Намаляват таксите за ясли и детски градини

  • 05 февруари 2021, 12:52
  • Автор
  • РЕШЕНИЯ

Medium 9 1

Голяма част от общините намалиха таксите за ясли и детските градини, а в някои дори отпаднаха. Това гласи и проектът в Пловдив, който засяга подготвителните групи. С изготвеното предложение Община Пловдив изпълнява държавната политика за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите, за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от детските градини и училищата. Предложението е в съответствие с промените в Закона за предучилищно и училищно образование и правомощията на общината като първостепенен разпоредител с бюджет. Без заплащане на такса остават всички 1279 деца от подготвителните групи за 5- и 6-годишни, които до момента са ползвали някаква преференция за намаляване на таксите. Става въпрос за осиновени деца или такива, настанени в приемно семейство, ползващи социални услуги, чиито родители са студенти, с един родител или починал такъв, многодетни семейства, две деца от 1 семейство, които посещават детско заведение, и други. Всички останали ще заплащат с 12 лв. по-малко, т. е. таксата за тях ще бъде намалена от 48 лв. на 36 лв. месечно, пропорционално на посещенията на децата.

В община Павликени таксите за посещение на детските градини бяха намалени наполовина. Общината приключва годината с преходен остатък, икономии са реализирали и училищата и детските градини на общинска издръжка. Запазват се ставките на местните налози, съобщи кметът Емануил Манолов. „Не сме заложили в бюджет 2021 повишаване на данъчните ставки за такса битови отпадъци, данък недвижими имоти и данък моторни превозни средства“, уточни градоначалникът.

Велики Преслав официално отмени таксите за посещение на детски ясли на територията на общината. Решението е в сила от началото на годината. Работата в тази насока е заложена в представените от кмета инж. Янко Йорданов програмни цели, чието осъществяване е очаквано от гражданите. В посочените детски заведения ще бъдат заплащани единствено еднократни, ежемесечни административни такси, които са в размер на 5 лева. Такса за посещение на детските ясли и градини в община Велики Преслав ще заплащат единствено децата, които са навършили определена възраст, но продължават да посещават детски ясли или са записани в първи клас, след като вече са завършили предучилищна група, но продължават да посещават детска градина през летния сезон. В тези конкретни случаи таксата за посещение на детска ясла е 40 лева, а за посещение на детска градина – 50 лева на дете.

Изграждат православно заведение за малчугани

Православна детска градина с параклис „Въведение Богородично“ се изгражда в центъра на Кюстендил, казаха от архиерейското наместничество в града. Реализира се проект на общината по решение на съветниците от 2018 г., поясни архиерейският наместник на Кюстендил архимандрит Исаак.

Параклисът „Въведение Богородично“ се изгражда в двора на бившия филиал на детската градина „Славейче“ на ул. „Константинова баня“, в съседство има и детска площадка и атрактивен кът за игра на малчуганите.

Лично българският патриарх Неофит освети и благослови основния камък, който беше положен за изграждането на параклиса през октомври 2018 г. когато Негово Светейшество посети Кюстендил.

Предвижда се да бъде създаден и Детски православен център.

Храмът и православната детска градина ще бъдат към Граничкия манастир „Св. Лука“. Децата, които ще посещават центъра, ще бъдат с изучаване на религия, с тях ще се провежда православно обучение.

Със средства на дарители сградата ще бъде и газифицирана. Капацитетът в началото ще бъде за 25 деца, но ако има още желаещи, може да бъде разширен.

Търсят купувач на закрито селско школо

Община Сандански промени статута на закрито преди години селско училище в Лешница. Целта е да се търси инвеститор, който да закупи сградата и двора около нея. На последното си заседание в края на миналата година Общинският съвет гласува урегулираният поземлен имот от публична общинска собственост да стане частна общинска собственост. Теренът в село Лешница е с площ от 2310 квадратни метра. В него има построено училище с площ 80 квадратни метра, като постройката е двуетажна, има и една помощна сграда, която е 50 квадратни метра. Решението на общинските съветници е продиктувано от факта, че в момента този имот не задоволява трайни обществени потребности. Той е загубил предназначението си на публична общинска собственост. Затова този статут бе променен. По този начин ще може да се търси купувач на терена, който да инвестира в него.