Програма „Европа“ с 33 проекта за българското европредседателство

  • 16 май 2018, 15:52
  • Автор Михаела Благоева
  • ПРОЕКТИ

Medium photo irina sos

Ирина Йорданова е общински съветник в Столичния общински съвет. Тя е председател на програмния съвет на Програма „Европа“ на СО и председател на Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество към Столичен общински съвет. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, факултет „Журналистика и масова комуникация“. Има специализации по европеистика в университета в Манчестър, по медиен мениджмънт в университета в Мериленд, по политически науки в Кенеди Скул в университета Харвард, по външна политика в центъра „Джордж Маршал“, по икономика в института „Адам Смит“.

- Г-жо Йорданова, какви проекти подкрепя Програма „Европа“?

- Програма „Европа“ на Столична община може да бъде сравнена с Триъгълната кула от крепостната стена на Сердика, защото има три крайъгълни стожера - европейските ценности, гражданското общество и местното самоуправление. Проектите, които подкрепяме, отразяват вижданията за това триединство. И по-конкретно - трите приоритетни области на Програма „Европа“ 2018 са насочени към гражданското включване по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, подкрепа за социализиране на градски пространства с цел създаване на нови обществени знакови центрове, както и към проекти за насърчаване на иновативни и младежки инициативи в публичния сектор.

- Колко са реализираните досега проекти по програмата? Може ли да разкажете за по-интересните от тях?

- За десетте години работа по програмата са реализирани 283 проектни предложения на близо 500 различни неправителствени организации, които участваха като преки бенефициенти или като партньори. Благодарение на пълната подкрепа към Програма „Европа“ от целия Столичен общински съвет, както и от кмета на София Йорданка Фандъкова, която има лидерска инициатива по програмата, е гласувано финансиране над 3,5 милиона лв. за проекти през десетте години. Няма друга програма в София и дори в България, която да подкрепя участието на гражданския сектор в такъв мащаб. Чрез тази подкрепа гражданският сектор получава възможност да реализира смели, иновативни и изключително полезни проекти. Така например, във връзка с темата за чистотата на въздуха бе реализиран проект „Чисти коли за чист град“ от Фондация „Българска асоциация електрически превозни средства“. За преустройството на бул. „Дондуков“ имаше проект на сдружение „Гражданска инициатива за модерен транспорт“ и бяха проведени обсъждания с гражданите. Даже и по проблема със зачестилите инциденти в асансьорите беше осъществен проект на Фондация „Асансьорна безопасност“. Бяха реализирани редица проекти за устойчиво социализиране, обновяване и облагородяване на изоставени общински сгради, исторически квартали и публични пространства, базирани на добри европейски практики. Ще дам за пример само проектите, свързани с градски пространства, като бившата топлоцентрала на НДК, предгаровия площад „Ротондата“, къщата за превод и литература „Ненко Балкански“ в район Изток, галерията „Под моста“ в изоставения тунел от пътен възел Подуяне, Читалнята в Градската градина и много други.

- Как и с какви проекти може да се кандидатства и за какво финансиране?

- Кандидатства се електронно на сайта на Програма „Европа“ в предварително обявения едномесечен срок, обикновено в началото на годината. Провеждат се Информационни дни относно кандидатстването, по време на които разяснения и консултации получават десетки граждани и организации. Прави се и онлайн демонстрация на електронната форма за кандидатстване. Тази година бяха класирани и в момента се осъществяват 33 проектни предложения, свързани главно с реализиране на дейности в София като град домакин на председателството на България на Съвета на ЕС. Финансирането на проект е в рамките между 10 и 20 хил. лв.

- Как контролирате изпълнението на проектите?

- Програма „Европа“ затвърди облика си на прозрачна и добре управлявана програма, отворена и достъпна за всички заинтересовани страни. На абсолютно всички събития по проектите се извършва стриктен мониторинг от експерти, които ги посещават. Информация за събитията се отразява на сайта на Програма „Европа“. След приключване на проектите всички бенефициенти представят финални финансови и съдържателни отчети, които се проверяват много сериозно от Дирекция „Финанси“ на СО, приемат се от Програмния съвет и чак тогава се изплащат или не финалните 30 процента от финансирането по проекта.

- Има ли интерес към програмата, на какво се дължи според вас?

- Интересът е много голям, може би защото Програма „Европа“ затвърди облика си на иновативна платформа, ориентирана основно към гражданския сектор в София и към европейските политики. Програма „Европа“ допълва останалите програми на Столична община в области като социализиране на градски пространства, провеждане на обществени дебати и дискусии по важни за хората теми, социални дейности, иновации, развиване на предприемачески умения, противодействие на киберпрестъпленията, отворени данни.

- Какви събития, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС, бяха проведени и какви предстоят?

- Радвам се, че има много интересни и разнообразни проекти, насочени към гражданското включване в домакинството на българското председателство. Ще спомена само някои от тях. Международната конференция, която се проведе в аулата на Софийския университет на 15 февруари 2018 г. по проект „София казва НЕ на словото на омразата и екстремизма“, изпълняван от Сдружение за човешки права „Маргиналия“ в партньорство с „Интернет общество - България“ и в сътрудничество с „Шалом“, АЕЖ и „Гьоте институт“. На 1 март деца от столичното 121 ОУ „Г. Измирлиев“, от читалище „Петър Берон“ и читалище „Христо Ботев“ в с. Мировяне закичиха с мартеници в НДК министрите на културата и делегатите на Осмата азиатско-европейска среща по проекта „Фолклорните традиции на България – част от културното многообразие на Европа“ на Сдружение „Бъдеще за децата“. На 30 март т.г. в Червената къща стартира проект „Аргументирай Европа“, който се изпълнява от Асоциация „Дебати – България“, в партньорство с Център за култура и дебат „Червената къща“. С непоказвани творби на художника и музикант Едмонд Демирджиян започна проектът „Европа през младите в изкуството“ на Фондация „Въпреки“. Предстои да видим арт инсталациите по проекта „Бъди зелен=Бъди модерен=Бъди Европа“, който се изпълнява от Фондация „Българе“, конференцията за Западните Балкани по проекта на Европейския институт и още много други.