Еколози броят водолюбивите птици по Дунав и язовирите

  • 12 януари 2019, 14:19
  • Default profile Автор Цвета Иванова
Medium led ptici 013

Днес еколози от регионалната инспекция по околната среда в Монтана обхождат устията на реки и водоеми, за да преброят зимуващите в тях водолюбиви птици, съобщават от ведомството. Помагат им колеги от националния природо-научен музей и природозащитници от неправителствени организации.

За два дни ще бъдат обходени язовирите „Огоста”, „Смирненски”, „Дреновец”, „Орсоя”, както и 19 точки по течението на Дунав от началото на българския участък при село  Връв до село Долни Цибър.

Според специалистите, при студени зими на посочените места зимуват по-голям брой птици, а при по-топли – по-малко. При предишни преброявания е установено, че в устията не реките и по бреговете на язовирите в този район зимуват 22 вида птици, а по Дунав – 17. Преобладават зеленоглавата патица, немия лебед, сивата патица, качулатата потапница, голямата  бяла чапла. Но през годините са били забелязвани и птици, нетипични за района – морски орел, черен кълвач, полско врабче и др.

В дните от 11 до 14 януари броят птиците в цяла Европа. Мониторингът на  биологичното разнообразие е въведен през 1967 година. У нас броим птиците от 1990 година. 

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за март на тема "Пазители на българския дух" ТУК!