Родители избират и плащат обяда на децата дистанционно

  • 17 октомври 2018, 15:45
  • Автор Дарина Михалева
  • ОБРАЗОВАНИЕ

Medium dian stamatov

Диян Стаматов е директор на 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София. Роден е през 1967 г. в Карнобат. Завършил е биология и педагогика на преподаването по биология в Софийския университет. През 2015 г. е завършил психология и педагогически съветник като допълнителна специализация, както и мениджмънт на управление на образованието. Повече от 12 години е директор на 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София. Бил е заместник-министър на образованието от 8 февруари 2016 до 2 февруари 2017 г.

- Г-н Стаматов, вече една година в училището, което ръководите, работи първата в България електронна система за столово хранене. Колко от учениците в 119-о СУ използват иновативната система?

- Дигиталната платформа за столово хранене „Здравословно училище“, която стартирахме в 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в партньорство с Mastercard и ОРАК Инженеринг през учебната 2017 - 2018 година, беше посрещната много положително, тъй като създава редица удобства за училищната администрация, родителите и децата. Повече от 450 от родителите  решиха да се възползват от възможностите, които електронната система предоставя. През настоящата учебна година очакваме още 150 родители да започнат да използват платформата. Тя има множество предимства пред остарялата система за продажба на хартиени купони както за учениците и за родителите, така и за служителите в училище. Може би най-важните, които бих могъл да подчертая, са сигурността и удобството за родителите и за учениците и по-ефективното управление и координация на процеса за администрацията.  Ето защо и през тази учебна година продължаваме с използването на дигиталната платформа за столово хранене.

- Кои са предимствата на дигиталната платформа, сравнени с познатите на всички хартиени купони?

- Електронната система ни позволи да повишим сигурността като ограничим достъпа на външни хора до сградата – досегашната система създаваше рискове със струпването на голям брой хора, често се пораждаше напрежение от чакането дълго време на опашка в работно време и в неприятни метеорологични условия. Удобството за родителите, които могат да заплащат онлайн училищното хранене на своето дете по всяко време, независимо къде се намират и какво устройство имат под ръка, е също важен фактор за родителите. Освен това те са сигурни, че детето им се храни, а няма да изхарчи джобните си пари за друго – родителите получават известие в системата в момента, в който детето получи обяда си. На учениците пък не се налага да носят хартиени купони или пари в брой, които често губят или се изкушават да похарчат с друга цел. А и учениците се вълнуват от използването на технологията. Това е важно, защото чрез използването на електронните карти децата изграждат дигитални умения и навици, които ще им помогнат за приспособяването към все по-дигитализиращата се среда, която ни заобикаля.

- Какви други иновации се въвеждат в ръководеното от вас училище?

- Интересът към внедряването на иновации в обществената сфера в България нарасна изключително много през последните години. Той е част от глобалната тенденция за използване на предимствата на дигитализацията, която може да превърне средата в по-комфортна и по-ефективна. Безспорно българското образование е един от секторите, в които има най-високи очаквания и необходимост от въвеждането на нови технологии. От тази година в 119-о СУ „Михаил Арнаудов“, както и в много други училища, започваме да използваме електронни дневници и електронни бележници, които улесняват ежедневието и комуникацията между учители, родители и ученици. Вече говорим открито за навлизането на електронни учебници и за въвеждането на интерактивни методи за преподаване на учебния материал. Не бива да забравяме, че освен знания, училищната институция трябва да осигурява на децата и умения, с което ще допринасят за развитието на обществото и икономиката. Голяма част от колегите преминаха обучение за ползване на всички възможности на Google, както и на облачните технологии, което определено е и полезно, и интересно за учениците. С въвеждането на електронни решения ние подготвяме адекватно учениците за срещата им с дигитализираното ежедневие и работна среда, които ги очакват. А и учебната среда се превръща в много по-интересна и вдъхновяваща за учениците и те се отнасят с повече доверие към учебната институция.

- Как може да се случи дигиталната промяна на учебната среда?

- Двигател на дигиталната промяна в учебната среда могат да бъдат активни публично-частни партньорства. Необходими са инициативност и активно сътрудничество от страна на институциите и бизнеса. Така например електронната платформа „Здравословно училище“, която реализираме в партньорство с Mastercard и ОРАК Инженеринг, е не просто еднократен, а визионерски проект – това е решение, разработено за лесно внедряване от всички училища в страната. Успоредно с това е много важна и квалификацията на учителите за модерно използване на различни дигитални подходи при преподаването по различни теми.  Дигитализацията е посоката, в която всички трябва да работим, за да превърнем училищата в комфортна среда, подготвяща учениците за бъдещето. Не трябва да забравяме, че днешните ученици от първи клас ще завършат образованието си към 2040 година, когато дигитализацията ще е във всяка част от живота на хората.