Инженери и мениджъри от столицата работят в Ботевград

  • 16 май 2018, 16:02
  • Автор Михаела Благоева
  • ИНТЕРВЮ

Medium aps %d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f %d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8 %d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4   13

Какви са проблемите пред образованието в Ботевград, как може да се подобри връзката между бизнеса и учебните заведения, дефицит на какви кадри има в общината и как могат да се мотивират младежите да работят в родното си място? КМЕТА.bg разговаря с кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов.

- Г-н Гавалюгов, Ботевград залага на политики за инвестиции в региона и образование на младежите. Как общината инвестира в младите хора?

- По няколко начина. Още от най-ранна детска възраст искаме да вкараме децата в детските заведения, като облекчаваме родителите в максимална степен. Поемаме от 50 до 100% от таксите за детски градини. Започвам от този етап, тъй като считам, че е много важен. Възпитанието и образованието на децата започва още преди постъпването им в училище. Целта ни е да няма отпадане на деца, особено от малцинствените групи с по-нисък социален статус от училище. За да няма дискриминация, прилагаме метода за всички жители на общината. Поемаме на 100% таксата за детска градина за 5 и 6-годишните деца и на 50% за 3 и 4-годишните. Имаме и финансови стимули за родителите на деца, родени и живеещи в Ботевград, за записване на хлапетата в детска градина и в 1-ви клас. Трябва да направим така, че образователните програми в училищата, особено в по-малки населени места, да са адаптирани към нуждите на местните производства. В Ботевград икономиката е доста добре развита, но има още потенциал. Безработицата е под 5%, дори имаме „внос“ на работна ръка. Но все още няма ефективен диалог между местния бизнес и местните професионални училища.

- Как работите за подобряване на връзката между бизнеса и учебните заведения в общината?

- Вече сме направили няколко срещи. В края на месеца, на 30 май, предстои поредната обща среща, но в по-доразвита форма – между местния бизнес, местните учебни заведения и община Ботевград в ролята й на посредник. Сред темите, които сме заложили, е тази за дуалното образование, което все още няма практическо приложение в общината, макар че считаме, че това е пътят на учениците към производствата в Ботевград. Искаме да сме ключовият фактор, който ще накара местната индустрия и учебните заведения да преминат към тази форма на обучение на учениците, особено в професионалните ни гимназии. Друга тема е за перспективите и проблемите пред образованието в Ботевград. Нужно е адаптирането на образователните програми към нуждите на местните производства. Има голямо разминаване между нуждите на индустрията и обучителните програми в професионалните гимназии, които не обучават за професии с пряко приложение в електронния отрасъл. Акцентът е върху електронната индустрия с оглед на най-голямата заетост, която осигурява, но имаме и други отрасли като металообработването например. В тази сфера вече има училища, подготвящи кадри за тези производства, но е нужно сверяване на часовниците. От една страна, производствата имат нужда от подготвени кадри, а от друга – учебните заведения имат нужда от оборудване за такова обучение и от преподаватели, за което фирмите могат да им съдействат.

- Дефицитът на кои кадри е най-голям?

- Оказва се, че в големите предприятия дори и операторите са дефицитни, за които не е нужно инженерно, а средно техническо образование. Така че фокусът ни е именно върху подготовката на средни специалисти от професионалните гимназии. Тук не говорим за инженери. Масовият дефицит е на средни специалисти с достатъчно добра базова подготовка. Местните училища трябва да наблегнат на това. Големите работодатели посочват липсата на подготвена на базово ниво работна ръка.

- Какво може да мотивира младите хора да остават в общината? Близостта на Ботевград до столицата плюс или минус е в тази посока?

- Считам, че близостта ни до София е по-скоро предимство, отколкото недостатък. Столицата е на половин час път от Ботевград. Градът ни обаче предлага спокойствие и хубава природа, добри възможности за отглеждане на деца, за образование – имаме две професионални технически гимназии, една природо-математическа гимназия, един университет и един филиал на университет – Колеж по електроника и енергетика към ТУ-София и Международно бизнес висше училище. Привлекателни са възможностите за реализация в Ботевград, тъй като едни от най-големите инвеститори в България имат производства тук – филипинската MI - Интегрейтид Микро-Електроникс и американската Sensata Technologies. Тези два основни работодатели разширяват производствата си в Ботевград въпреки недостига на работна ръка. Около хиляда души работят в село Трудовец в „Граммер“ АД. Вярно е, че някои ботевградчани работят в столицата и пътуват ежедневно до там, но има и доста инженери и мениджъри, които живеят в София, но работят в Ботевград.

- Споменахте някои от големите инвеститори в Ботевград, как общината привлича инвеститори?

- Най-добрата реклама е споделянето между самите инвеститори за условията за правене на бизнес в България и в Ботевград. Имаме географско предимство, намираме се на кръстопът, близо сме до София и летище София. Очаква се подобряване на инфраструктурата - трасето Ботевград-Видин и Дунав мост 2. Има доста терени, които са преотредени за производствени нужди, така че един инвеститор няма да срещне проблем за терен за производствени нужди. За да запознаем външните инвеститори с условията, които предлага общината, разработихме сайт investinbotevgrad.com, с който презентираме местните производства, даваме информация за общината, за учебните заведения и др. Включили сме общински и частни имоти с предназначение за производство, така че инвеститорът да добие ясна представа за възможностите за правене на бизнес в Ботевград. Предимство е, че в предходния социалистически строй Ботевград се разви като индустриален град с 4 структуроопределящи производства, привлякоха се висококвалифицирани специалисти от цяла България. Откъм човешки ресурс и потенциал Ботевград предоставя добри възможности на инвеститорите. Колкото повече инвеститори със сериозни производства се намират в Ботевград и колкото по-голяма е конкуренцията на пазара на труда, толкова по-големи ще са доходите на местното население, което повишава стандарта на живот на ботевградчани.

- Над какви проекти работите в момента?

- Изпълняваме няколко проекта по ОП „Региони в растеж“. Въвеждаме мерки за енергийна ефективност в обществени сгради, към момента – в 5 публични и 18 жилищни сгради, до края на 2018 г. Очакваме финансиране по ПРСР за подмяна на водопровода в три села в общината. На 9 май стартира подмяната на централния водопроводен пръстен на Ботевград, който е най-сериозният ни инфраструктурен проблем. До края на годината трябва да приключим с обновяването на градския парк, в което влагаме и собствени средства. Ще подменим цялото улично осветление в Ботевград.