Екологичното състояние на река Марица е катастрофално

  • 23 март 2015, 04:17
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 548042d66ff3b

Според проучване на Басейнова дирекция - Пловдив, екологичното състояние на река Марица е изключително тревожно, а в някои участъци - катастрофално. Констатирано е химично замърсяване на всички нейни 17 притоци и язовири - от Гълъбово до Харманли. Анализите са доказали свръх наличие на цинк, мед, кадмий, олово, манган,  никел, нитрати и фосфати, което нарежда реката на първо място по мръсотия сред водните басейни в страната.


Химикалите идват от индустриални предприятия с различни дейности: енергийни, производство и обработка на метали. Минерална и химическа промишленост, управление на отпадъците, производство и преработка на хартия и дървесина.


Също така добив на  руди, производство на хранителни добавки и фармацевтични продукти, акумулаторни батерии, азотна и сярна киселина, пестициди и минерални торове, електроенергия и топлоенергия. Най-големите замърсители са "ТЕЦ Марица Изток 2 и 3", "Агрия" АД, "Асарел Медет" АД - „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД.  


От Басейнова дирекция - Пловдив приканват гражданите да предлагат мерки за подобряване екологичното състояние на река Марица. Те ще се събират до 6 май 2015 г.