Фирми от Индия, Китай и Европа отварят клонове в Стара Загора

  • 17 октомври 2018, 15:32
  • Автор Цвети Василева
  • ИНВЕСТИЦИИ

Medium page 3   2

Сериозен инвеститорски интерес се наблюдава към новоизграждащата се Индустриална зона „Загоре“. Заради това ще се пристъпи към разширяването й.  Това стана ясно при посещението на министъра на икономиката Емил Караниколов в Стара Загора в началото на октомври.

Индустриална зона „Загоре“ се изгражда в кв. „Зора“ и ще е първата у нас модерна европейска зона, чиито терени ще се предлагат на инвеститорите с изградена инфраструктура. Проектът се реализира в партньорство с държавата, като собствеността в акционерното дружество ще бъде разпределена поравно. Общината влиза с  апортна вноска - 115 дка земя, а държавата в лицето на  „Национална компания индустриални зони“ с парична вноска. Вече са преведени 3.5 млн. лв. за държавното участие. Общинският съвет даде съгласие за изработване на Подробен устройствен  план на бъдещата зона „Загоре“, който трябва да бъде завършен и приет на октомврийската сесия на местните старейшини. Това ще позволи договаряне с потенциални инвеститори и старт на процедурата за избор на изпълнител за изграждане на инфраструктурата. Очаква се строителството да започне в началото на следващата година, а инвеститорите да могат да усвоят парцелите си в края на лятото догодина.

В момента теренът, на който ще се изгражда зоната, е 115 декара. Той е разделен на 11 парцела с размери между 4 и 11 декара. Изпълнителният директор  на дружеството „Индустриална зона „Загоре“ Радослав Танев съобщи, че се работи по разширяването й с около 150 декара общински земи. Вече са набелязани още 29 декара, които ще бъдат присъединени към нея. Приходите, които ще се реализират от продажба или от отстъпено право на строеж,  ще се инвестират за разширяване на зоната.

Чуждестранни и български фирми проявяват сериозен инвеститорски интерес към Индустриална зона „Загоре“, съобщи министър Караниколов. Едната е  индийска компания, която работи в сферата на хранително-вкусовата промишленост, до края на месеца ще дойдат две немски компании, както и китайски инвеститор. Ръководството на зоната пък води разговори с австрийска фирма, както и с много български предприемачи. За 80% от терените  вече има заявен интерес.

Идеята е да се привличат инвеститори в сектори, в които има висока добавена стойност, но ще има задължително условие производствата да не замърсяват околната среда. Ще има и условия за определен брой разкрити работни места, както и ограничение за препродажба или даване под наем на терените в зоната.

Предвижда се на територията на зоната да бъде изградена бизнес сграда, в която да се намират офисите на дружеството, конферентна зала с възможност за отдаване под наем, в която да се провеждат различни форуми. В сградата ще има и изложбени площи. Заведение за бързо хранене на работниците, банков клон, паркинг и други услуги за бъдещите инвеститори.

Ще се изгражда кръгово движение на разклона към квартал „Зора“, както и широка улица с тротоари и велоалея към зоната.

Предстои и свикване на ново Общо събрание на акционерите (след влизането на държавата), което да приеме нов устав и промени в състава на Съвета на директорите, наименованието и седалището на дружеството.

Изграждат нова улица

Започна изграждането на новата улица „Петкана Захариева“  в старозагорския кв. „Железник“. Първата копка беше направена в присъствието на представители на общинската администрация, медиите и жители на квартала, които я чакаха от дълго време.

„Над 10 души от квартала дойдоха в приемния ми ден, за да настояват. Както виждате, тук улица няма, а утъпкан черен път, който ще се превърне в хубава улица“, каза кметът Живко Тодоров, който даде символично начало на строителните дейности. Той благодари на  строителната дирекция, която веднага се отзовала на желанието на жителите в квартала, направен е проект. Градоначалникът заръча на жителите на квартала да следят за изпълнението на проекта, да бъде стриктно и качествено.

Улицата ще бъде дълга 210 метра, с 12 м широчина, тротоари по 2,50 м, с 30-40 см подосновни пластове и 2 пласта асфалт, с осветление.

 „Инвестицията няма да е малка, но тук живеят млади хора, деца, има много кооперации, има за какво да бъде направена,“ каза зам.-кметът по строителството Янчо Калоянов. По първоначални данни новата улица ще струва около 250-300 хиляди лева.  В кв. „Железник“, след обновлението по завършения европейски проект, са реновирани 11 междублокови пространства, ремонтира се изцяло училище „Железник“, което ще бъде завършено до края на годината, обновена е детската градина, към която се изграждат блокове за още две групи, асфалтирани са улиците, направени са нови градинки. Улицата ще свърже местното училище и детска градина с ул. „Иван К. Вазов“ и училище „Железник“.

Общинска система събира разделно ненужни стари дрехи

Общинска система за разделно събиране и повторно използване на дрехи, обувки и домашен текстил заработи в Стара Загора на 9 август т. г. Проектът е първи в България, който се осъществява чрез общината. В системата за разделно събиране се приемат всякакви непотребни (употребявани, нови и негодни за употреба) дрехи, обувки, аксесоари и домашен текстил.

Цялото количество събрани дрехи, обувки и текстил ще се третира, като основен акцент се дава на повторната употреба и материалното оползотворяване. Залага се на високото екологично съзнание на гражданите, които желаят не просто да се избавят от нежелани отпадъци, а да оползотворят материали, от които не се нуждаят. За целта се разработват листовки, в които по достъпен и понятен начин идеята ще бъде разяснена на гражданите.  От хората се очаква да ползват контейнерите като положат усилие да поставят ненужните вещи самостоятелно в полиетиленови торби, за да ги подготвят за последваща повторна употреба или материално оползотворяване.

Първоначално бяха поставени пет контейнера на комуникативни места, но не в близост до контейнери за отпадъци.

За по-малко от два месеца 12 тона ненужни дрехи, обувки и домашен текстил бяха събрани, сортирани и предадени за оползотворяване.

Проектът TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в Община Стара Загора.

Поради големия интерес на гражданите обхватът на системата бе разширен. На 2 и 3 октомври бяха поставени още четири контейнера в различни райони на Стара Загора. Те са с надпис „Дрехи и обувки“ и в тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил.

Отпадъците, които не са годни за повторна употреба, се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива, се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.