01
Брой

Брой 64, Февруари 2021

Обратно Новина Следваща

Европа позлатява наши общини

  • 05 февруари 2021, 12:22
  • Автор Нина Александрова
  • Пълна промяна

Medium 2 1

1.178 млрд. евро - с толкова ще разполага страната ни по т.нар. Зелена сделка. Точното название е Механизъм за справедлив преход на ЕК за финансиране на проекти в областите на страната, засегнати от изпълнението на Зелената европейска сделка за намаляване на вредните емисии и прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Основната цел на проекта за нова стратегия за развитие на ЕС е да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Планът включва намаляване на производството на парникови газове поне с 50% в сравнение с нивата от 1990 г. Предвижда се цялостно преразглеждане на законодателството и въвеждане на принципите на кръговата икономика, енергийната ефективност и иновациите.

Документът включва редица дейности за следващото десетилетие в няколко ключови сфери: чиста енергия, развитие на устойчива индустрия, реновиране на сгради и прилагане на мерки за енергийна ефективност, намаляване на замърсяванията и др., нова стратегия за горите, екологично селско стопанство и здравословни храни, научни изследвания, разработки и иновации, външни отношения.

Страната ни иска достъп до фонда да имат 11 области, които ще бъдат засегнати от процеса на преход към зелена енергия - Стара Загора, Перник, Кюстендил, Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище. В края на миналата година Европейската комисия обаче предложи 3 пилотни района, които ще бъдат обект на целенасочено подпомагане от Фонда за справедлив преход - Стара Загора, Перник и Кюстендил. Те ще се възползват от отпуснатите средства.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров е определен от Националното сдружение на общините за представител в създадения Консултативен съвет по въпросите на европейската Зелена сделка. Ролята на представителя на българските общини в Консултативния съвет ще е значителна, защото голяма част от мерките, предвидени в рамките на Зелената сделка, които предстои страната ни да адаптира и приложи, са пряко свързани с политики на регионално и местно ниво. Очаква се бившите миньорски и енергийни региони да претърпят пълна промяна.

Плащаме 2,5 млн. лв. на Световната банка за помощ с подготовката

През март миналата година правителството одобри сключването на договор за консултантски услуги между Министерството на енергетиката и Световната банка на стойност 2.5 млн. лв. Банката трябва да окаже техническа помощ на България при подготовка на териториалните планове за преход във връзка със Зелената сделка в осем енергийно интензивни региона на страната - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище. Средствата ще дойдат от оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020 г.

Отделно от това, средства за подготовка на териториалните планове на засегнатите от прехода въглищни региони Стара Загора, Перник и Кюстендил са осигурени по линия на Европейската комисия.

Реновират „Марица-изток“

Със Зелената сделка е свързано бъдещето на енергийния комплекс „Марица-изток“ в Стара Загора. Тя е много важна за запазването на икономическия облик на региона. Вече текат разговори по Програмата за развитието на най-голямото държавно въгледобивно дружество за следващите 5 години, свързана с европарите. Работи се върху различни модели на бъдеща трансформация. Фокусът пада върху въглища, природен газ и отпадъци.

Сигурно е, че ще се реорганизира производството на електроенергия от изкопаеми горива. Проучват се технологични решения от световната практика. Водещ принцип за избора на вариант ще е най-конкурентната цена за електроенергията. Очертава се, че въглищата ще бъдат източник на електроенергия в много голям период от време. „Ние ще продължим да произвеждаме енергия от въглища, тъй като никой няма да ни забрани. Въпросът е, че изкуствено през увеличаване на цената на емисиите тази енергия ще стане неизгодна за производство. Тя няма да бъде продаваема. Именно затова в момента се работи по тези процеси, за да може след 8-10 години да бъдем подготвени за новите предизвикателства и да съхраним битието на хората“, коментират експерти в държавното предприятие.

Перник планира чисто нова индустриална зона и умни сгради

В няколко насоки работи Перник в предстоящите разговори с европредставителите през март. Едната от тях е пълна промяна на сега съществуващата индустриална зона и как тя да бъде освен „зелена“, но и конкурентоспособна, за да може чрез нея регионът да се развие максимално. В този контекст са много важни и транспортните връзки, които има градът със столицата. Според кмета Станислав Владимиров една част от трудовия пазар на София може да се пренасочи към Перник. За него е важно и сградите да са „умни“, енергийнонезависими.

Кметът на Бобовдол, област Кюстендил, Елза Величкова също разчита на тези средства за развитие на региона. Според нея е важно те да бъдат инвестирани в нови производства и облагородяване на града.

През март ще са първите разговори по места

През март у нас се очаква да пристигнат представители на Европейската комисия, които да обсъдят с кметовете на трите области идеите за развитието им. ЕС не поставя изискване пред България да затваря въглищните си централи до определен срок, но неофициално се говори, че на тези срещи ще се коментира именно това. Основният акцент в енергийния сектор е да се намали производството на ел. енергията, такава, която генерира емисии. И въпреки че никой не е казал, че трябва да бъдат закрити тези централи и Европейската комисия много ясно казва, че тези мощности могат да бъдат подпомагани от държавитечленки до 2025 година, хората по места се притесняват, че ще останат без работа. Едно обаче е ясно - след тази дата централите трябва да работят на пазарен принцип, да продават своята енергия без условието мощностите да спрат работа. Целта на евромерките е да се запазят работните места и добрият стандарт на доходи на хората от сектора.

България вече има споразумение с ЕК да използва ангажирани от тях консултанти и експерти, които да помагат в изработването на регионалните планове за справедлив преход. Това трябва да се случи до септември 2021-а. Страната ни обаче счита, че има и други региони в страната, които също ще бъдат засегнати от тези политики. Затова сме посочили още осем такива региона. В момента на база на споразумение със Световната банка е започнало разработването на планове за справедлив преход и в тези региони.