирам един млад инженер да дойде на работа със стартова заплата от 700 лв. при положение, че бизнесът му предлага 2-3 пъти по-високо възнаграждение. Трябва да стане ясно, че качеството на образованието зависи от това на учителите. Във ВУЗ-овете трябва да се разшири приемът по специалностите с педагогически профил, които са потребни от гледна точка и на общото образование, и на преподаването в различните специалности. Няма ли мотивация за младия учител, той много трудно може да бъде привлечен на работа. При нас например предстои пенсиониране на 20 на сто от инженерно педагогическия персонал и изпитвам сериозни затруднения да осигуря млади хора, които да поемат работата. Защото не е въпросът само да назначиш млад учител, а той да бъде обучен от по-опитните си колеги и да има приемственост между поколенията.

- Какви умения е нужно да владеят днешните ученици, за да са конкурентни на пазара на труда след завършването им?

- Още в ученическа възраст ученикът трябва да бъде приучен на сериозно отношение към труда като цяло, за това, че е отговорен процес, в който всеки носи своята лична отговорност, на екипна работа. Самото работно място трябва да му предостави перспективи за развитие с добро заплащане. Така ще започне да намалява проблемът не само с липсата на специалисти, но и на работна сила изобщо.

- Как се реализират вашите възпитаници?

- В ПГТЕ „Хенри Форд“ имаме висок прием тази година в 11 паралелки. Всички тези професии и специалности са изключително желани от българския бизнес и осигуряват чудесна перспектива за всеки млад човек. Безсмислено е 5 г. да усвояваш съвременна професия с бъдеще в България, да отидеш в Европа. Когато много по-добро бъдеще може да ти бъде осигурено и у нас. 50 на сто от нашите абитуриенти продължават обучението си в същите специалности във висшите технически учебни заведения у нас. Другата половина директно постъпват на работа, като немалка част от тях се обучават впоследствие в задочни форми на обучение по желание на работодателите си. Нямаме нереализиран ученик в сферата на специалностите, които са завършили при нас.